Главная Обратная связь

Дисциплины:


Асортиментна політика комерційного банку, її метаАлгоритм і правила розробки анкет для маркетингових досліджень банку.

Анкета являє собою формуляр, що складається із запитань, які дослідникхоче задати респондентові.

Етап 1.Визначення необхідної інформації.Етап 2. Метод проведення опитування.Етап 3. Зміст окремих питань.Етап 4. Подолання неможливості та небажання відповідати.Етап 5. Вибір структури питання.Етап 6. Вибір словесної формулювання питання.Етап 7. Визначення порядку питань.Етап 8. Форма і розташування.Етап 9. Друк анкети.Етап 10. Попереднє тестування.

Складаючи анкету, доцільно дотримуватися певних вимог. Так, форма анкети має бути простою і легко читатися, а кількість запитань не перевищувати 10. Анкета з більшою кількістю запитань втомлює респондента, зменшує його зацікавленість і активність. Важливим є дотримання послідовності запитань: спочатку базова інформація, потім класифікаційні дані, а насамкінець--ідентифікація респондента. У вступній частині анкети вказують: назву фірми, товару, послуги, ціль дослідження; звернення до осіб, що заповнюють анкету, з метою заохочення їх до участі в дослідженні; характер подання відповідей на анкети. Доцільно навести фірмовий знак фірми, емблему, символ, які відповідають цілям дослідження та змісту анкети. Малюнки та графіки надають формі анкети зовнішнього ефекту та привабливості.

Питання основної частини анкети пов'язані з особливостями товару чи послуги, специфікою їх споживання та цілями дослідження.

При розробці концепції збирання даних необхідно вибрати об'єкт дослідження, встановити обсяг вибірки, виділити генеральну сукупність. При визначенні методу збирання даних найбільш поширені:особисте заповнення анкет;опитування поштою.

Для оцінки якості анкети та методу збирання даних може проводитися пробне опитування. При обробці результатів пробного опитування можна визначити розмір помилки у вибірці кількості опитуваних.

Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

Асортиментна політика комерційного банку- це сукупність методів та інструментів щодо реалізації інноваційних змін в існуючому продуктовому портфелі банку з метою максимізації банківського прибутку.

Продуктова політика банку є результатом інтеграції сучасних методів контролінгу, маркетингу і менеджменту з метою:

- з'ясування реального фінансового стану банку, його ринкових позицій; - з'ясування перспектив розвитку банку; - визначення розміру прибутку, необхідного для розвитку банку; - розрахунку можливих прибутків і витрат на визначену звітну дату, прибутковості окремих фінансових інструментів; - визначення видів банківських продуктів і послуг, які повинні принести прибуток у майбутньому; - визначення міри готовності комерційного банку до кризових ситуацій.

Із точки зору клієнтської сегментації, заходи продуктової політики банку спрямовані на фізичних осіб, підприємства середнього та малого бізнесу, корпоративних клієнтів, інвестиційний бізнес.

Продуктова політика є основою ефективної системи збуту банківських продуктів і послуг. Крім того, інноваційні зміни продуктового портфеля є результатом детального аналізу запитів існуючих і потенційних клієнтів, тому формування продуктової політики пов'язане з визначенням кількісного та якісного складу клієнтської бази.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...