Главная Обратная связь

Дисциплины:


Використання стратегічних матриць для визначення конкурентної стратегії банкуМатриця Ансоффа припускає використання чотирьох альтернативних стратегій для збільшення збуту:Стратегія проникнення на ринок (існуючий товар - існуючий ринок)Розширення проникнення на ринок - це найбільш очевидна стратегія, її звичайне практичне вираження - прагнення збільшити продажі. Основними інструментами можуть бути: підвищення якості товарів, підвищення ефективності бізнес-процесів, залучення нових клієнтів за рахунок реклами. Стратегія розвитку ринку (існуючий товар - новий ринок)Дана стратегія означає адаптацію та виведення існуючих товарів на нові ринки. Для успішного здійснення стратегії необхідно підтвердити наявність на новому ринку потенційних споживачів існуючих продуктів. Варіанти включають географічну експансію, використання нових каналів дистрибуції, пошуку нових груп споживачів, які поки не є покупцями товару.Стратегія розвитку товару (новий товар - існуючий ринок)Пропозиція на існуючому ринку нових товарів - стратегія розвитку товару. У рамках цієї стратегії можливе виведення на ринок принципово нових продуктів, удосконалення старих, розширення лінійки товарів (різноманітність). Стратегія диверсифікації (новий продукт - новий ринок)Найбільша витратна і ризикована стратегія. Використовується при вичерпанні можливостей зростання на існуючих ринках, зміну кон'юнктури ринку, при догляді компанії з існуючого ринку, вигідних можливостей і високою потенційною вигоді захоплення нового ринку.

До числа класичних концепцій портфельного аналізу відноситься матриця Бостонскої консультативної групи. «Зірка» характеризується лідируючим положенням (висока частка) у галузі, що розвивається, (швидкий ріст). Її типова стратегія - інтенсифікація маркетингових зусиль для підтримки і збільшення частки ринку. «Зірка» дає більше прибутку, але вимагає великих обсягів ресурсів для фінансування триваючого росту. «Дійна корова» займає лідируюче положення (висока частка) у відносно зрілій галузі. Її стратегія – використання прибутку для підтримки частки на ринку і допомога зростаючим підрозділам (стратегія консолідації). Такий товар звичайно має своїх споживачів і конкурентам складно їх переманити.«Важка дитина» займає незначну частку на галузевому ринку, що розвивається. У випадку наявності в асортименті такого товару банку необхідно зробити вибір з альтернативних стратегій розширення інвестицій і інтенсифікація маркетингових зусиль чи скорочення інвестицій і відхід з ринку. Підтримка «важкої дитини» з боку споживача незначна, конкурентні переваги неясні, переважне положення на ринку займають товари конкурентів.«Собака» - це товар з обмеженим обсягом збуту (низька частка) у зрілій чи мало-перспективній галузі. Стратегія відношення до цього товару може бути тільки одна – відхід з ринку. Незважаючи на досить тривалу присутність на ринку, цьому товару не удалося залучити до себе необхідну кількість споживачів і він відстає від конкурентів по збуту, іміджу і рівню витрат.Матриця Портера. Портер виділив 5 основних рушійних сил конкуренції:1) конкуренти всередині галузі — внутрішньогалузева;2) потенційно нові конкуренти — загроза з боку нових конкурентів;3) покупці — сильна позиція покупців;4) постачальники — сильна позиція постачальників;5) продукти-замінники — загроза з боку продуктів-замінників.

Характеристика стратегій:

1) лідерство в сфері витрат — мінімізація витрат за рахунок: високої частки ринку; інших суттєвих переваг.Переваги: прибуток навіть при наявності сильної конкурентної боротьби; захист від «сильних покупців»; переваги стосовно постачальників; створення високих вхідних бар’єрів на ринку.Ризики:принципові технологічні зміни можуть знецінити інвестиції та ефект навчання;конкуренти можуть перейняти метод зниження витрат;концентрація на витратах веде до нездатності своєчасно розпізнавати зміни вимог ринку;непрогнозоване підскакування витрат знівелює переваги над стратегією диференціації.

2) стратегія диференціації — продукт неповторний, ціна висока, витрати — другорядна роль; за рахунок:особливої славнозвісності підприємства;дизайну;застосування матеріалів високої якості;інтенсивної роботи зі споживачами.Переваги: знижується чутливість споживача до ціни; високі вхідні бар’єри на ринку завдяки лояльності споживача; високий прибуток спрощує відносини з постачальниками; висока лояльність захищає від продуктів замінників.Ризики:надто великий розрив у ціні порівняно з лідером по затратах;специфічна характеристика продукту може втратити значення як результат зміни цінностей споживача;імітація, наслідування зменшує переваги.

3) стратегія концентрації (фокусування) — полягає в досягненні визначених переваг на сегменті ринку.Переваги: ті самі.Ризики (додаткові до перелічених):збільшення розбіжностей між потребами окремого сегмента та всього ринку;конкуренти можуть виявити підсегменти у сегменті;різниця в цінах вища, ніж сегментарні переваги.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...