Главная Обратная связь

Дисциплины:


Процедура затвердження та перегляду цін на банківські продукти і послуги2. Постановка завдань ціноутворення —

2.1. забезпечення виживання;

2.2. максимізація поточного прибутку;

2.3. збільшення частки прибутку;

2.4. завоювання лідерства як продукту.

3. Оцінка попиту залежно від чинників —

3.1. рівня цін, еластичності попиту;

3.2. інтенсивності рекламних заходів;

3.3. способу доставки;

3.4. ступеня насиченості ринку даним продуктом чи продук­том-аналогом (замінником);

3.5. час.

4. Визначення валових витрат —

4.1. постійні;

4.2. змінні.

5. Аналіз цін і продуктів конкурентів за критеріями —

5.1. швидкість обслуговування;

5.2. якість обслуговування;

5.3. точність;

5.4. відповідність структурі та обсягу споживчого попиту;

5.5. ступінь унікальності послуги;

5.6. рівень комплексності обслуговування.

6. Вибір методу ціноутворення —

6.1. середні витрати плюс прибуток;

6.2. забезпечення цільового прибутку на основі аналізу беззбитковості;

6.3. на базі відчутної цінності продукту;

6.4. за поточними ринковими ставками;

6.5. на базі взаємовідносин з клієнтурою;

6.6. стратегія проникнення на ринок;

6.7. «ковзаюче» ціноутворення.

Ціна визначається, як сума середніх затрат на певну послугу і бажаного прибутку.

Ціноутворення на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку. Кінцевий зміст такого методу полягає в наступному: для одержання цільового прибутку в розмірі Х необхідно провести Y операцій по ціні Z.

 

 

Процес прийняття рішень про розміщення точок збуту банківських продуктів з урахуванням «зон дії».

Місцерозташування банку формує так звані зони дії, в межах яких можна окреслити коло споживачів за ознакою випадковості обслуговування саме цим відділенням. Виявлення таких зон також важливе не тільки з позицій оцінки місцерозташування, але й з метою планування комунікацій.

Цінність зони можна визначити показником очікуваного річного споживання послуги (ОРСП), обчисленого на 1 клієнта:

ОРСП = ЧК´ %К´ОРСП1,

де ЧК — чисельність клієнтів;

%К — процент клієнтів зони, які користуються послугою.

Показник чисельності клієнтів вираховується за статистичними даними. Залежно від ситуації за основу розрахунку береться один з показників (для роздрібного ринку):

щільність «нічного» населення;

щільність «денного» населення (особи, які живуть і залишаються вдома, прийшли на роботу, прийшли для обслуговування, їздять транспортом та ін.).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...