Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика маркетингової інформаційної системи банку«Маркетингова інформаційна система – це спеціалізована постійна структура, яка складається з відповідного персоналу та обладнання і здійснює конкретні процедури, метою яких є збирання, аналіз, оцінка й подання інформації необхідної для поліпшення процесу планування комплексу маркетингу підприємства та його складових, а також здійснення необхідного контролю за цим процесом.»

Структура МІСпредставлена такими основними складовими елементами:

1. Підсистема збирання зовнішньої інформації

2. Підсистема маркетингових досліджень

3. Маркетингова аналітична підсистема

4. Підсистема внутрішньої інформації містить дані про обсяги замовлень та реалізації продукції.

Основні завдання МІСбанку визначення параметрів ринку і внутрішніх ресерсів банку.

Маркетинговаінформаційна система діючого банку — це не науково-дослідний інститут, її завдання відрізняються насамперед практичною спрямованістю. Тому необхідний постійний контроль за використанням бюджету МІС на діяльність у виправданомуінформаційному полі, яке може бути обме­женим і потребує постійного перегляду і коригування.

Ще одним важливим завданнямМІСє визначення та обслуговування обмеженого кола джерел, звідки збирається інформація. Тому МІС повинна бути готова до практичної роботи з цим специфічним видом джерел інформації.

Доступ до зовнішніх джерел інформації здійснюється, як правило, на комерційній основі, хоча вартість їх використання досить незначна. Важливим аспектом правильного вибору зовнішніх джерел є технічна готовність банківськоїМІС до роботи з ними. Для підключення до деяких зовнішніх джерел інформації, особливо систем передачі фінансових даних, потрібні дорогі виділені телекомунікаційні лінії, а також спеціальна обчислювальна техніка і комунікаційні термінали.

Внутрішні джерела інформації повинні бути об’єднані єдиними системами організації даних і переліком показників, а також єдиними системами передачі даних, що дозволяють оптимізувати інформаційні потоки і здійснювати санкціонований до­ступ співробітників до інформації, зосередженої у цих системах.

Маркетингова інформаційна система банку повинна виконувати такі функції:

· забезпечувати одержання якісної фінансової і господарської інформації;

· здійснювати збереження, передачу, розподіл та охорону зібраних відомостей від несанкціонованого доступу;

· проводити систематичний аналіз свіжих та архівних даних, здійснювати обчислення розрахункових показників, необхідних для керування маркетингом у банку і вирішенняінших управлінських завдань;

· забезпечувати дистанційний доступ споживачів до загальнихвідомостей про діяльність банку;· здійснювати творчу роботу в банку, систематично поширюючи серед співробітників інформаційні бюлетені про діяльність банку;

· удосконалювати методи своєї роботи і стежити за ефективною витратою бюджету МІС.

Для створення і підтримки МІС необхідно виконання ряду вимог до її організації і технічного оснащення:

· наявність обчислювальної техніки достатньої потужності і комунікаційних мереж всередині банку для організації інтегрованих інформаційних потоків;

· досягнення всіма користувачами МІС достатнього кваліфікаційного рівня, для того щоб ефективно користуватися системою у повсякденній роботі, не відчуваючи при цьому страху та іншихдискомфортних відчуттів;

· використання достатньо потужних каналів зв’язку для підключення до глобальних і місцевих інформаційних мереж;

· розробка і впровадження достатньої і логічної внутрішньої системи робочих показників для збору, збереження, обчислення й аналізу;

· розробка і впровадження адекватної методологічної основи для збору, збереження, обчислення, аналізу та інтепретації даних;

організація широкого використання МІС для вирішення стра­тегічних маркетингових завдань та інших дорученькерівництва.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...