Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чинники, в залежності від яких проводиться оцінка попиту на банківські продуктиОцінка попиту здійснюється по кожному сегменту ринку. Попит на банківські послуги може бути декількох видів:

від'ємний, при якому пропонована послуга в силу певних обставин не влаштовує ринок і він її не приймає.

Причини існування від'ємного попиту:

послуга, яку пропонує банк випередила запити клієнтів і вони не відчувають її переваг та необхідності. При цьому завдання маркетингу полягає в залучені клієнтів з допомогою реклами і роз'яснення переваг нового продукту;

клієнти не знають про новий вид послуг і не користуються ними;

пропонована банком послуга є нижчою за якістю від аналогічних послуг, що пропонують конкуренти. В цьому випадку необхідно знайти новий ринок для такого продукту або підняти його якість;

нульовий попит, при якому споживач не проявляє інтересу до пропонованої послуги, але не відкидає її зовсім;

попит, що зменшується. Він формується в момент насичення ринку або морального старіння пропонованоїпослуги, гострої конкуренції та зміни основних факторів макросередовища;

непостійний (сезонний) попит, який обумовлений змінами обсягів і умов запитів на банківські послуги з боку окремих сегментів ринку;

латентний (прихований) попит, який існує при неможливості задоволення банком попиту окремогосегменту ринку;

повний попит складається при певному балансі між попитом і пропозицією і для підтримки якого може бутизмінена ціна пропонованої послуги;

надпопит характеризується невідповідністю між запитами споживачів і можливостями їх задоволеннябанківськими установами.

Для його усунення можуть бути здійснені такі маркетингові заходи:

підвищення цін на банківські послуги;

зменшення або повне припинення рекламної діяльності;

залучення філіалів або інших банків для надання аналогічних послуг.

За частотою пред'явлення попит розділяють на такі види:

повсякденний;

періодичний;

епізодичний;

За стадією розвитку виділяють:

сталий попит;

попит, що формується;

потенційний попит;

За рівнем забезпеченості попит буває платоспроможний і неплатоспроможний.

Оцінка попиту залежно від чинників

2.1. рівня цін, еластичності попиту;

2.2. інтенсивності рекламних заходів;

2.3. способу доставки;

2.4. ступеня насиченості ринку даним продуктом чи продуктом-аналогом (замінником);

2.5. час.

еластичний попит –незначна зміна ціни призводить до суттєвої зміни попиту.

Нееластичний попит – не зазнає помітних змін при коливанні ціни

Розрізняють такі основні чинники, які визначають цінову еластичність попиту:

замінність товарів: чим більше існує замінювачів товару, тим більш еластичним є попит на нього;

питома вага товару в доході споживачів: чим більш важливе місце займає продукт у бюджеті споживача, тим вища еластич­ність попиту на нього;

належність товару до предметів розкошів чи першої необхідності: чим ближчий товар до життєво необхідних, тим менш еластичний попит на нього;

чинник часу: еластичність попиту на продукт знаходиться в прямій залежності від проміжку часу, необхідного для прийняття рішення, оскільки зі зміною ціни змінюються звички й смаки споживачів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...