Главная Обратная связь

Дисциплины:


Cele polityki cenowej· budowa image produktu

· konkurencyjność

· pożądany wolumen sprzedaży/udział w rynku

· pożądana wielkość zysku

 

Orientacje polityk cenowych

1) zorientowana na popyt à bada się popyt zgłaszany przez konsumentów (cenową elastyczność popytu); cena ustalana w wysokości, która pozwoli ten popyt zaspokoić,

2) zorientowana na koszty à dochody ze sprzedaży mają pokryć koszty i zapewnić zysk (cena = ∑ kosztów + zysk),

3) zorientowana na konkurencję à w zależności od cen konkurentów, sytuacji w sektorze, polityki państwa.

 

Strategie cenowe na rynkach międzynarodowych:

· unifikacja cen (stosowanie jednej ceny) na wszystkich rynkach (rynek surowców i artykułów masowych)

· ustalanie odmiennych cen na różnych rynkach

· ustalanie ceny na bazie kosztów w każdym kraju

 

Zalety i wady poszczególnych strategii wg R. Oczkowskiej

Strategia Zalety Wady
Standaryzacja cen - eliminacja szarego importu - przejrzystość w wymiarze międzynarodowym - brak elastyczności w reagowaniu na warunki gospodarcze i popytowe
Adaptacja cen możliwość reagowania na sytuację rynkową umożliwia tzw. szary import

 

Szary import:

przepływ towarów pomiędzy krajami nie przez kanały dystrybucji ukształtowane przez eksportera (producenta), lecz przez inne, nieoficjalne kanały, powstałe na skutek różnic cenowych między krajami.

 

Rodzaje polityk cenowych:

a) niskich cen (dyskontowa): celowe utrzymywanie niskich cen w celu dotarcia do jak najszerszego grona klientów; produkt zredukowany do rzeczywistego (nie oferujemy niczego dodatkowo)

b) wysokich cen (cen prestiżowych): celowe utrzymywanie wysokich cen; oparcie działalności na rozbudowanej sieci sprzedaży, ochronie patentowej, kontroli kanałów dystrybucji; towary luksusowe, konsumenci mało wrażliwi na cenę

c) przenikania: wejście na rynek z produktem o niskiej cenie, potem jej podniesienie; stymulowany intensywną promocją rosnący popyt pozwala stopniowo podnosić cenę

d) zgarniania: wprowadzenie na rynek produktów nowych/unowocześnionych z nastawieniem na tzw. liderów opinii; stają się oni wzorem dla innych nabywców, którzy powiększając rynek zbytu pozwalają na stopniowe obniżanie ceny (często skutkujące dalszym wzrostem popytu) 

Dystrybucja

zbiór czynności i decyzji związanych z dostarczaniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (łączy producenta z konsumentem)

 

Czynności kanałów dystrybucyjnych

 

CECHA KANAŁY DYSTRYBUCJI
BEZPOŚREDNI POŚREDNI
Kontrola nad kanałem pełna produkcja produkcja podzielona między uczestników
Strategia dystrybucji producenta pośredników
Koszty producenta wysokie niskie
Przepływ płatności szybki dłuższy
Sztywność reguł mała duża
Produkt możliwe uwzględnienie specjalnych życzeń nabywcy standardowy
Asortyment wąski, własny szeroki, złożony z produktów wielu producentów
Cena negocjowana z klientem zależna od strategii dystrybutora
Sprzężenie zwrotne informacji duże małe
Promocja i motywacja skierowana do nabywców finalnych skierowana do pośredników
Reklama „pcha” produkt „ciągnie” produkt

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...