Главная Обратная связь

Дисциплины:


Суть, функції роздрібної торгівлі.Класифікація підприємств роздрібної торгівліРоздрібна торгівля — це продаж товарів кінцевим споживачам, а не комерційному підприємству чи організації. На відміну від оптового продажу приводом для закупівлі в роздрібній торгівлі є задоволення особистих потреб покупця або членів його сім´ї за рахунок споживання купленого товару. Розбіжність у меті купівлі товару є суттєвою, оскільки купівельні мотиви — панівний чинник під час сегментації ринку і визначення цільової групи споживачів.

Роздрібні торговці займаються торговою діяльністю для отримання прибутку, проте є певні розбіжності в управлінні такими підприємствами, які відрізняють їх від оптовиків. Внаслідок особливого характеру своєї діяльності роздрібні торговці ретельніше відстежують деякі показники ефективності. Характер більшої частини рішень роздрібного торговця визначається рішеннями керівництва щодо очікуваного прибутку, оборотності товарних запасів, торговельного асортименту, факторів місцезнаходження, зручності торгових точок і прогнозованого рівня обслуговування споживачів.

У разі започаткування і подальшого розвитку роздрібного підприємства перед його керівництвом постає проблема вибору моделі стратегічного розвитку — традиційної або сучасної. Традиційна характерна для підприємств з високим рівнем прибутку, невисокими показники оборотності і великими обсягами надаваних споживачам послуг. Сучасна модель притаманна для підприємств, що мають невисокий рівень прибутку, високу оборотність і невеликий обсяг надаваних споживачам послуг. Нині набула поширення друга модель, в якій досягається висока рентабельність капіталу внаслідок постійного вдосконалення керування активами, а також використання сучасних інформаційних технологій.

У виборі моделі стратегічного розвитку роздрібного підприємства — з низьким рівнем прибутку і високим коефіцієнтом оборотності товарних запасів, або з високим рівнем прибутку і низьким коефіцієнтом оборотності товарних запасів — важливо визначити, які саме засоби сприяють досягненню фінансової мети підприємства. Щоб одержати високі фінансові показники, керівництво підприємства може керувати прибутком, оборотністю активів, фінансовими засобами. Якщо існує ринковий тиск, спрямований на зниження рівня прибутку, головну увагу зосереджують на прискоренні оборотності активів. Усе це приводить до того, що керівництво роздрібних підприємств приділяє дедалі більше уваги таким показникам, як обсяг продажу на квадратний метр площі, обсяг продажу на одного торгового працівника, обсяг продажу на одну купівлю.

Форми організації роздрібної торгівлі можуть бути різноманітні. Зокрема, магазини класифікують за широтою і насиченістю товарного асортименту, ціновою політикою та рівнем обслуговування.За широтою і насиченістю товарного асортименту магазини є:

□ спеціалізовані з вузьким асортиментом великої насиченості;

□ універмаги, пропонують багато асортиментних груп (кожною групою займається спеціальний відділ, що має власних закупівельний);

□ універсами — великі підприємства самообслуговування з низьким рівнем витрат і великим обсягом продажу;

□ супермаркети — доволі великі підприємства самообслуговування з низьким рівнем витрат і низькими націнками, великим обсягом продажу;

□ магазини товарів повсякденного попиту — невеличкі магазини у житлових районах з найнеобхіднішими товарами вузького асортименту;

□ торговельні комплекси, гіпермаркети, які займають значні площі. Крім універмагів, універсамів і спеціалізованих магазинів, на території комплексів розміщують автомобільні стоянки, розважальні підприємства, філії банків тощо.

За ціновою політикою магазини різняться з високим, середнім і низьким рівнями цін, а також магазини знижених цін.

За рівнем обслуговування магазини класифікуються так:

□ самообслуговування, характерне для магазинів типу «універсам», де продають товари повсякденного попиту;

□ обмежене обслуговування, характерне для магазинів, де продають товари ретельного вибору і споживачам потрібна докладніша інформація і допомога продавця. Надають додаткові послуги у вигляді кредиту, доставки товарів тощо;

□ повне обслуговування, надають усі можливі види послуг — від демонстрації моделей одягу до використання різних форм кредитування.

Мерчандайзинг — складова маркетингу, що сприяє стимулюванню роздрібних продажів приверненням уваги кінцевих споживачів до певних марок або груп товарів у місцях продажів без активної участі спеціального персоналу. Суть мерчандайзингу — підготовка до продажу товарів у роздрібній торгівлі: оформлення прилавків, вітрин, розміщення товару в торговому залі, надання інформації про товар.

У сфері продажів товарів діє правило італійського економіста-соціолога В. Парето, який зазначав, що більша частина багатств належить меншості населення. Пропорція Парето «80:20» часто використовується для аналізу різних явищ. Наприклад, стосовно рентабельності продажів: 80% прибутку дає продаж товарів 20 % покупців. Іншими словами, ці 20 % покупців є найбільш важливими для підприємств.

Основними напрямами сучасного розвитку роздрібних торговельних підприємств є нові принципи керування процесом обслуговування споживачів, поява потужних роздрібних мереж, поширення принципу самообслуговування, використання засобів зв´язку і комунікаційних технологій, зростання впливу роздрібних мереж на ринок.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...