Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дайте характеристику поняття маркетингу. Опишіть причини виникнення маркетингу та сфери його застосуванняМаркетинг (від англійського «market» - ринок) - це ринкова концепція управління виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю фірм і підприємств, спрямована на вивчення підприємницького середовища, ринку, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них вироблених товарів і послуг.Цілі маркетингу- формування і стимулювання попиту, забезпечення обґрунтованості прийнятих управлінських рішень і планів роботи фірми (підприємства), а також розширення обсягів продажів, ринкової частки і прибутків.

Робити те, що продається, а не продавати те, що виробляється, - основне гасло маркетингового підходу в управлінні науково-технічною діяльністю, виробництвом і збутом для будь-якої фірми.

Іншими словами, перш ніж робити, фірма повинна провести ретельне вивчення потреб конкретних споживачів, відповідно до отриманих даних доробити й удосконалити товар і тільки потім виходити з цим товаром на ринок. А не навпаки — зробити товар, а потім мати серйозні труднощі у відношенні його продажу. Маркетологи вважають: «Черв'як повинен бути по смаку рибі, а не рибаку».

Маркетинг- це уміння встати по іншу сторону прилавку і подивитися на бізнес очима покупця. Це здатність знайти й втримати споживача, задовольнити його краще і швидше, ніж це робить конкурент. Якщо в сфері фінансової діяльності фірмами до прийняття маркетингового підходу більше уваги зверталося на собівартість, ніж на ціну, то маркетинг орієнтує виробників на ціну, яку готовий заплатити покупець. Відповідно, і бюджет фірми повинен будуватися відповідно до вимог в сфері збуту.

Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб'єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації і розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції. Як наслідок цього — нераціональне використання ресурсів підприємства, погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й банкрутство підприємства, що призводить не лише до негативних економічних наслідків, а й до виникнення соціальних проблем, як, наприклад, безробіття.

У кінці 20-х — на початку 30-х років велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах.

Елементи практичної маркетингової діяльності появилися наприкінці XIX ст. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пенсільванський, Пітсбурзький) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху.З 1911 року провідні компанії, такі як "Кертіс паблішинг Ко", започаткували служби маркетингу.1937 p.— започаткування Американської асоціації маркетингу.Період формування сучасної концепції маркетингу — ЗО—50-ті роки XX ст.
sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...