Главная Обратная связь

Дисциплины:


Опишіть поняття та види маркетингових дослідженьМа́ркетингові дослі́дження — збір, опрацьовування й аналіз інформації та можливостей, розроблення рекомендацій на підставі цих даних.

Як правило, вони передбачають аналіз продажу та маркетингових можливостей, прогнозування продажу, ринкових кривих пропозиції та попиту. Результати маркетингових досліджень фірми використовують при плануванні та контролі діяльності. Такі дослідження часто супроводжуються збиранням і пошуком первинних даних. А потреба в цьому постає або на завершальному етапі дослідження, або за недостатньої кількості вторинних даних для прийняття адекватного рішення.

Основні принципи маркетингового дослідження: системність; комплексність; регулярність; об'єктивність; точність; економічність; оперативність.

Види маркетингових досліджень:

За частотою проведення (систематичні, спеціальні, панельне дослідження - періодичне збирання даних в однієї і тієї ж групи респондентів.)

За технікою виконання (польові - проводяться вреальних умовах, кабінетні - проводяться у штучно створеній обстановці)

За ступенем охоплення джерел інформації (суцільні, вибіркові)

За об’єктами дослідження (демоскопічні – про споживачів, екоскопічні - збір інформації про ринкову кон'юнктуру, рівень цін, туристському балансу, загальному економічному стану)

Щодо організації проведення (дослідження проведені власними силами, спеціалістами, змішані)

За цілями проведення (уточнюючі, констатуючі, казуальні)

Існують такі методи проведення маркетингових досліджень:

1) Залежно від того, якими методами збирається інформація

1.1. Польові

Опитування — збирання інформації шляхом задавання запитань респондентам. Опитування може проводитися в усній формі (віч-на-віч), по телефону або поштою.

Експеримент—дослідження, під час якого має бути встановлено, як зміна однієї чи кількох незалежних змінних впливає на одну (або кілька) залежних змінних.

Cпостереження — спосіб отримання інформації, за якщо спостерігач не вступає в безпосередній контакт з об’єктом, який спостерігається.

Панель — періодичне збирання даних в однієї і тієї ж групи респондентів.

1.2. Кабінетні

Традиційний аналіз, контент-аналіз, методи кореляційного та регресивного аналізу

2) Залежно від того, для кого проводиться дослідження

2.1. Спеціальні дослідження

Глибинне інтерв’ю — це Індивідуальне або групове інтерв'ювання, за якого респонденту послідовно задають запитання, мета яких — визначити мотив поведінки споживачів або що саме вони думають з приводу певної проблеми.

Фокус-група — вид досліджень, суть якого полягає в тому, що в групі, до складу якої входять 8—12 спеціально відібраних респондентів, разом з ведучим під час бесіди обговорюють тему, яка цікавить замовника дослідження.14.Опишіть методи стимулювання збуту, їх види…

Стимулювання збуту — це використання короткотермінових заходів, розрахованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї продукції. По суті, це пряме заохочення споживачів придбати продукти чи послуги підприємства, а сфери торгівлі — включити ці товари до свого асортименту для наступного їх продажу (нагадаємо, що реклама чи пропаганда лише популяризують їх або створюють відповідний імідж).

Обєкти стимулювання збутом:

1.Покупці (знижки, купони, кредити, лотереї, конкурси)

2.Посередники (премії, подарунки, знижки)

3.Продавці (премії, знижки).

Отже, основними завданнями стимулювання збуту є:

•забезпечення швидкого зростання обсягів збуту продукції підприємства;

•заохочення споживачів опробувати товар чи здійснити повторні закупки;

•заохочення системи посередницьких торговельних організацій та працівників власного збутового апарату інтенсифікувати зусилля з реалізації продукції підприємства.

Елементи стимулювання збуту:

1) Мерчандайзинг – оформлення місця продажу;

2) Упакування, етикетку, ярлик;

3) Покупку з подарунком;

4) Покупку зі знижкою за купонами;

5) Фірмові сувеніри;

6) Змагання, ігри, розіграші, лотереї, конкурси, вікторини;

7) Демонстрацію товару;

8) Дегустацію товару;

9) Семплінг – пропозицію зразків товару та ін.

Основними засобами стимулювання споживачів є такі:

знижки — зменшення відпускної ціни в разі придбання споживачем великої партії продукції підприємства;

зниження цін— продаж товарів за цінами, дещо нижчими, ніж у конкурентів;

безоплатні зразки товарів — надання товару споживачам безкоштовно «на пробу»;

купони — спеціальні сертифікати, які надають споживачам право придбати конкретну партію (кількість) товару за низькими цінами;

премії— товари, які пропонуються безкоштовно або за низькими цінами як подарунок за придбання іншого товару;

гарантії— зобов’язання товаровиробника компенсувати витрати споживачів у разі, коли товар не відповідатиме встановленим стандартам або розрекламованим характеристикам;

упаковки — комплекти товарів, які пропонуються споживачам за пільговими цінами;

демонстрації — влаштування спеціальних експертиз для безпосереднього ознайомлення споживачів з продукцією підприємства;

картки лояльності — спеціальні облікові картки відвідування споживачем конкретного торговельного закладу; відповідна кількість відвідувань, зафіксована в даній картці, дає споживачу право на знижку чи безкоштовне придбання товарів.

Основними засобами стимулювання сфери торгівлі є як ті, що вже названі (знижки, зниження цін, гарантії тощо), так і деякі інші, зокрема:

конкурси — порівнювання результатів роботи торговельних посередників чи збутових агентів для матеріального заохочення переможців;

конференції — проведення спеціальних семінарів, зустрічей, сертифікаційних програм для підвищення кваліфікації працівників власного торговельного апарату;

заліки — авансове фінансування посередників для стимулювання збуту товарів безпосередньо в місцях їхнього продажу.

Найбільш ефективні засоби стимулювання збуту:

§ знижки з ціни; продаж товару в кредит; зразки товарів, які пропонуються безкоштовно; купони — спеціальні сертифікати, які надають право придбати товар зі знижкою;

§ демонстрація товару — влаштування спеціальних експозицій;

§ премії — товари, які пропонуються споживачам за низькою ціною або безкоштовно як подарунки за купівлю іншого товару;

§ лотереї, конкурси — заходи, коли товари фірми пропонуються переможцям як призи;

§ залікові талони — сертифікати, які можна обміняти на товар у спеціальних магазинах;

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...