Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розкрийте поняття товарної марки,опишіть її складові та напрямки використання у маркетинговій діяльностіТоварна марка – це ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і їх диференціації від товарів і послуг конкурентів.

Виділяють наступні особливості товарної марки:

 пов’язують із характеристиками товару;

 вигоди (блага від використання товару);

 цінності – товарна марка відображає систему цінностей виробника;

 культура – товарна марка є представником певної культури;

 індивідуальність;

 користувач – товарна марка передбачає визначений тип користувачів.

Існує чотири складових товарної марки:

1. Фірмове ім’я (марочна назва) – це слово (літера) або група слів (літер), які можуть бути вимовлені (наприклад, TOYOTA);

2. Фірмовий знак – символ, малюнок чи відмінний колір, позначення;

3. Торговий образ – персоніфікована товарна марка;

4. Торговий знак – фірмове ім’я, фірмовий знак, торговий образ, що захищені юридично.

Види товарних марок:

1.Марки виробників (загальнонаціональні) – у марках обов’язково фігурує назва виробника. Вони орієнтовані на широке коло споживачів. Марочні товари здебільшого дорожчі за звичайні, оскільки марка гарантує високу якість. Виробники витрачають значні кошти на підтримку своєї марки (контроль її якості, сервіс, рекламу).

2.Марки дилерів (приватні марки) – відображають назву оптової або роздрібної збутової фірми. Таке підприємство закуповує у середніх та дрібних виробників немарочні товари і ставить на них свій товарний знак. Дилери отримують виключні права на свої марки і відповідають за них. Для споживачів, які постійно купують у даного посередника і довіряють йому, дилерська марка гарантує певний рівень якості незалежно від того, хто цю продукцію виробив

3.Загальні марки – містять назву продукції без назв виробників або дилерів. Загальними марками користуються для позначення товарів масового вжитку, які не дуже відрізняються один від одного: кава, цигарки, пиво. Нижчі ніж в інших марок ціни пояснюються економією на упаковці, стандартизацією маркетингових заходів, систем товарообороту та просування.

4.Використання у товарно-знаковій концепції франчайзингу. Відомий виробник – франчайзер – на ліцензійній основі надає право використовувати свій товарний знак і відповідну технологію або систему управління самостійному підприємству. Використовуючи авторитет і довіру споживачів до відомої марки, останнє бере на себе відповідальність безумовного додержання франчайзингової угоди.

Залежно від якості та ціни, торгові марки можна згрупувати за типами:

 Дорога марка

 Нішова марка

 Недорога марка

 Тупікова марка

Що дає товарна марка виробника і чим допомагає:

1. Дає можливість розрізняти товари різних виробників.

2. Вказує, яке підприємство або група підприємств відповідає за випущену на ринок продукцію.

3. Гарантує певний рівень якості.

4. Полегшує сегментацію ринку, створює індивідуальний образ товару.

5. Збільшує престиж продукції, якщо раніше вона вже отримала високе визнання на ринку.

6. Сприяє впровадженню на новий ринок, якщо виробник з відомим товарним знаком встановлює його на свій товар, призначений для нового ринку.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...