Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розкрийте суть, опишіть маркетингове середовище та комплекс маркетингу освіти. Наведіть приклади практичного застосування концепції освітнього маркетингу на прикладі свого ВНЗОсновним видом діяльності установ освіти є створення освітніх послуг.

Багато ВНЗ зрозуміли суть і в цілому необхідність маркетингової діяльності.

Багато діячів освітніх послуг визначають маркетинг освіти як засіб за допомогою якої активізується діяльність установ в цілому і система управління зокрема.

Специфіка маркетингу освітніх послуг частково проявляється як специфіка наукових, інтелектуальних послуг. Існують особливості, що випливають із самої сутності освітніх послуг.

Освітні послуги часто доповнюються по своїй суті, виробниками яких виступають навчальні заклади. Це інформаційні, консультаційні, експертні послуги.

Можна визначити, що освітня програма - це комплекс освітніх послуг, націлений на зміну освітнього рівня чи професійної підготовки споживача і забезпечений відповідними ресурсами освітньої організації.

Разом з освітніми послугами реалізується інтелектуальна власність працівників освітніх установ - винаходи, патенти, програми досліджень, навчання та практичних робіт, інші інноваційні послуги і продукти, а також товарна символіка виробників таких послуг - найменування, логотипи,товарні знаки і т.п.

Реальними учасниками маркетингових відносин у сфері освіти є не тільки освітні установи, а й споживачі, широкі кола посередників, а також громадські інститути і структури, причетні до просування освітніх послуг на ринку.

Важливу роль серед суб'єктів маркетингу освітніх послуг визначається особистість самого учня, студента. Це не просто матеріальний носій освітніх послуг, але і їх єдиний кінцевий споживач.

Основними об'єктами маркетингу освітніх послуг є товари та послуги, в більшості це послуги. У числі інших об'єктів - установи, території, а також окремі особистості. У більшості, об'єктом маркетингу освітніх послуг визначається будь-який об'єкт, який пропонується на ринку для обміну на певну кількість будь-яких благ.

Маркетинг у сфері освіти взаємодіє з усіма об'єктами освітніх послуг. Для учнів, важливо, де розташовано навчальний заклад і які можливості для їх проживання вона має, в даній ситуації особливу і однозначну роль відіграє такий об'єкт маркетингу освітніх послуг як територія.

В багатьох ВУЗах де викладають маркетинг, цей маркетинг дуже рідко використовується для безпосереднього досконалості маркетингу освітніх послуг.

В цілому функції маркетингу визначають дослідження і прогноз структури ринку освітніх послуг, а також визначення перспективних освітніх послуг та необхідність визначення оптимальних значень обсягу, якості, асортименту і сервісу освітніх послуг, визначення ціноутворення, в цілому діяльності по просуванню і реалізації освітніх послуг, а також їх супровід у процесі споживання. Маркетинг освітніх послуг забезпечує власний розвиток, при цьому вирішуючи проблеми співробітників для здійснення маркетингової діяльності в освіті.Установи вищої школи та додаткової освіти не тільки визначають себе вільніше від цих чинників, але і при цьому мають ряд серйозних додаткових стимулів для розвитку маркетингу освітніх послуг в цілому. Перш за все, кадровий потенціал, це викладачі і наукові співробітники, а також зв'язки і можливості у відносинах з іншими освітніми установами, в тому числі - зарубіжними. Цільові установки установ цього рівня освіти неминуче сильніше орієнтовані на запити підприємств, організацій та установ, які будуть в подальшому використовувати випускників.

Центральне місце в процесі маркетингу освітніх послуг займає розробка комплексу маркетингу. Він включає в себе: послуги як товар, ціну послуги, канали розподілу послуг та систему просування послуг на ринок, люди, процес, фізичне забезпечення (бібліотеки, підручники, гуртожитки)

Основні цінові стратегії на ринку освітніх послуг:

- Престижне ціноутворення, що переважно для високоякісного обслуговування;

- Цінова політика "зняття вершків", що можливо при обмеженні доступу на ринок послуг конкурентів або при успішних ринкових нововведення;

- Цінова політика "прориву на ринок", що сильно нагадує демпінгові ціни, що встановлюються на послуги для витіснення конкурентів з ринку;

- Ціноутворення на набір товарів (послуг), коли надається можливість запропонувати споживачам певний набір товару (послуг) за зниженою ціною;

Маркетологи називають чотири головні засоби просування:

· реклама - будь-яка оплачена форма неперсональной представлення і просування ідей, товарів і послуг певним спонсором;

· стимулювання збуту - короткострокові стимули заохочення покупки або продажу товару або послуги;

· зв'язок з громадськістю - побудова хороших відносин компаній з різними верствами громадськості;

· персональні продажі - усне спілкування з одним або більше передбачуваних покупцями з метою здійснення продажу товарів та послуг.

Прикладні аспекти маркетингу в сфері послуг в більшій чи меншій мірі специфічні, що і буде показано на прикладі ряду галузей індустрії послуг.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...