Главная Обратная связь

Дисциплины:


Етапи маркетингового ціноутворення1. Метою ціноутворення можуть бути цілі, пов'язані з прибутком (максимізація прибутку, досягнення заданої віддачі на інвестований капітал), з обсягом продажу (максимізація виручки або збільшення частки ринку), з конкуренцією (стабілізація цін або позиціювання щодо конкурентів), виживання тощо.

2. Першим етапом процесу ціноутворення є оцінка попиту на товар,яка передбачає визначення:

/ обсягу та динаміки продажу та залежністю між попитом та ціною;

/ еластичності попиту;

/ економічних можливостей покупця (максимально прийнятної Ціни);

/ відчутної цінності певного товару для споживачів.

Визначення обсягу продажу та залежністю між попитом та ціною, ціною та обсягом продажу дає відповідь на запитання:скільки товарів зможе продати фірма за різними цінами?

Залежність між попитом і ціною може бути проілюстрована кривою попиту, яка має різний вигляд для товарів масового попиту та для престижних товарів.

З’ясувати реакцію споживачів, тобто зміну попиту на змінну цін,можна аналізуючи значення показника, що називається ціновоюеластичністю. Цінова еластичність виорюється коефіцієнтом

цінової еластичності. Розрізняють:

коефіцієнт точкової еластичності;

коефіцієнт дугової еластичності;

Коефіцієнт перехресної еластичності

коефіцієнт еластичності за доходом.

3. Попит визначає верхній рівень ціни, а її мінімальну величину — витрати.

На основі змінних і постійних витрат може бути розрахована середня собівартість одиниці продукції або повна собівартість одиниці продукції.

4. Якщо витрати дають змогу визначити мінімальний рівень цін, попит—максимальний, аналіз цін конкурентів дає змогу визначитися щодо цін у цих межах з огляду на ціни конкурентів. При цьому важливим видається не тільки аналіз цін, а й структури цін конкурентів. Аналіз цін конкурентів проводиться за допомогою прейскурантних цін, через опитування покупців, а їх урахування дає можливість чітко позиціювати свій товар або послугу.

5.Вибір методу ціноутворення залежить від внутрішніх факторів (обраної маркетингової стратегії,стратегічних цілей, етапу життєвого циклу товару, його якісних характеристик, ступеня новизни),а також зовнішніх факторів. Зрештою, реальна ринкова ситуація ізумовлює вибір певного методу ціноутворення.

6.

7. Прейскурантна ціна, встановлена фірмою за

допомогою методів ціноутворення, орієнтованих

на попит, витрати або конкуренцію,

є базовою і підлягає коригуванню.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...