Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сызықты алгебра№1

Анықтауыштың бас диагоналының элементтері:

Ж: элементтер жиынтығы орналасқан диагональ

 

№2

- элементінің миноры:

Ж: осы анықтауыштың элементі орналасқан - жолы мен - бағаны элементтері сызылғаннан кейінгі, реті бірге төмендеген анықтауыш

 

№ 3

элементінің алгебралық толықтауышы төменгі теңдікпен анықталады

Ж:

 

№ 4

- ретті анықтауыштың мәні төменгі формула бойынша есептелінеді:

Ж:

 

№ 5

- ретті анықтауышты -жол элементтеріне жіктеу арқылы есептеу ережесін көрсет:

Ж: .

 

№ 6

- ретті анықтауышты - баған элементтеріне жіктеу арқылы есептеу ережесін көрсет:

Ж:

№ 7

Анықтауыштың мәні қай жағдайда өзгермейді,

Ж: жолының барлық элементтерін сәйкес баған элементтерімен ауыстырса

 

 

№ 8

Анықтауыштың екі жолының сәйкес элементтері пропорционал болса, онда оның мәні неге тең?

Ж: нөлге

 

 

№ 9

Диагональ матрицаның анықтауышының мәні неге тең?

Ж: бас диагональ элементтерінің көбейтіндісіне

 

№ 10

Егер анықтауышта кейбір жолдың немесе бағанның элементтерінің ортақ көбейткіші болса, онда:

Ж: оны анықтауыш таңбасының алдына шығарады

 

 

№ 11

Анықтауыштың кез келген жолының немесе бағанының элементтерін бір k санына көбейткеннен:

Ж: оның мәні k есе артады

 

№ 12

Матрицаның анықтамасы:

Ж: Элементтерінің саны -ге тең элементтерінен тұратын тік кестені

 

№ 13

Қандай матрицалар тең матрицалар деп аталады?

Ж: өлшемдері бірдей және сәйкес элементтері болса

 

№ 14

Қандай матрица квадрат матрица деп аталады?

Ж: матрицаның жол саны баған санына тең болса

 

№ 15

Бір ғана жолдан тұратын матрица қалай аталады:

Ж: жол матрица немесе жол вектор

 

№ 16

Матрицаларды қосу және азайту амалдары:

Ж: өлшемдері бірдей матрицалар үшін орындалады

 

№ 17

матрицаларының қосындысы деп матрицасын айтады, егер

Ж: элементтері болса

 

№ 18

матрицасын санына көбейту:Ж: матрицасының әрбір элементін санына көбейтумен мәндес

 

№ 19

және матрицаларын қай кезде көбейтуге болады.

Ж: бірінші матрицаның баған саны екінші матрицаның жол санына тең болса

 

№ 20

үш матрицаны көбейту үшін қай теңдік орынды:

Ж: ,

 

№ 21

Қай шарт орындалса, матрицалар орын алмастыруымды деп аталады:

Ж:

 

№ 22

анықтауышын есепте

Ж: -17

 

№ 23

Кері матрица мына формуламен табылады:

Ж:

 

№ 24

анықтауышын есепте

Ж: 29

 

№ 25

матрицасының рангысының анықтамасы:

Ж: осы матрицаның нөлге тең емес минорларының ең үлкен ретін айтады

 

№ 26

Матрицаның рангысы өзгермейді, егер:

Ж: кез келген екі жолын немесе екі бағанын ауыстырғаннан

 

№ 27

Егер бір матрица екінші бір матрицадан элементар (жәй) түрлендіру арқылы алынса, онда ол матрицалар:

Ж: эквивалентті деп аталады.

 

№ 28

анықтауышын есепте

Ж: 45

 

№ 29

белгісізді сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі үйлесімді, егер:

Ж: жүйенің негізгі матрицасының рангысы мен оның кеңейтілген матрицасының рангысына тең болса

 

№ 30

белгісізді сызықты теңдеулер жүйесінің матрицалық әдіспен шешкендегі матрица - шешімі былай табылады:

Ж:

 

№ 31

Біртекті белгісізді сызықты теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі бар:

Ж: , егер

 

№ 32

белгісізді біртекті теңдеулер жүйесінің шексіз көп шешімі болады, егер:

Ж:

 

№ 33

анықтауышын есептеңіз:

Ж: 0

 

№ 34

анықтауышының элементінің минорын есептеңіз:

Ж: 2

 

№ 35

анықтауышының элементінің минорын есептеңіз:

Ж: 28

 

№ 36

анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын

есептеңіз:

Ж: -5

 

№ 37

Теңдеуді шешіңіз

Ж: 22

 

№ 38

матрицасын есептеңіз, мұндағы ,

Ж:

 

№ 39

матрицасын табыңыз, мұндағы ,

Ж: табу мүмкін емес

 

№ 40

, және матрицаларының қосындысын табыңыз:

Ж: қосу мүмкін емес

 

 

№ 41

және матрицаларының айырымын табыңыз:

Ж: азайту мүмкін емес

 

 

№ 42

матрицасын 2-ге көбейтіңіз:

Ж:

 

 

№ 43

көбейтіндісін есептеңіз:

Ж:

 

№ 44

көбейтіндісін есептеңіз:

Ж:

 

 

№ 45

көбейтіндісін есептеңіз:

Ж: көбейту мүмкін емес

 

№ 46

көбейтіндісін есептеңіз, мұндағы , :

Ж:

 

 

№ 47

көбейтіндісін есептеңіз, мұндағы , :

Ж:

 

№ 48

Есептеңіз

Ж:

 

№ 49

және берілгендері бойынша көбейтіндісін табыңыз:

Ж:

 

№ 50

теңдеуін шешіңіз:

Ж:

 

 

№ 51

матрицасына кері матрицаны табыңыз:

Ж:

 

№ 52

матрицасына кері матрицаны табыңыз:

Ж:

 

№ 53

теңдеуін шешіңіз:

Ж:

 

 

№ 54

теңдеулер жүйесін шешіңіз:

Ж:

 

№ 55

теңдеулер жүйесін шешіңіз:

Ж:

 

№ 56

теңдеулер жүйесін шешіңіз:

Ж:

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...