Главная Обратная связь

Дисциплины:


Векторлық алгебра№ 57

векторының модулін табыңыз

Ж: 25

 

№ 58

және нүктелері берілген. векторының координаталарын табыңыз

Ж:

 

№ 59

және нүктелері берілген. бірлік векторының координаталарын көрсетіңіз

Ж:

 

№ 60

Бір түзуде немесе параллель түзулердің бойында жатқан векторлар қалай аталады?

Ж: Коллинеарлы

 

№ 61

Бір жазықтықта жатқан векторлар қалай аталады?

Ж: Компланарлы

 

 

№ 62

векторлары берілген. векторының ұзындығын есептеңіз

Ж:

 

№ 63

және нүктелері берілген. векторының координаталарын табыңыз

Ж:

 

№ 64

Егер векторының ұшы нүктесінде болса, онда осы вектордың басының координаталары неге тең?

Ж:

 

№ 65

векторының бағыттаушы косинустарын табыңыз

Ж:

 

 

№ 66

және нүктелері берілген. векторының ұзындығын табыңыз

Ж: 3

 

№ 67

Берілгені: , , . Табу керек: ?

Ж: 8

 

№ 68

және векторлары берілген. Осы векторлардың қосындысының модулін табыңдар

Ж: 6

 

 

№ 69

және векторларының арасындағы бұрышы -ге, ал олардың ұзындығы , тең. Осы векторлардың скаляр көбейтіндісі тең:

Ж:

 

№ 70

; ; берілген. неге тең?

Ж: -28

 

 

№ 71

векторын және векторлары бойынша жіктеңдер

Ж:

 

№ 72

, векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз

Ж: 3

 

№ 73

және векторлары -нің қандай мәнінде өзара перпендикуляр болатынын анықтаңыз

Ж: 6

 

№ 74

және векторлары берілген. Егер шарты орындалса, онда координатасын табыңыз

Ж: -4

 

№ 75

векторының бірлік векторын табыңыз

Ж:

 

№ 76

Берілгені: , , . Табу керек: ?

Ж: -1

 

№ 77

және векторларына салынған параллелограмның ауданын табу керек.

Ж:

 

 

№ 78

және векторлары берілген. Осы векторлардың арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз

Ж: 4/9

 

№ 79

, және үш вектор берілген, - табу керек

Ж: -6

 

 

№ 80

және векторларына салынған параллелограмның диагоналдарының арасындағы бұрышты табыңызЖ:

 

№ 81

және векторлары берілген. пр табыңыз

Ж:

 

№ 82

, , берілген. -ны табыңыз

Ж: 10

 

 

№ 83

және векторларының векторлық көбейтіндісін табыңыз

Ж:

 

№ 84

, және нүктелері берілген. векторлық көбейтіндісінің координаталарын табыңыз

Ж:

 

№ 85

және векторлары арасындағы бұрыштың синусын табыңыз

Ж:

 

 

№ 86

Егер болса, онда және векторларына тұрғызылған параллелограммның ауданын табу керек.

Ж: 6

 

№ 87

векторының модулін есептеу керек

Ж:

 

№ 88

және векторларына салынған параллелограмның ауданын есептеңіз

Ж:

 

 

№ 89

, және төбелерінің координаталары бойынша үшбұрыштың ауданын табыңыз

Ж:

 

№ 90

Тетраэдрдің төбелері , , және нүктелерінде орналасқан. Осы тэтраэдрдің көлемін есептеңіз

Ж: 3

 

№ 91

, , үш вектор берілген көбейтіндісін табыңыз.

Ж: -7

 

№ 92

және векторлары коллинеар болады, егер

Ж:

 

№ 93

және векторларының векторлық көбейтіндісі тең

Ж:

 

 

№ 94

векторының модулі тең

Ж:

 

 

№ 95

және векторларының скаляр көбейтіндісі тең

Ж:

 

 

№ 96

, , . векторларының аралас көбейтіндісі тең

Ж:

 

 

№ 97

және векторларының векторлық көбейтіндісі үшін мына қасиет орындалады

Ж:

 

№ 98

векторларының компланар болуы үшін қажетті және жеткілікті шартын көрсет

Ж:

 

№ 99

векторларының аралас көбейтіндісі үшін мына қасиет орындалады

Ж:

 

№ 100

және векторларының векторлық көбейтіндісі үшін мына қасиет орындалады

Ж:

 

№ 101

ОХ өсімен бұрышын жасайтын векторы үшін мына формула орындалады

Ж:

 

№ 102

Егер , болса, онда тап

Ж: 3

 

 

№ 103

векторы берілген. Осы векторды базисі бойынша жіктеңіз

Ж:

 

№ 104

векторының ұзындығын табыңыз

Ж: 6

 

 

№ 105

Егер , векторлары берілсе, онда векторының координатасын табыңыз

Ж:

 

 

№ 106

және векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз

Ж: 0

 

№ 107

векторының векторына проекциясы неге тең?

Ж: 9

 

№ 108

векторларының векторлық көбейтіндісін табыңыз

Ж:

 

№ 109

Егер және векторлары берілсе, онда неге тең?

Ж:

 

 

№ 110

Егер болса, онда және векторларынан салынған параллелограмның ауданы неге тең?

Ж: 6

 

№ 111

Егер болса, неге тең?

Ж: 16

 

 

№ 112

Егер болса, -ны табыңыз

Ж: 0

 

№ 113

Егер болса, табыңыз

Ж: 1

 

№ 114

векторына салынған параллелепипедтің көлемін табыңыз

Ж: 1

 

№ 115

және -ның қандай мәндерінде және коллинеарлы

Ж:

 

 

№ 116

неге тең?

Ж:

 

 

№ 117

векторының векторына проекциясы неге тең?

Ж:

 

№ 118

, және векторларының компланар болуының қажетті және жеткілікті шартын көрсет

Ж:

 

№ 119

және векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз

Ж: 0

 

№ 120

векторларының аралас көбейтіндісін табыңыз

Ж: 4

 

№ 121

Егер , берілсе, онда -ны табыңыз

Ж: 6

 

№ 122

Егер , берілсе, онда -ны табыңыз

Ж: 14

 

№ 123

Егер , болса, онда -ны табыңыз

Ж: 36

 

 

№ 124

Егер , , болса, онда -ны табыңыз

Ж: 12

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...