Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст звіту по роботі. 1. Сформулювати функціональне призначення друкарської машини1. Сформулювати функціональне призначення друкарської машини.

2. Охарактеризувати наявні типи друкарських машин і специфіку будови їх друкарських апаратів.

3. Розглянути складові частини друкарської машини та їх призначення (конкретизується за вказівкою викладача).

4. Описати умови, що необхідні для здійснення процесу друкування.

Література

1. Чехман Я.И., Сенкусь В.Т., Бирбраер Е.Г. Печатные машины. М: Книга, 1987, с. 7 – 19.

2. Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Дідич В.П., Босак В.О. Друкарське устаткування. Львів: В-во УАД, 2005. – с.470.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ВИВЧЕННЯ ФАРБОВИХ І ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Тривалість роботи 4 години.

Мета роботи: вивчити принцип будови фарбових апаратів (ФА) для в'язких фарб в машинах високого і офсетного плоского друку і зволожувальних апаратів (ЗА) в машинах плоского друку, вивчити конструктивні особливості конкретних моделей ФА і ЗА.

Загальні відомості

Фарбові апарати (ФА) призначені для нанесення рівномірного, технологічно необхідного шару фарби на друкарські елементи форм високого або плоского друку. Фарбові апарати складаються із трьох груп (рис. 2.1.): живлення (I), розкочувальної (II) і накочувальної (III). Група живлення подає фарбу в розкатну групу. Товщина шару фарби, яка виводиться дукторним циліндром з фарбового корита складає 0,3 – 0,7 мм, товщина ж шару фарби на формі складає 2 – 8 мкм, тобто приблизно в 100 раз менше. Розкочування і зменшення товщини фарби здійснює розкочувальна група, яка будується по принципу чергування еластичних валиків і жорстких циліндрів. Еластичні валики мають вальцмасову, гумову або поліефіруретанову оболонку, а жорсткі сталеві циліндри - гладку поверхню; в машинах офсетного плоского друку вони мають антикорозійне покриття (мідне або інше).

В зоні контакту двох сусідніх обертових пар шар фарби ділиться приблизно навпіл. Це явище використовується для здійснення наступного:

1) передавання фарби від фарбового корита до форми, звідки фарба за кожний цикл забирається відбитком; 2) для зменшення товщини шару фарби по мірі проходження його до форми; 3) розподілення порції фарби по всій поверхні циліндрів і валиків фарбового апарату. Ці процеси відбуваються при обертанні валиків і циліндрів, що мають різницю і некратність діаметрів.

Рис. 2.1. Схема фарбового апарата

 

Крім обертання розкочувальні циліндри мають і осьове переміщення, яке згладжує нерівномірність товщини шару фарби в осьовому напрямку, яка залишається на накочувальних валиках, після прокочування їх по формі. Накочувальна група складається з декількох валиків (від 1 до 5). Накочувальні і розкочувальні валики знаходяться в спеціальних замках, з допомогою яких можна регулювати силу притиску валиків до циліндрів і форми.В багатьох машинах при виключенні машини або при спрацьовуванні блокувань правильного подавання або неподавання аркуша блокується робота передавального валика і він не передає фарбу в розкочувальну групу, а також накочувальні валики відводяться від формного, а часом і від розкочувального циліндра.

В більшості машин є спеціальні пристрої для змивання фарби фарбових апаратів, що полегшує обслуговування машин.

Зволожувальні апарати призначені для подачі вологи на проміжкові ділянки друкарської форми з метою запобігання нанесення на них фарби. Зволожувальний апарат є на встановленій в лабораторії аркушевій офсетній машині ПОЛ 54-1. Він складається з ванни для зволожувального розчину, з дукторного циліндра, на якому є спіральна нарізка, передавального валика, який не хитається, розкочувального циліндра і двох накочувальних валиків.

Рис. 2.2. Кінематична схема приводу дукторного циліндра

 

Передавальний валик і накочувальні валики мають погумовану оболонку і обтягуються спеціальними тканинними рукавами. Дукторний циліндр і розкочувальний циліндр мають антикорозійне покриття. Розкочувальний циліндр крім обертального руху одержує ще осьове переміщення. Дукторний циліндр одержує привід через черв’ячну передачу від індивідуального електродвигуна, швидкість обертання якого можна регулювати в залежності від кількості необхідної вологи, яка подається на форму. Місцеве регулювання подачі вологи здійснюється з допомогою переставних відтискних пластин, які можуть переставлятися вздовж дукторного циліндра.

Зміст роботи

1. Ознайомитися з принципом будови ФА і ЗА різних типів машин.

2. Розглянути функціональне призначення складових частин ФА і ЗА.

3. Вивчити основні регулювання ФА і ЗА.

Методичні вказівки

До початку занять повинні бути встановлені всі валики і циліндри, фарбові корита і ванни для зволожувального розчину.

При вивченні принципу роботи фарбових і зволожувальних апаратів машини прокручувати вручну або від двигуна на малій швидкості. Необхідно звертати увагу на роботу механізмів, їх взаємодію і наявні блокування і регулювання.

При складанні принципових схем ФА і ЗА всі кола жорстких циліндрів обводяться тонкими лініями, а кола еластичних валиків – товстими. При складанні схем прослідкувати, щоб еластичні валики не контактували між собою.

Кінематичні схеми вимальовуються згідно вимог ЄСКД. Приклад складення кінематичної схеми приводу дукторного циліндра зображено на рис. 2.1.

Кривошип 1 через шатун 2 і двоплечий важіль 3 передає рух собачці 4 з роликом 5. Собачка може входити в зачеплення з храповиком 6, який жорстко з’єднаний з дукторним циліндром 7, і повертати його проти годинникової стрілки. Кількість фарби, що подається в розкочувальну групу, регулюють зміною кута повороту дукторного циліндра, повертаючи гірку 8 ручкою 9 через зубчату передачу 10. Положення гірки 8 закріпляють фіксатором 11.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...