Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст звіту по роботі. 1. За вказівкою викладача нарисувати принципову схему ФА для конкретної машини, описати його роботу1. За вказівкою викладача нарисувати принципову схему ФА для конкретної машини, описати його роботу, а також основні регулювання. Визначити число контактних зон.

2. Нарисувати принципову схему ЗА, описати його роботу і вказати на регулювання подачі вологи.

3. За вказівкою викладача виконати одне із наступних завдань:

3.1. Скласти кінематичну схему механізму приводу дукторного циліндра ФА з вказанням регулювань і описати його роботу.

3.2. Скласти кінематичну схему механізму приводу передавального валика ФА з його регулюваннями і описати як регулюється притиск передавального валика до дукторного і розкочувального циліндрів для конкретної машини. При наявності блокування роботи передавального валика, відобразити це на схемі.

3.3. Скласти кінематичну схему пристроїв для регулювання притискання накочувальних валиків ФА до форми і розкочувального циліндра для конкретної машини.

Література

1. Чехман Я. И., Сенкусь В. Т., Бирбраер Е. Г. Печатные машины. М.: Книга, 1987, с. 25 – 40.

2. Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Дідич В.П., Босак В.О. Друкарське устаткування. Львів: В-во УАД, 2005. – с. 470.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

ВИВЧЕННЯ ГАЗЕТНОЇ ДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ ПРГ

Тривалість роботи 4 години.

Мета роботи: 1. Ознайомитись з принципом будови і компонуванням основних вузлів газетної рулонної друкарської машини; 2. Вивчити технологічний процес друкування чотиристорінковоі газети; 3. Освоїти основні технологічні регулювання; 4. Ознайомитись з можливими неполадками і відмовами в роботі та методами їх усунення.

Місце проведення – лабораторія друкарських машин, газетна друкарська машина ПРГ.

Додаткові правила з техніки безпеки.

При роботі газетної друкарської машини забороняється торкатись країв паперової стрічки, а також виймати папір, що попав в фальцапарат, фарбовий апарат або між циліндри друкарської секції.

Загальні відомості

Газетна друкарська машина ПРГ призначена для друкування газет форматом сторінки 42 ´ 29,7 см (формат A3) в міжрайонних, районних і відомчих друкарнях. За один оберт формних циліндрів машина випускає дві чотиристорінкові газети, сфальцьовані в два згини.

Машина (рис. 3.1) складається з стрічкоживильного пристрою СжП, двох друкарських пристроїв з друкарськими Д1 Д2 і формними Ф1 Ф2 циліндрами, двох фарбових апаратів ФА1 ФА2 і фальцапарата Фальц.А. Стрічкоживильний пристрій – однопроменевий, безшпиндельний, з периферійним стрічковим гальмом 1. Тиск в друкарських апаратах регулюється поворотом ексцентричних втулок на цапфах друкарських циліндрів. Кріплення стереотипів здійснюється фацетними швидкодіючими замками. Суміщення відбитка з лиця і звороту і приведення рубки відносно відбитка здійснюється регістровими валиками 2 і 3. Машина приводиться індивідуальним електродвигуном. При проведенні паперової стрічки машину прокручують вручну. При обриві паперової стрічки машина зупиняється автоматично. 

Рис. 3.1. Принципова схема машини ПРГ

 

Фальцювальний апарат машини (рис. 3.2) розрахований на два згини. Поздовжній згин виконується на формувачі 1; зложена вдвоє стрічка після формувача проходить напрямними валиками 2 і захоплюється папероведучими циліндрами 3. Між відсікаючим 4 і фальцювально-ножовим 5 циліндрами відбувається відсікання аркушів ножем 6.

До початку відсікання голки (графейки) 7 наколюють стрічку і проводять її край до положення, діаметрально протилежного місцю відсікання. Тут фальцювальний ніж 8 виходить із циліндра 5 і різким ударом проштовхує газету між фальцваликами 9. Останні формують поперечний згин і виштовхують газету в кишеню викладача 10.

 

Рис. 3.2. Фальцювальний апарат машини ПРГ

 

Кінематична схема приводу фальцювального ножа представлена на рис. 3.3. Двоплече водило 1, жорстко закріплене на валу фальцювального циліндра 2. Зубчасте колесо 3 нерухомо закріплене на стінці фальцювального апарата. При обертанні водила паразитні зубчасті колеса 4 приводять в рух колеса 5 і жорстко з’єднані з ними фальцювальні ножі 6, робоча кромка яких описує траєкторію 7. Кожна газета попадає в окрему кишеню 12, що забезпечує каскадне викладання газет на вивідний транспортер 11.

Рис. 3.3. Кінематична схема приводу фальцювального ножа

 

Зміст роботи

1. Ознайомитись з технологічною схемою машини, основними вузлами та їх роботою.

2. Ознайомитись з приводом і органами управління машиною.

3. Ознайомитись з роботою фальцювального апарату і приводом його механізмів.

4. Вивчити основні технологічні регулювання.

5. Виявити можливі неполадки в роботі та засвоїти методи їх усунення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...