Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст звіту по роботі. 1. Описати роботу машини та особливості конструкції і можливі режими роботи1. Описати роботу машини та особливості конструкції і можливі режими роботи.

2. Описати роботу фальцапарата.

3. Описати характерні неполадки при роботі машини і методи їх усунення.

Література

1. Сенкусь В.Т. Експлуатаційні можливості книжково-журнальних машин. Львів. УПІ ім. Ів. Федорова. 1994, с. 30 – 31.

2. Паспорт і технічний опис машини „Zirkon 66”.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

ВИВЧЕННЯ АРКУШЕЖИВИЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

ДРУКАРСЬКИХ МАШИН

Тривалість роботи 4 год.

Мета роботи: 1. Вивчити технологічний процес подачі аркушів в друкарський апарат; 2. Ознайомитись з практикою налагоджування і регулювання при зміні формату і маси тиражного паперу; 3. Ознайомитись з можливими неполадками і відмовами в роботі та методами їх усунення.

Місце проведення – лабораторія друкарських машин, самонаклад С-4, самонаклади машин ПСА-2 і ПОЛ 54-1.

Додаткові правила з техніки безпеки.

При роботі на самонакладі С-4 крім дотримання загальних правил і норм техніки безпеки слід бути уважним до світлових сигналів і знаходитись за межами стапельної платформи (небезпека для ніг).

Загальні відомості

Аркушеживильні пристрої (АЖП) призначені для автоматичного поштучного відокремлення аркушів із стопи, точного і надійного транспортування їх в друкарський апарат без пошкодження поверхні і країв.

Для виконання цієї задачі необхідне також вирівнювання поданого аркуша по передньому і боковому краях, контроль правильності подачі аркуша і його розгін до лінійної швидкості друкарського або передатнього циліндра.

Самонаклади забезпечують надійне поштучне відокремлення від стопи аркуша різного формату і маси (в межах, визначених для даної машини) і транспортування його до упорів механізму переднього вирівняння без порушення структури їх поверхні, змазування попередньо отриманого зображення і пошкодження країв аркуша.

Механізми переднього і бокового рівняння забезпечують точне базування кожного аркуша по відношенню до друкарської форми. Саме від них в основному залежить якість відбитків, особливо при друкуванні багатофарбової продукції.

Аркушеприскорювальні пристрої (форграйфери) забезпечують надійне захоплення переднього краю вирівняного аркуша, розгін його до лінійної швидкості циліндра і точне передавання в захоплювачі циліндра. При цьому передній край аркуша не повинен отримувати вм'ятин і розривів.

Контрольно-блокувальні пристрої спрацьовують при відсутності аркуша, його перекосі або подаванні двох чи більше аркушів.

Типова принципова схема аркушеживильного пристрою приведена на рис. 5. 1. До її складу входять: пневматичний самонаклад зі ступінчатою (каскадною) подачею аркушів; механізми переднього і бокового рівняння; хитний верхній форграйфер і контрольно-блокуювальні пристрої. 

Рис. 5.1. Типова принципова схема аркушеживильного пристрою

 

Стіс паперу кладуть на стапельний стіл 1, нерухомі сопла роздуву 2 розпушують її верхні аркуші з боку заднього краю. Присмоктувачі 3 опускаються на стопу і піднімають край верхнього аркуша. Нерухомі волосяні щітки 4 запобігають підняттю зайвих аркушів. В щілину між піднятим аркушем і стосом входить щуп-сопло 5. Щуп-сопло притискує верхні аркуші стопи, запобігаючи їх зсуву, і потужним струменем повітря разом з боковими соплами 7 створює під відокремленим аркушем повітряну подушку і при потребі включає механізм автоматичного піднімання стапельного стола. Присмоктувачі 6 перехоплюють аркуш (вони з'єднуються з вакуумною лінією пневмонасоса, а присмоктувачі 3 – з атмосферою) і подають його на аркушеведучий циліндр 8. При цьому передні обмежувачі 9 (рашкети) відхиляються вперед і створюють перехідний місток. Погумовані ролики 10 опускаються і, притискуючи аркуш до аркушеведучого циліндра 8, виводять його на тасьмовий транспортер 11. Обмежувачі 9 повертаються в вихідне положення, вирівнюючи при цьому верхні аркуші стопи.

Далі аркуш переміщається по накладному столі тасьмовим транспортером 11 і притискними роликами 12, кульками 13 і щітками 14. При підході аркуша до двох нерухомих (в даний період циклу машини) опорів 15 він вирівнюється по передньому краю, а дальше притискним роликом 16 і рейкою 17 – по боковому краю. Правильність подачі аркушів перевіряється контрольно-блокувальними пристроями. Фотоелектричний щуп 18 перевіряє кількість поданих аркушів, а електромеханічний щуп 19 – їх не подачу або перекіс.

Вирівняний і проконтрольований аркуш захоплюють захоплювачі форграйфера 20. В момент закриття захоплювачів аркуш і форграйфер нерухомі, за рахунок чого досягається висока точність захвату аркуша. Форграйфер плавно розганяє аркуш до лінійної швидкості друкарського циліндра 21 і заводить його в захоплювачі останнього. Дальше захоплювачі друкарського циліндра закриваються, а після їх закриття захоплювачі форграйфера відкриваються і аркуш рухається вже з друкарським циліндром.

Форграйфер зменшує свою швидкість і досягнувши крайнього кутового положення вертається назад до накладного стола за наступним аркушем. При цьому русі головка форграйфера підгинається, забезпечуючи цим вільне проходження захоплювачів біля тіла друкарського циліндра.

Зміст роботи

1. Вивчити технологічний процес поштучного відокремлення аркуша від стоса і дальше транспортування його до механізмів рівняння, виявити робочі органи, що приймають участь в процесі і послідовність операцій. Встановити взаємозв'язок роботи механічних і пневматичних систем.

2. Вивчити технологічний процес вирівнювання аркушів і контролю правильності їх подавання. Виявити робочі органи і послідовність операцій.

3. Вивчити технологічний процес захоплення, розгону і передавання аркуша в захоплювачі циліндра. Виявити робочі органи і послідовність операцій.

4. Вивчити технологічні регулювання в залежності від формату і маси аркушів паперу.

5. Виявити можливі неполадки і відмови в роботі, ймовірні причини і методи їх усунення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...