Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст звіту по роботі. 1. Описати роботу машини і особливості конструкції1. Описати роботу машини і особливості конструкції.

2. Описати роботу самонакладу і регулювання його при зміні формату.

3. Описати засоби закріплення форми на формному циліндрі і механізми для регулювання суміщення фарби при друкування багатофарбової продукції.

Література

1. Могинов Р. Г., Федосеев А. Ф. Машины и оборудование цехов плоской печати. М.: Книга, 1991, с. 163 – 170.

2. Чехман Я. И., Сенкусь В. Т, Бирбраер Е. Г. Печатные машины. М.: Книга, 1987, с. 154 – 156, 199 – 201.

3. Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Дідич В.П., Босак В.О. Друкарське устаткування. Львів: В-во УАД, 2005.

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

ВИВЧЕННЯ АРКУШЕВИХ ОФСЕТНИХ МАШИН У ДРУКАРНІ

ПРАТ Л К Ф «АТЛАС»

Тривалість роботи 2 години.

Мета роботи: 1. Ознайомитись з принципом побудови і компоновкою основних вузлів; 2. Ознайомитись з практикою їх експлуатації; 3. Освоїти основні технологічні регулювання; 4. Ознайомитись з можливими неполадками і відмовами в роботі та методами їх усунення.

Місце проведення – друкарський цех ВАТ „Львівська книжкова фабрика „АТЛАС”.

Додаткові правила з техніки безпеки.

Своєю присутністю не створювати зайвих перешкод обслуговуючому персоналу при експлуатації машин. Не торкатись ручок і маховичків технологічних регулювань і не перегороджувати проходи.

Загальні відомості

Машина 2ПОЛ-71 сумісного випуску колишньої німецької фірми "Планета" і Рибінського заводу поліграфічних машин (Росія). Фірма "Планета" (тепер концерн КБА-Планета) випускала друкарські секції і приймальні пристрої, Рибінський завод – самонаклади. Машина складається з однофарбових друкарських секцій, кількість яких може бути від одної до шести. На рис. 8.1 приведена схема чотирифарбової машини 2ПОЛ-71-4. Формат аркушів, см – 70´100, технічна швидкість – 10000 обертів формного циліндра в годину. Високостапельний самонаклад 1 подає аркуші по накладному столу 2 до механізмів переднього і боковою рівняння. Завдяки змінній швидкості тасьмового транспортера аркуші підводяться до передніх опор на мінімальній швидкості. Нижній форграйфер 3 і передавальний циліндр 4 передають аркуш в друкарський апарат. Друкарський апарат побудований за трициліндровою схемою, в якій друкарський циліндр Д має вдвоє більший діаметр, ніж формний Ф і офсетний О. Включення і виключення тиску в друкарському апараті здійснюється переміщенням офсетного циліндра, опори якого знаходяться в ексцентричних втулках. Формні циліндри мають пристрої для зміщення друкарської форми на ходу машини. Передавання аркушів між друкарськими секціями здійснюють передавальні циліндри Пр, які рівні діаметрами з друкарськими циліндрами і як друкарські мають по дві системи захоплювачів. 

Рис. 8.1. Принципова схема машини 2ПОЛ-71

 

На передавальних циліндрах Пр можуть бути встановлені пристрої для перевертання аркуша при двобічному друці. В позначенні машини з пристроєм для перевертання аркушів ставиться в кінці буква П і цифра, що вказує після якої друкарської секції встановлено пристрій перевороту.

На рис. 8.2.а. зображено положення друкарських Д1 і Д2 і передавального циліндра Пр при роботі друкарської машини в режимі однобічного друку. Аркуш рухається передньою кромкою вперед і послідовно передається з захоплювачів 1 друкарського циліндра Д1 в захоплювачі 2 передавального циліндра Пр і дальше в захоплювачі друкарського циліндра Д2. При цьому присмоктувачі 3 передавального циліндра участі в технологічному процесі передачі аркуша не приймають. При роботі машини в режимі двохстороннього друку (рис. 7.8. б) аркуш з друкарського циліндра Д1 знімають присмоктувачі 3 передавального циліндра Пр. Дальше аркуш рухається задньою кромкою вперед. присмоктувачі повертаються відносно своєї осі на кут »900 і заводять задню кромку аркуша в захоплювачі передавального циліндра, які також повернулись » на 900 (рис. 7.8. в).

 

Рис. 8.2. Схема роботи передавальних циліндрів

Після передавання присмоктувачі 3 і захоплювачі 2 повертаються у вихідне положення. Для роботи в такому режимі передавальний циліндр необхідно змістити по колу відносно друкарських циліндрів на певний кут, щоб забезпечити встановлення присмоктувачів по задньому краю аркуша в період аркушепередавання.

В машині застосований аркушевивідний ланцюговий транспортер з криволінійними напрямними ланцюгів, що дає можливість значно зменшити швидкість аркушів під час укладання їх в стос.

Зміст роботи

1. Ознайомитись з технологічною схемою машин, основними вузлами та їх роботою.

2. Вивчити послідовність операцій під час підготовки машин до друкування та переналагодження їх на інший формат та іншу товщину тиражного паперу.

3. Ознайомитись з практикою обслуговування машини (змивання і зміна друкарської форми і декеля, змивання друкарського циліндра, заміна стапелів самонакладу і приймального пристрою).

4. Виявити можливі відмови в роботі та засвоїти методи їх усунення.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...