Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичні вказівки і порядок виконання роботи. Ознайомлення з технологічною схемою машини, основними вузлами та їх роботою здійснюється під час роботи машини при друкуванні тиражуОзнайомлення з технологічною схемою машини, основними вузлами та їх роботою здійснюється під час роботи машини при друкуванні тиражу. Особливу увагу слід звертати на роботу обслуговуючого персоналу під час технологічних зупинок машини для виконання операцій змивання або заміни форми або офсетного полотнища, заміни столів самонакладу і приймального пристрою, а також для виконання операцій налагоджування. Можливі відмови в роботі машини з'ясувати в розмові з обслуговуючим персоналом.

Зміст звіту по роботі

1. Описати основні технологічні регулювання та послідовність операцій ори зміні формату та товщини тиражного паперу.

2. Описати основні операції по технічному обслуговуванню машини.

3. Описати можливі неполадки і відмови в роботі, причини і методи усунення.

Література

Чехман Я. Й., Сенкусь В. Т., Бирбраер Е. Г. Печатные машины. М.: Книга, 1987, с. 194, 199, 207 – 209.

Чехман Я.І., Сенкусь В.Т., Дідич В.П., Босак В.О. Друкарське устаткування. Львів: В-во УАД, 2005. – с. 470.

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

ВИВЧЕННЯ ПЛОСКОДРУКАРСЬКОЇ МАШИНИ ПС-А2

Тривалість роботи 4 години.

Мета роботи: Вивчити технологічний процес, конструкцію машини та її регулювання.

Місце проведення лабораторія друкарських машин (корпус УАД по вул. Коцюбинського, 21).

Загальні відомості

Машина ПС-А2 є однообертовим автоматом з безперервним нерівномірним обертанням друкарського циліндра і призначена для друкування текстової та ілюстраційної продукції з лініатурою растра до 60 ліній на сантиметр. Багатофарбову продукцію одержують шляхом повторних прогонів аркушів. Друкарська форма може бути складена із окремих літер, рядків і кліше, у вигляді відлитого стереотипа або виготовлена із полімерного матеріалу.

Подавання аркушів забезпечується пневматичним самонакладом 1, в якому використано принцип ступінчастого подавання (рис. 9.1). Захоплювачі 2 друкарського циліндра 3 забирають вирівняний аркуш безпосередньо з накладного стола і доводять його до зустрічі з друкарською формою 4, що разом з талером 5 рухається зворотно-поступально. Після перенесення зображення з форми на аркуш останній перехоплюється від циліндра захоплювачами ланцюгового транспортера 6, що має привід від циліндра. Транспортер 6 викладає аркуш віддрукованим боком догори на тасьмовий транспортер 7, який постійно рухаючись, виштовхує його на приймальний стапель 8. Надійності виштовхування сприяють притискні ролики 9.

Талер отримує привід від кривошипа 10, що закріплений на головному валу, через шатун 11 і зубчастий скат 12, який зачіпляється з рейкою 13 на талері і нерухомою рейкою 14. Через відповідну зубчасто-рейкову передачу від талера приводиться підталерний опорний візок 15 з роликами. 

 

Рис. 9.1. Принципова схема машини ПС-А2

 

Друкарський циліндр під час друкування приводиться в рух від двох зубчастих рейок 16, закріплених зліва і справа на талері. На решті періоду циклу циліндр приводиться від кулачково-важільно-зубчатого механізму 16, 17, 18, або так званого механізму ловильного сектора.

Фарбовий апарат 19 має пірамідальну будову. Загальне регулювання подавання фарби виконується шляхом зміни кута повороту дукторного циліндра, а зональне регулювання – шляхом зміни щілини між фарбовим ножем і дуктором, за допомогою відповідних гвинтів. За окремим замовленням

 

машина оснащується порошковим апаратом для зменшення перетискування фарби на приймальному стапелі.

Друкарський циліндр 1 (рис. 9.2) зв’язаний з механізмом натиску, який у випадку необхідності (епізодично) дозволяє підняти його над поверхнею форми на певну висоту.

Рис. 9.2.Кінематична схема механізму натиску машини ПС-А2

 

У випадку неподавання, подачі двох чи більше аркушів, або подавання його в перекошеному положенні до передніх упорів спрацьовує щуп самонакладу внаслідок чого електромагніт 2 знеструмлюється і важільний упор 3 під впливом пружини 4 звільняє від утримування диск 5, який під дією розтягнутої пружини 6 через ланцюг 7 повернеться за годинниковою стрілкою. При цьому кривошип 8 через шатун 9 поверне важіль 10 з ексцентричною втулкою 11, в яку входить вал циліндра (це положення зображено на рисунку пунктирною лінією) і циліндр підніметься. Для включення натиску необхідно ручку 12, що вільно сидить на осі, повернути проти годинникової стрілки настільки, щоб диск 5 зміг бути застопореним важільним упором 3 при ввімкнутому електромагніті 2. Нижнє положення циліндра регулюється зміною довжини шатуна 9.

Зміст роботи

1.Вивчити машинний технологічний процес і порядок підготовки машини до роботи.

2. Розглянути роботу і влаштування основних механізмів машини.

3.Вивчити технологічні регулювання при заміні друкарської форми для друкування на папері іншої маси і іншого формату.

Методичні вказівки

При вивченні машинного технологічного процесу, прокручуючи машину за маховик вручну, прослідковувати за пересуванням аркуша, починаючи з відокремлення його від стосу присмоктувачами самонакладу і закінчуючи виводом відбитка та його викладанням на приймальний стапель. При цьому звернути увагу на регулювання механізмів бокового рівняння і передніх упорів, ув’язавши їх роботу з захоплювачами друкарського циліндра.

Вивчаючи привід друкарського апарата (талера і циліндра) прослідкувати за тими фазами циклу машини, на яких друкарський циліндр одночасно являється веденою ланкою талера і механізму ловильного сектора. Оцінити задачу регулювання цих механізмів для забезпечення безударної роботи. Виявити при цьому найбільш податливі ланки цих механізмів.

Розглянути порядок регулювання і контролю положення друкарського

 

циліндра і попереднього натягу між опорними кільцями циліндра і планками на талері.

Прослідкувати, як виконується виставлення по формату зштовхувачів аркушів на приймальному стапелі і регулювання швидкості опускання стола, залежно від їх товщини.

Оцінити зручність і ступінь досконалості механізмів регулювання подавання фарби (загальної та зональної), залежно від характеру друкарської форми. Особливу увагу звернути на метод регулювання накочувальних валиків.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...