Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зміст пояснювальної запискиПояснювальна записка має містити титульний лист, зміст, технічне завдання на проектування, вступ, основний текст і список використаної літератури.

Титульний лист. Це перший лист пояснювальної записки. Його виконують стандартним шрифтом, тушшю або чорнилом. Обкладинка записки має бути з твердого або креслярського паперу. Зразок титульного листа наведено у дод. 1.

Зміст. У змісті перелічують заголовки усіх розділів і підрозділів із вказівкою номерів сторінок. Слово “Зміст” пишуть як заголовок (симетрично тексту) великими літерами. Сторінку зі змістом не нумерують. Найменування, включені в зміст, пишуть малими літерами. Зразок змісту наведено у дод. 2.

Технічне завдання на проектування містить задачу, вихідні дані, обсяг і термін виконання роботи. Копію бланка завдання, підписаного викладачем, розміщують після змісту.

Вступ. У вступі розкривають призначення і можливу галузь використання проектованої передачі, конструктивні особливості, мету і задачу проектування.

Основний текст пояснювальної записки повинен розкривати конкретний зміст роботи і відображати одержані результати. Тут наводять усі обгрунтування і розрахунки, які підтверджують працездатність спроектованого виробу, викладають метод визначення сил, що діють на деталі, що розраховуються, обгрунтовують обрану розрахункову схему, наводять основні припущення, взяті під час обчислень, умотивовують вибір коефіцієнтів запасу міцності, допустимих напружень, тощо.

Література. Пояснювальна записка має містити список використаної літератури, який розміщують під заголовком “Література” після основного тексту. До списку літератури входить перелік джерел, використаних у документі. Джерела слід розташувати у списку за послідовністю посилань у тексті. На кожне літературне джерело необхідно указати порядковий номер у списку, прізвище та ініціали авторів, назву джерела, місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок у джерелі. Якщо на титульному листі автора книги не вказано, то у список включають назву книги.

 

Загальні вимоги до пояснювальної записки

І робочих креслень

Пояснювальну записку оформляють на стандартних аркушах білого паперу формату А4 (210*297 мм) з рамкою ліворуч 20 мм, з інших боків – по 5 мм.

На першому аркуші впродовж короткого боку аркуша виконують основний напис за формою 2 (рис. 2.1), а на решті – за формою 2 (рис. 2.2). Зміст, розташування і розміри граф основного надпису регламентовані стандартами, ГОСТ 2.104-68 і наведено далі.

Робочі креслення виконують на окремих аркушах. У правому нижньому куті розміщують основний напис за формою 1 (рис. 2.3). В основному напису (номер граф показано у дужках) у гр. 1 указують назву виробу і назву документа; у гр. 2 – позначення документа.

Назву виробу записують у називному відмінку однини. У назві, яка містить кілька слів, на перше місце ставлять іменник, наприклад: “Передача клинопасова”, “Колесо зубчасте”.

Назву документа (“Пояснювальна записка”) розміщують нижче назви виробу і записують шрифтом меншого розміру малими літерами (перша літера велика).

Для конструкторських документів СТП КПІ 2.001-83 [8] установлює таку структуру позначень:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...