Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вибір електродвигуна за потужністюРозрахунок приводу машин починають з вибору потужності електродвигуна та його частоти обертання, визначення загального передатного числа та розбивання його за ступенями. Вихідними даними для цієї частини розрахунків є наведені у завданні дані на проектування: вихідна потужність, частота обертання валів та кінематична схема приводу. Іноді замість потужності задається колова сила на барабані транспортера та швидкість стрічки. У деяких випадках додатково задається режим роботи привода, що характеризується циклограмою змін навантаження у залежності від часу, кількістю змін роботи на добу, строком служби привода та короткотерміновим перевантаженням.

Отже первинною метою у розрахунках приводів є вибір електродвигуна, тому виникає потреба ознайомити студентів з електродвигунами та їх призначенням.

У приводах загального призначення, як правило, використовують електродвигуни загального призначення, наприклад, серії .

У порівнянні з іншими електродвигунами вони мають деякі переваги: простота конструкції, мала вартість, простота обслуговування, робота від трифазної мережі змінного струму без перетворювачів. Їх недоліки у порівнянні з синхронними двигунами - менший коефіцієнт корисної дії (ККД) та обмежена можливість регулювання кутової швидкості.

Однак для багатьох промислових приводів ці недоліки несуттєві, і трифазні асинхронні двигуни завдяки переліченим перевагам є найбільш розповсюдженими у промисловості. У курсових проектах з деталей машин, як правило, слід вибирати саме такі електродвигуни, за винятком окремих випадків, обумовлених технічним завданням на проект.

 
 

Встановлена нижче наведена структура позначення типу двигуна:

1 – порядковий номер серії;

2 – рід двигуна (А – асинхронний);

3 – виконання двигуна за способом захисту від навколишнього середовища (Н ‑ захищені; відсутність знаку означає - закриті обдувні);

4 – виконання двигуна за матеріалом станини та щитків (А – станина та щитки алюмінієві; X – станина алюмінієва, щитки чавунні; відсутність знаку означає, що станина та щитки чавунні або сталеві);

5 – висота осі обертання (три або дві цифри);

6 – розмір за довжиною станини S, М або L;

7 – довжина осердя статора А або В;

8 –кількість полюсів (2, 4, 6, 8, 12);

9 – кліматичне виконання та категорія розміщення.

Приклад позначення асинхронного короткозамкненого захищеного двигуна, четвертої серії зі станиною та щитками з чавуну, з висотою осі обертання 280 мм, встановленим розміром за довжиною станини М, двополюсного, кліматичного виконання Y, категорії 3:

Двигун 4АН280М2Y3 ГОСТ 19523-81.

В зв'язку з тим, що у каталозі наведені показники для великої кількості типів електродвигунів, то для остаточного вибору двигуна слід знати, який двигун задовольняє умовам експлуатації приводу.У разі тривалого постійного або слабкозмiнного навантажування електродвигун слід вибирати згідно з каталогом за номінальною потужністю.

За повторно-змінного режиму слід вибирати електродвигун з підвищеним пусковим моментом, якщо механізм або машина, що обслуговується, часто вмикається або вимикається, має підвищений статичний опір та значні динамічні моменти у період пуску.

Якщо в кінематичній схемі приводу є відцентрова муфта (як правило, вмонтована у ведучий шків пасової передачі, призначення якої є розгін машини з великими маховими масами при двигуні з малим пусковим моментом та забезпечення плавності пуску), то виникає потреба застосування електродвигунів з підвищеним пусковим моментом.

Електродвигун для приводу вибирають за споживаною потужністю на вихідному валу приводу з урахуванням всіх втрат у кінематичних ланцюгах приводу. В загальному вигляді потужність , що споживається від електродвигуна, з урахуванням цих втрат, визначається за формулою

, (3.1)

де – кількість потоків потужності; – потужність і-го потоку на виході приводу, кВт; – загальний коефіцієнт корисної дії (ККД) кінематичного ланцюга привода і-го потоку потужності, який визначається за формулою

, (3.2)

де , ,.. - ККД окремих ланок кінематичного ланцюга приводу і-го потоку потужності, орієнтовні значення яких з урахуванням втрат у підшипниках наведені у табл. 3.1; – кількість окремих ланок кінематичного ланцюга (окремих передач, муфт).

Розглянемо, як приклад, два варіанти завдань на курсовий проект з курсу “Деталі машин” (рис. 3.1).

 
 

Перший варіант – однопотоковий привод (рис. 3.1, а).

Споживана потужність від електродвигуна (для цього варіанту завдання ) буде:

(3.3)


де – потужність на вихідному валу привода, кВт; – загальний коефіцієнт корисної дії (ККД) приводу.

Загальний ККД визначається, як добуток коефіцієнтів корисної дії усіх кінематичних пар, що входять до привода (табл. 3.1):

(3.4)


де – ККД клинопасової передачі; - ККД циліндричної передачі; – ККД ланцюгової передачі; – ККД відцентрової муфти;

Номінальна потужність двигуна вибирається за табл. 3.2 (ГОСТ 19523‑81). При цьому величина повинна бути найближчою більшою від розрахованої споживаної потужності двигуна , тобто . Допускається перевантаження, але не більше ніж на 6…7 %. В протилежному випадку при тривалій роботі можливий перегрів двигуна.


Другий варіант – двопотоковий привод (рис. 3.1, б). Споживана потужність електродвигуна при буде:

(3.5)

де , – вихідна потужність приводу першого та другого потоків; , – загальний ККД, відповідно кінематичних ланцюгів приводу першого та другого потоків потужності.

Загальний ККД для першого потоку:

(3.6)

де – ККД клинопасової передачі.

Значення ККД різних кінематичних пар наведені вище (див. табл. 3.1).

Загальний ККД для другого потоку:

(3.7)

де – ККД клинопасової передачі; – ККД зубчастої передачі швидкохідного ступеня; – ККД зубчастої передачі тихохідного ступеня; – ККД ланцюгової муфти.

Після визначення ККД , та за формулою (3.5) знаходять споживану потужність електродвигуна. Електродвигун за потужністю (ГОСТ 19523‑81) вибирають, як і для однопотокового приводу (1-й варіант).

В зв’язку з тим, що вибраний за ГОСТ 19523-81 електродвигун може працювати, як з перевантаженням, так і з недовантаженням, то при розрахунках приводу слід виходити не з табличного значення його потужності, а з споживаної потужності, визначеної за формулами (3.3) та (3.5), яку фактично буде розвивати двигун за сталого режиму роботи.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...