Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок ланцюгової передачі7.3.1. Враховуючи, що фактична частота обертання веденого шківа клинопасової передачі (частота обертання ведучого вала редуктора) хв-1 (див. табл. 4.1), а передатне число редуктора , уточнюють частоту обертання тихохідного вала редуктора (ведучої зірочки ланцюгової передачі ):

хв-1.

7.3.2. Визначаємо фактичну частоту обертання веденої зірочки ланцюгової передачі, хв-1:

.

7.3.3. Визначаємо відносну похибку частоти обертання веденої зірочки:

,

що допустимо.

7.3.4. Враховуючи невелику потужність, що передається, кВт (див. п. 7.1.1) при середній частоті обертання малої зірочки хв-1, вибираємо однорядний роликовий ланцюг.

7.3.5. Визначаємо число зубців ведучої зірочки, формула (5.1):

.

Згідно з рекомендаціями (див. п. 5.1.1) беруть .

7.3.6. Визначаємо число зубців веденої зірочки, формула (5.2):

.

Умова виконується.

7.3.7. Визначаємо крутний момент на ведучій зірочці, Н·м:

.

7.3.8. За табл. 5.2 інтерполяцією знаходять допустимий тиск у шарнірах роликового ланцюга МПа, орієнтуючись на менше табличне значення для заданої частоти обертання хв-1.

7.3.9. Визначаємо коефіцієнт експлуатації, формула (5.3):

;

де ; ; ; ; ; .

7.3.10. Визначають крок роликового ланцюга, мм, формула (5.4):

.

За табл. 5.1 вибираємо ланцюг ПР-25,4-5670 з кроком мм, для якого мм2, кг/м.

7.3.11. Визначаємо швидкість ланцюга, м/с, формула (5.5):

м/с м/с.

7.3.12. Розраховуємо колову силу , Н, формула (5.6):

.

7.3.13. Перевіряємо значення питомого тиску, МПа, формула (5.7):

МПа МПа.

7.3.14. Визначаємо оптимальну міжосьову відстань передачі, мм, формула (5.8):

.

7.3.15. Визначаємо довжину ланцюга у кроках, формула (5.9):

.

Беремо .

7.3.16. Визначаємо міжосьову відстань відповідно до остаточно взятій довжині ланцюга, формула (5.10):

.

7.3.17. Визначаємо початковий натяг ланцюга, Н, від провисання веденої вітки за , формула (5.11):

.

7.3.18. Визначаємо натяг ланцюга від відцентрових сил, Н, формула (5.12):

.

7.3.19. Визначаємо натяг ведучої вітки ланцюга працюючої передачі, Н, формула (5.13):

.

7.3.20. Визначаємо коефіцієнт запасу міцності ланцюга, формула (5.14):

;

де Н – руйнівне навантаження (див. табл. 5.1); – нормативний коефіцієнт запасу міцності. За табл. 3.21 для ланцюга з кроком мм, якщо хв-1, .

7.3.21. Визначаємо силу, яка діє на вали зірочок, Н, формула (5.15):

.

Коефіцієнт навантаження вала вибирають відповідно до вказівок п. 5.1.17.

7.3.22. Керуючись методичними вказівками п. 5.2, а також даними табл. 5.4 розраховують розміри зірочок.

 
Додатки

Додаток 1

 

     
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Кафедра конструювання верстатів та машин Розрахунок клинопасової передачі МВ03.ДМ2001 000.ПЗ Домашня контрольна робота ч.1 з дисципліни “Деталі машин”  
Керівник: доц. Стадник В.А. ___________________ ___________________ Виконав: студент ММІ групи МВ03 Іванов С.П. Зал. книжка № _______ ___________________ (особистий підпис)
Київ НТУУ"КПІ" 2012 р.
     
       

Додаток 2

Зміст

Технічне завдання на проектування …………………………..

Вступ …………………………………………………………….

1. Кінематичний і силовий розрахунок приводу ………………..

1.1. Вибір електродвигуна ………………………………………….

1.2 Визначення загального передатного числа

і розбивання його за ступенями ……………………………..

1.3. Визначення частоти обертання і крутних

моментів на валах приводу ……………………………….

1.4. Орієнтовний розрахунок валів приводу …………………

2. Розрахунок клинопасової передачі ……………………………

2.1. Вибір матеріалу і визначення основних розмірів шківів

Література ………………………………………………………… 

 


Список літератури

 

1. Приклади розрахунку механічних передач та їх елементів: Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт з курсу “Основи конструювання машин” для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад. В.А.Стадник.– К.: КПІ, 1992.– 68 с.

2.Стадник В.А. Деталі машин,курс лекцій: Електронне навчальне видання --К.: НТУУ <<КПІ>> 2012, 650 с. : іл.,311. Деталі машин КЛ [Стадник В.А.].pdf

3. Розрахунок та конструювання зубчастих передач: Метод. вказівки до викон. розрахунково-графічнич робіт з дисц. “Деталі машин” для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад.: В.А.Стадник, А.К.Скуратовський. - К.: ІВЦ “Видавництво <<Політехніка>> 2003. – 104 с.

4. Розрахунок та конструювання черв’ячних передач: Методичні вказівки до розрахунково-графічних робіт з дисц. “Деталі машин” для студентів машинобудівних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад. В.А.Стадник.– К.: ІВЦ “Видавництво <<Політехніка>>, 2004. – 48 с.

5. Розрахунок та конструювання валів. Вибір підшипників кочення за динамічною вантажопідйомністю: Метод. вказівки до викон. розрахунково-графічних робіт з дисц. <<Деталі машин>> для студ. машинобудівних спец. усіх форм навчання / Уклад. В.А. Стадник. – К.: ІВЦ “Видавництво <<Політехніка>>”, 2004. – 108 c.

6. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин:

Підручник.2-ге видання – Львів: Афіша, 2002. – 560с.

7. Курмаз Л.В. Основи конструювання машин: навчальний посібник, МОН України. -- Х.: Підручник НТУ <<ХПІ>>, 2010..– 532 с.

8. Баласанян Р.А. Атлас деталей машин: Нав. посібник для техн. вузів.– Х.: Основа, 1996.– 256 с.

9. Стандарты предприятия. Курсовые проекты. Требования к оформлению документации. СТП КПИ 2.001-83.– К.: КПИ, 1984.– 198 с.

10. Чернавский С.А. и др. Проектирование механических передач.– М.: Машиностроение, 1984.– 558 с.

11. Приводы машин: Справочник / Под общ. ред. В.В.Длоугого.– Л.: Машиностроение, 1982.– 456 с.

12. Анурьев В.М. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т., Т 2. 8-е изд.,– М.: Машиностроение, 2001.– 912 с.


 

Електронне навчальне видання

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...