Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. У процесі підготовки до захисту курсової роботи студент повинен ознайомитися із зауваженнями керівника щодо змісту та оформлення роботи і 

У процесі підготовки до захисту курсової роботи студент повинен ознайомитися із зауваженнями керівника щодо змісту та оформлення роботи і, при необхідності, внести зміни згідно зауважень керівника, які зроблені до роботи.

Захист роботи відбувається у терміни, що зазначені розпорядженням по інституту. Захист курсової роботи повинна приймати комісія у складі двох викладачів кафедри маркетингового менеджменту.

Оцінка курсової роботи здійснюється комісією з урахуванням її якості, повноти змісту, оформлення роботи, вміння студента пов`язувати теоретичні знання з маркетингу з практикою роботи торговельного підприємства, та враховує використання персональних комп’ютерів, комп’ютерних програм, точність і повноту відповідей на поставлені питання.

Оцінка за курсову роботу виставляється у відповідну відомість і залікову книжку студента.

Роботи, які захищені, здаються керівником на кафедру маркетингового менеджменту старшому лаборанту.

Студент, який не подав до захисту курсову роботу або отримав при захисті оцінку «незадовільно», до складання екзамену з дисципліни “Маркетинг в туризмі” ” не допускається і повинен в установлений термін з урахуванням зауважень і рекомендацій комісії повторно захищати роботу.

У випадку встановлення того, що курсова робота виконувалася не самостійно або дослідження здійснювалось на матеріалах незатвердженого кафедрою підприємства, студенту затверджується нова тема, за якою він виконує нову курсову роботу.

6 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

“МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ”

 

Товарна політика в умовах маркетингової орієнтації

Підприємства

 

1. Конкурентоспроможність товарів: проблеми забезпечення та оцінки при маркетинговій орієнтації торговельного підприємства.

2. Товарна марка, сервіс і упаковка в маркетинговій діяльності торговельного підприємства.

3. Товарна політика торговельного підприємства в умовах формування ринку.

4. Брендинг у маркетинговій діяльності торговельного підприємства.

5. Життєвий цикл товару і маркетингові стратегії на його стадіях у маркетинговій діяльності торговельного підприємства.

6. Формування товарного асортименту торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації.

7. Маркетингова товарна політика торговельного підприємства.

 

Цінова політика в системі маркетингу підприємства

 

8. Цінові стратегії торговельного підприємства в умовах ринкових відносин.

9. Цінова політика в системі маркетингового управління торговельним підприємством.

10. Цінові стратегії у комплексі функціональних маркетингових стратегій торговельного підприємства.11. Маркетингова цінова політика торговельного підприємства.

 

Розподіл і збут у комплексі маркетингу підприємства

 

12. Товарорух у системі маркетингу торговельного підприємства та його ефективність.

13. Збутова політика торговельного підприємства та її ефективність.

14. Маркетинг закупівельної діяльності торговельного підприємства.

15. Мерчандайзинг у системі маркетингу торговельного підприємства.

16. Збутовий потенціал торговельного підприємства та ефективність його використання.

17. Маркетингова логістика в системі розподілу товарів торговельного підприємства.

18. Маркетингова логістика в торговельному підприємстві.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...