Главная Обратная связь

Дисциплины:


Продовження додатку ВНайменування законодавчого акту Зміст законодавчого акту
Закон від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР „Про оплату праці”   Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.
Закон України від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР „Про податок на додану вартість” Закон визначає платників податку на додану вартість, об’єкти, базу і ставки оподаткування, перелік експортних та імпортних операцій, які не оподатковуються або звільнюються від оподаткування, впроваджує поняття податкової накладної, встановлює порядок обліку, звітності і внесення податку у бюджет.
Закон України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств” Закон встановлює платників податків, ставку податку на прибуток, базу і ставки оподаткування, об’єкт оподаткування, правила ведення податкового обліку, порядок нарахування і строки сплачування податку, порядок ведення і складання податкового обліку.
Закон України від 30.06.1999 р. № 784-XIV „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності – боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.
Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV „Про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні” Закон регулює правильність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні. Передбачає визначення об’єктів бухгалтерського обліку, форми фінансової звітності, правила її заповнення, строки здачі, відповідальність за достовірність даних, які надаються.
Закон України від 11.01.2001 р. "Про захист економічної конкуренції" Закон визначає правові основи обмеження і попередження монополізму, недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного контролю за додержанням норм антимонопольного законодавства.
Закон України від 11.07.2003 р. № 1121-ІV „Про рекламу” Закон визначає засади рекламної діяльності, вимоги до реклами, особливості рекламування окремих видів товарів; регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами; визначає порядок контролю за дотриманням і відповідальність за порушення законодавства про рекламу.
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1994 р. № 733 „Про ціноутворення в умовах реформування економіки” Кабінет Міністрів України постановляє: Скоротити обсяги державного регулювання цін і тарифів, обмеживши їх тільки природними та окремими штучними монопольними утвореннями. Постанова визначає перелік продукції, на яку не поширюється регулювання рівня рентабельності при зміні ціни;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...