Главная Обратная связь

Дисциплины:


Канали розподілу товарів, що використовуютьсяНа підприємстві

Товари і товарні групи Базовий рік Звітний рік
одно-рівне-вий двох-рівне-вий трьох-рівне-вий одно-рівне-вий двох-рівне-вий трьох-рівне-вий
Безалкогольні напої + + - + - -
Одяг і білизна + - - + - -
Текстильні вироби + + + + - +
Взуття + + - + - -
Парфюмерно-косметичні товари + + - + + -
Галантерея + + + + + +
Меблі + + + + + +
Килими і килимові вироби + - - + + -
Металевий посуд + + + + + -
Фарфоро-фаянсовий і керамічний посуд + - - + + -
Скляний посуд + - - + - -
Електротовари + + + + - +
Електроосвітлювальні товари + + - + + -
Канцелярські товари + - - - - -
Будівельні матеріали + + + + + +
Товари побутової хімії + + + + + +
Господарські товари + - - + + -

Додаток Ж.3

Групування підприємств-постачальників підприємства

за формою власності

Групування постачальників за формою власності Базовий рік Звітний рік Відхилення
Кіль-кість Частка, % Кіль-кість Частка, % Кіль-кість Частка, %
1. Господарські товариства            
1.1. Акціонерні товариства 46,90 46,20 -21 -0,70
1.2. Товариства з обмеженої відповідальністю 18,75 23,93 -2 5,18
2. Кооперативні підприємства 3,10 2,60 -2 -0,50
3. Спільні підприємства 6,25 5,10 -4 -1,15
4. Приватні підприємства 25,00 22,20 -14 -2,80
Разом 100,00 100,00 -43 0,00

 

 

Додаток Ж.4

Групування підприємств-постачальників підприємства

за функціями у товароруху

 

Групи постачальників за функціями у товароруху Базовий рік Звітний рік Відхилення
Кіль-кість Частка, % Кіль-кість Частка, % Кіль-кість Частка, %
Виробники 68,75 64,10 -35 -4,65
Оптові підприємства 21,88 31,60 9,72
Оптові посередники 9,36 4,27 -10 -5,09
Разом: 100,00 100,00 -43 0,00

  

Додаток Ж.5

Оцінка привабливості основних постачальників

підприємства

Найменування постачальників Показники привабливості постачальників Серед-ня оцінка, бали
Цінова полі-тика Надан-ня гаран-тії якості Умови поста-чання та форма розра-хунку Інтервал постачан-ня, тим-часові графіки забезпе-чення Пункту-альність та обов’яз-ковість Мож-ливий обсяг забез-печен-ня На-дання пос-луг
1. Донецький м’ясокомбінат 3,33
2. Донецький молокозавод 3,67
3. ВАТ “БЕТТА” 1,71
4. ВАТ “Культтовари” 3,67
5. ВАТ “Укрспецторг” 1,71
6. ЗАТ Макіївська взуттєва фабрика “Аспект” 2,14
7. ПП “Топ – сервіс” 3,17
8. Швейне об’єднання “Зоря” 3,00
9. ВАТ “Укрспецтехніка” 2,83
10. СП “Галантерея” 2,67

 

 

Додаток Ж.6

Оцінка конкурентної сили основних постачальників

підприємства

 

Найменування постачальників Показники конкурентної сили Серед-ня оцінка
Репутація та імідж Рівень каналу розпо-ділу Доступ-ність поста-чаль-ника Рівень спеціа-лізації Важли-вість обсягу про-дукції Сконцент-рованість на роботі з одним клієнтом
1. Донецький м’ясокомбінат 3,83
2. Донецький молокозавод 3,67
3. ВАТ “БЕТТА” 2,17
4. ВАТ “Культтовари” 3,17
5. ВАТ “Укрспецторг” 3,67
6. ЗАТ Макіївська взуттєва фабрика “Аспект” 2,67
7. ПП “Топ – сервіс” 2,00
8. Швейне об’єднання “Зоря” 2,67
9. ВАТ “Укрспецтехніка” 2,83
10. СП “Галантерея” 3,00

 

Додаток Ж.7

Карта постачальників підприємства

 

 

 

Додаток И.1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...