Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вплив факторів на інтенсивність конкуренції в туризміФактори Стан фактора на сучасному етапі Наслідок дії фактора
Зрілість ринку Високі темпи зростання ринку Гостра конкурентна боротьба на ринку
Кількість конкурентів Зростання кількості конкурентів в галузі Зростання інтенсивності конкуренції
Однорідність продукції Реалізація конкурентами однорідної продукції Посилення конкуренції
Відмінності конкурентів Великі відмінності в пріоритетах, стратегіях конкурентів Неможливо передбачити хід конкуренції
Попит на товари Повільне зростання попиту на товари Боротьба за платоспроможний попит
Ділова активність Посилення ділової активності конкурентів Активне використання нецінових методів конкурентної боротьби
Постійні затрати Більшість підприємств має високий рівень витрат Актуальність цінової конкуренції
Конкурентні переваги Підприємства використовують свої переваги в конкурентній боротьбі Конкурентна акцентуація підприємств

 

Додаток И.2

Оцінка конкурентного середовища підприємства

Показники Вага показника Оцінка в балах Оцінка ступеня впливу
Поява нових конкурентів      
1. Економія масштабів 0,22 0,66
2. Прихильність покупців 0,20 0,60
3. Доступ до каналів збуту 0,20 0,80
4. Обсяг капвкладень 0,15 0,45
5. Витрати, пов’язані зі входом в галузь 0,10 0,40
6. Державні заходи і політика 0,10 0,40
Разом: 1,00 - 3,31
Інтенсивність конкуренції      
1. Зрілість ринку 0,15 0,60
2. Кількість конкурентів 0,15 0,75
3. Однорідність продукції, що реалізується на ринку 0,08 0,32
4. Відмінності в пріоритетах, стратегіях і ресурсах підприємств 0,10 0,40
5. Зростання попиту на товари підприємства 0,12 0,48
6. Ділова активність 0,15 0,60
7. Високі постійні затрати 0,10 0,30
8. Наявність конкурентних переваг 0,15 0,45
Разом: 1,00 - 3,90
Сила впливу споживачів
1. Прихильність покупців до товарів підприємства 0,15 0,45
2. Ступінь важливості товарів для покупця 0,15 0,60
3. Відношення покупців до товарів підприємства 0,13 0,39
4. Наявність постійних покупців 0,13 0,52
5. Чутливість покупця до цін товарів підприємства 0,10 0,40
6. Чутливість покупців до реклами і засобів СТИЗ 0,10 0,40
7. Рівень інформованості покупця 0,09 0,36
8. Вартість для покупця переходу до іншого продавця 0,08 0,40
9. Ступінь організації споживачів 0,07 0,14
Разом: 1,00   3,66
Сила впливу постачальників      
1. Наявність великих компаній постачальників 0,11 0,33
2. Різноманітність і якість товарів, що поставляються 0,14 0,28
3. Надання постачальниками додаткових послуг 0,12 0,36
4. Цінова політика постачальників 0,15 0,45
5. Надання вигідних умов продажу товарів 0,12 0,24
6. Концентрованість групи постачальників 0,10 0,20
7. Вартість переходу до інших постачальників 0,14 0,14

Продовження додатку И.2Показники Вага показника Оцінка в балах Оцінка ступеня впливу
8. Важливість запропонованого постачальником товару для підприємства 0,12 0,36
Разом: 1,00   2,36
Наявність товарів-субститутів
1. Глибина асортименту товарів – субститутів 0,18 0,54
2. Політика ціноутворення на товари – субститути 0,16 0,64
3. Конкурентоспроможність товарів – субститутів 0,15 0,45
4. Форми і засоби продажу товарів – субститутів 0,15 0,45
5. Доступність товарів – субститутів для споживачів 0,14 0,28
6. Цінова конкуренція 0,12 0,48
7. Політика просування товарів – субститутів 0,10 0,20
Разом: 1,00 - 3,04

 

Додаток И.3

Шкала оцінки впливу конкурентних сил на конкурентне середовище

підприємства

Конкурентні сили Оцінка ступеня впливу, бали Характер впливу на конкурентні позиції підприємства
Слабкий (нижче 2) Помірний (2-3) Сильний (3 і вище)
1. Поява нових конкурентів     3,31 Негативний
2. Інтенсивність конкуренції     3,90 Негативний
3. Сила впливу споживачів     3,66 Негативний
4. Сила впливу постачальників   2,36   Помірний
5. Загроза появи товарів-субститутів     3,04 Негативний

 

 

Додаток И.4

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...