Главная Обратная связь

Дисциплины:


Карта стратегічних груп туристичних підприємств-конкурентів м. Донецька 

 

Додаток И.5

Аналіз кількісних та якісних показників конкурентоспроможності підприємств-конкурентів

На основі методу експертних оцінок

Показники Од. вим. Кількісні показники Бальна оцінка Відхи-лення за кількіс-ними показ-никами Віднос-на екс-пертна оцінка
Підпри-ємство-конкурент 1 Підпри-ємство-конкурент 2 Підпри-ємство-конкурент 1 Підпри-ємство-конкурент 2
Кількісні показники конкурентоспроможності
1. Ринкова частка % 0,40 0,20 0,20
2. Обсяг продаж тис. грн 36687,30 2050,50 34636,80
3. Фінансовий результат від звичайної діяльності тис. грн 1855,50 615,50 1240,00
4. Чистий прибуток/ збиток тис. грн 1113,10 224,00 889,10
5. Рівень рентабельності % 3,50 2,18 1,32
6. Рівень витрат % 21,09 122,50 -101,41
7. Період обороту обігових коштів дні 75,77 592,80 -517,03
8. Товарооборот на 1 кв. м торговельної площі тис. грн 2,60 0,40 2,20
9. Сума фінансового результату від звичайної діяльності на 1 кв. м торг. площі тис. грн 0,12 0,04 0,08
10. Продуктивність праці тис. грн 43,73 10,52 33,21
Якісні показники конкурентоспроможності
11. Якість товару
12. Широта асортименту
13. Глибина асортименту
14. Використання сучасних методів торгівлі

Продовження додатку И.5

Показники Од. вим. Кількісні показники Бальна оцінка Відхи-лення за кількіс-ними показ-никами Віднос-на екс-пертна оцінка
Підпри-ємство-конкурент 1 Підпри-ємство-конкурент 2 Підпри-ємство-конкурент 1 Підпри-ємство-конкурент 2
15. Частка товарів "ринкової новизни"
16. Ціна товару -1
17. Адаптивність каналів збуту
18. Рівень сервісу
19. Додаткові послуги
20. Послуги громадського харчування
21. Якість обслуговування
22. Упаковка
23. Маркетингова політика
24. Рекламна політика
25. Готовність керівництва до ризику
26. Стиль керівництва
27. Внутрішній дизайн торговельного залу
28. Рівень надання пільг
29. Рівень кваліфікації персоналу
30. Система управління
31. Система збуту
32. Стимулювання покупців
33. Стимулювання працівників
34. Рівень сучасності устаткування
35. Розміщення підприємства
36. Імідж підприємства

Додаток И.6

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...