Главная Обратная связь

Дисциплины:


Профіль полярностей” підприємств-конкурентівПоказники Бали
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
1. Ринкова частка             *                      
2. Обсяг продаж *                                    
3. Фінансовий результат від звичайної діяльності         *                            
4. Чистий прибуток/ збиток     *                                
5. Рівень рентабельності                 *                    
6. Рівень витрат     *                                
7. Період обороту обігових коштів     *                                
8. Товарооборот на 1 кв. м торговельної площі *                                    
9. Сума фінансового результату від звичайної діяльності на 1 кв. м торговельної площі         *                            
10. Продуктивність праці         *                            
11. Якість товару, який пропонується                 *                    
12. Широта асортименту               *                      
13. Глибина асортименту                 *                    
14. Використання сучасних методів торгівлі               *                      
15. Частка товарів "ринкової новизни"                 *                    
16. Ціна товару                     *                
17. Адаптивність каналів збуту                   *                  
18. Рівень сервісу                   *                  
19. Додаткові послуги                   *                  
20. Послуги громадського харчування               *                      
21. Якість обслуговування                 *                    
22. Упаковка                 *                    
23. Маркетингова політика             *                        
24. Рекламна політика             *                        
25. Готовність керівництва до ризику             *                        
26. Стиль керівництва               *                      
27. Внутрішній дизайн торговельного залу             *                        
28. Рівень надання пільг                   *                  
29. Рівень кваліфікації персоналу               *                      
30. Система управління               *                      
31. Система збуту                 *                    
32. Стимулювання покупців                 *                    
33. Стимулювання працівників                 *                    
34. Рівень сучасності устаткування                 *                    
35. Розміщення підприємства                   *                  
36. Імідж підприємства                   *                  

Додаток К.1

Характеристика взаємовідносин підприємства

і контактних аудиторій

Типи контактних аудиторій Види контактних аудиторій Характеристика впливу на підприємство Маркетингове рішення підприємства  
 
Фінансові кола Банки Надання усіх видів банківських послуг, банківського кредиту, розрахунково-касове обслуговування, контроль за використанням коштів, за дотриманням касової дисципліни, правил розрахунків Укладання договорів та їх виконання, подання необхідних документів  
Інвестори Вкладення власних, позикових, залучених фінансових ресурсів у підприємство Укладання договорів та їх виконання, подання необхідних документів  
Засоби масової інформації Місцеві газети, місцеве телебачення Поширення відомостей, публікацій, статей, редакційних коментарів, інтерв’ю керівників підприємства, інформації контролюючих органів про роботу підприємства, про некомерційні заходи, рекламні оголошення підприємства, виготовлення телевізійних програм, реклами, тощо Підготовка статей, звітності про діяльність підприємства, прес-релізів, інтерв`ю, прес-конференцій із приводу некомерційних заходів, розміщення рекламних оголошень  
Державні і муніципальні установи   Урядові організації і законодавчі органи м. Донецька Впливають на систему маркетингу підприємства (цілі, задачі, функції, методи), елементи комплексу маркетингу (товари, ціни, просування, персонал) Адаптуються до вимог державних установ, особливо на регіональному та місцевому рівнях, здійснюють моніторинг законодавства, нормативних актів  
Обласна державна адміністра-ція Донецької області Розробка і реалізація програм економічного і соціального розвитку регіону, видання розпоряджень, контроль діяльності підприємств Моніторинг діяльності ОДА, вивчення, реалізація розпоряджень, дотримання законодавства  
Управління у справах захисту прав споживачів м. Донецька Контроль дотримання законодавства, правил торговельного обслуговування, прав споживачів, консультації з конкретних проблем Розробка програми маркетингу і заходів з мерчендайзингу та їх реалізації  
Відділ статистики м. Донецька Контроль за даними звітності про діяльність підприємств, наявність матеріальних, фінансових, трудових ресурсів Своєчасне подання достовірної звітності відповідно до чинного законодавства  

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...