Главная Обратная связь

Дисциплины:


СЕМИНАР САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫТақырып Сабақтың мазмұны Қолданылатын әдебиет және қосымша электрондық бастаулар Сабақтың түрі Сағаттың саны Апта
Саясаттану ғылым дамуының негізгі кезеңдері     1 Конфуцийдің саяси ойлары, легистер мектебі, 2 Платона, Аристотельдің саяси ойлары/ сабақ барысында саяси ойшылдардың нақты саяси ойлары бойынша SWOT – анализ өткіземіз   1. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 2. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 3.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007. 4.Антология мировой политической мысли. В 5 томах. – 2007 5.Вебер М. Избранные произведения. – М., 1991 6. Констан Б. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей. // Полис, 1993, № 2 7. http://dflbvsx59.ucoz.ru/index/0-16 8. bibliofond.ru/view.aspx?id=467877 Конспект жазу, пікір алмасу, топтық жұмыс   1 апта
Саясаттану ғылым дамуының негізгі кезеңдері   1. Макиавеллидің саяси көзқарастары. 2.Локтың, Гоббстың, Монтескьенің, Руссоның, Маркстің саси көзқарастары// дереккөздерімен жұмыс 1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 Пікір алмасу, Конспект жазу, топтық жұмыс 2 апта
Қоғамның саяси жүйесі   1. 1.Саяси жүйесі түсінігі. Оның құрылымы. Мемлекетті басқару үлгілері. 2. Саяси жүйе классификациямен типтік бөлінуі. 3. 2.Қазақстанның саяси жүйесі /дөңгелек үстел 1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 5. Коэн Джин Л. Гражданское общество и политическая теория.- М.: Весь мир, 2003 6. Современная политическая теория./Д. Хэлд, 2001г. 7. bibliofond.ru/view.aspx?id=520765 Кейс-стади, топтық жұмыс 3 апта
Мемлекет және азаматтық қоғам 4. 1.Саяси режим: тоталитаризм, авторитаризм, демократия / кейспен жұмыс 5. 2.Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет 6. 3.Саяси тәртіп туралы түсінік, оның түрлері / жазбаша есеп дайындау 7. 1. Жамбылов Д. Саясаттану. А., 2003 2. Байдельдинов Л. А. Теориялық саясаттану. А., 2005 3. Мағзұмов М. Т. Саясаттану негіздері. Дәріс курсы. Өскемен, 2002 4.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 5. Коэн Джин Л. Гражданское общество и политическая теория.- М.: Весь мир, 2003 6. Современная политическая теория./Д. Хэлд, 2001г. 7. bibliofond.ru/view.aspx?id=520765 Пікір алмасу, топтық жұмыс 4 апта
Демократияландыру және қоғамның саяси модернизациясы   1 Демократияның тарихи түрлері: антикалық, классикалық, қазіргі заманғы демократияның жетістіктері мен кемшіліктері/ кейспен жұмыс     1.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2.Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии.// Полис, 1992, № 4. 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1994 4. Антология мировой политической мысли. В 5 томах. – 2007 5. http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info Кейс-стади, топтық жұмыс 5 апта
Демократияландыру және қоғамның саяси модернизациясы 3. Қазақстандағы демократияның негізгі кезендері мен ерекшеліктері // дискуссия 1.Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2.Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии.// Полис, 1992, № 4. 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1994 4. Антология мировой политической мысли. В 5 томах. – 2007 5. http://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info Дискуссия бойынша есеп беру 6 апта
Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар   1.Сайлау жүйесі. Түрлері. Қазақстандағы сайлау жүйесі 2. Сайлау үрдісіндегі саяси технологиялар / кейспен жұмыс 1. Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2.Коротаев А. В., Халтурина Д. А. Современные тенденции мирового развития. М.: Либроком, 2009 3. Слейтер Роберт, 2011, Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на сырьевой игле. – М., 2012 4. Милль Дж.С. Мировая политика. Идентификации и современного развития. М., 2006 5.uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_225.html 6. Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. В 2 томах.//А.: КИСИ, 2010 Пікір алмасу, топтық жұмыс 7 апта
Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар   1. Саяси шиеленістердің қазіргі заманғы теориялары. 2. Қазіргі заманғы саяси шиеленістер Р сыртқы саясаттың көп салалағы. Типологиясы. / топ бойынша презентация дайындау   1. Панарин А.С. Политология. Учебное пособие. – М., 2007 2.Коротаев А. В., Халтурина Д. А. Современные тенденции мирового развития. М.: Либроком, 2009 3. Слейтер Роберт, 2011, Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на сырьевой игле. – М., 2012 4. Милль Дж.С. Мировая политика. Идентификации и современного развития. М., 2006 5.uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_225.html 6. Президент Н.А. Назарбаев и современный Казахстан. В 2 томах.//А.: КИСИ, 2010 Кейс-стади, топтық жұмыс 8 апта

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...