Главная Обратная связь

Дисциплины:


Продовження додатку К.1Типи контактних аудиторій Види контактних аудиторій Характеристика впливу на підприємство Маркетингове рішення підприємства  
 
  Державна податкова адміністра-ція м. Донецька Контроль господарсько-фінансової діяльності, своєчасності і повноти сплати податків, консультація спеціалістів підприємств Створення умов для перевірки господарсько-фінансової діяльності підприємства, контролю своєчасності та повноти сплати податків, подання передбаченої законодавством звітності, отримання консультацій  
Аудиторські фірми м. Донецька Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства, відновлення бухгалтерського обліку, оптимізація оподаткування, бізнес-консультації, бізнес-планування Ознайомлення з комплексом послуг, цінами і тарифами на них, проведення порівняльного аналізу у фірмах, вибір і укладання контракту  
Комп’ютерні фірми Автоматизація господарсько-фінансової діяльності підприємства; ремонт, модернізація і технічне обслуговування комп`ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки Ознайомлення з комплексом послуг, цінами і тарифами на них, проведення порівняльного аналізу у фірмах, вибір і укладання контракту  
Фірми телефонного зв’язку   Продаж, підключення, гарантійне обслуговування телефонів і аксесуарів, міжнародний, міжміський телефонний зв`язок, гарантійне обслуговування Ознайомлення з комплексом послуг, цінами і тарифами на них, проведення порівняльного аналізу у фірмах, вибір і укладання контракту  
Страхові компанії, страхові фонди Надання певних видів страхових послуг підприємству від різних ризиків Укладання договорів страхування  
Торговель-но-промислова палата Донецької обл. Надання довідково-консультаційних послуг про фірми, товари, ціни, ринки, юридичні, рекламні послуги, видача сертифікатів та актів експертизи походження товарів, присвоєння кодів товарам, здійснення експертизи кількості, якості, комплексності товарів Користування послугами торговельно-промислової палати  
Внутрішні контактні аудиторії Працівники та службовці підпри-ємства Мають свою думку, судження про діяльність підприємства, висловлюють його на загальних зборах акціонерів, керівництву підприємства, розробляють пропозиції, рекомендації щодо удосконалення діяльності підприємства, ефективного досягнення цілей і задач, позитивно впливають на роботу, імідж підприємства. Пасивне відношення до підприємства, недоліків в управлінні, порушення трудової дисципліни можуть негативно впливати на можливості підприємства Підбір, розстановка кадрів, мотивація праці працівників, своєчасне вирішення конфліктних ситуацій, зміцнення трудової дисципліни, контроль діяльності персоналу  

Додаток К.2Можливості та погрози для підприємства

з боку контактних аудиторій

 

Можливості Погрози
Збільшення кількості комерційних банків, поширення асортименту їх послуг, що надає підприємству можливості вибору привабливих банків, одержання необхідних видів послуг на вигідних умовах Посилення державного контролю за дотриманням установленого порядку затвердження і застосування цін і тарифів, правил торговельного обслуговування, прав споживачів, законодавства про охорону навколишнього середовища
Засоби масової інформації готові співробітничати з підприємством, розміщуючи рекламні оголошення, публікуючи статті про діяльність підприємства, організуючи радіо- і телепередачі з приводу знаменних подій, презентацій, тощо Уряд підготував зміни до Законів "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", що може викликати залучення додаткових засобів забезпечення реалізації нормативних актів
Створення відділів апеляцій у державній податковій адміністрації Донецької області, міських і районних податкових інспекціях, головне завдання яких - захист прав і законних інтересів підприємств-платників податків при оскарженні або рішень податкових інспекцій про застосування фінансових санкцій, накладенні адміністративних стягнень не внесених у термін податків та ін. платежів до бюджету, тощо Підвищення тарифів на послуги зв'язку, технічне обслуговування комп'ютерної і копіювальної техніки
Державні органи у справах захисту прав споживачів посилюють контроль за дотриманням підприємствами законодавства про якість і безпеку продуктів харчування, про інформованість населення про товари і послуги, про недопущення необґрунтованого підвищення цін, про рекламу алкогольних і тютюнових виробів, тощо Місцеві ради, адміністрація пред'являє високі вимоги до підприємств у відношенні інтер'єру, фасадів будинків, у яких вони знаходяться, оформлення рекламних щитів, та ін.

 

 

Додаток Л.1

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...