Главная Обратная связь

Дисциплины:


Продовження додатку П.1Показники Од. виміру Формула розрахунку Базовий рік Звітний рік Відхилення, +/- Темп зміни, %
  рівень витрат % = Витрати разом у сумі / Товарооборот у порівняних цінах *100       -
16. Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток /збиток            
  у сумі тис. грн.          
  рівень прибутку / збитку від операційної діяльності %         -
17. Дохід від участі в капіталі тис. грн.          
18. Інші фінансові доходи тис. грн.          
19. Інші доходи тис. грн.          
20. Фінансові витрати тис. грн.          
21. Витрати від участі в капіталі тис. грн.          
22. Інші витрати тис. грн.          
23. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток/збиток            
  у сумі тис. грн.          
  рівень прибутку / збитку від звичайної діяльності до оподаткування %         -
24. Податок на прибуток від звичайної діяльності тис. грн.          
25. Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток/збиток            
  у сумі тис. грн.          
  у % до товарообороту %         -
26. Надзвичайні доходи тис. грн.          
27. Надзвичайні витрати тис. грн.          
28. Податки з надзвичайного прибутку тис. грн.          

Продовження додатку П.1

Показники Од. виміру Формула розрахунку Базовий рік Звітний рік Відхилення, +/- Темп зміни, %
29. Чистий прибуток / збиток            
  у сумі тис. грн.          
  рівень чистого прибутку %         -
Ресурси підприємства
30. Середньорічна вартість основних фондів тис. грн.          
31. Середня вартість обігових активів тис. грн.          
32. Середньооблікова чисельність працівників осіб          
33. Фонд оплати праці тис. грн.          
34. Товарні запаси середні тис. грн.          
35. Торговельна площа кв. м          
36. Загальна вартість майна підприємства тис. грн.          
Оцінка ефективності використання основних фондів
37. Фондовіддача тис. грн./ тис. грн. = Товарооборот у порівняних цінах / Середньорічна вартість основних фондів        
38. Фондомісткість тис. грн./ тис. грн. = Середньорічна вартість основних фондів / Товарооборот у порівняних цінах        
39. Фондоозброєність тис. грн./ осіб = Середньорічна вартість основних фондів / Середньооблікова чисельність працівників        
40. Рентабельність (збитковість) основних фондів % = Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Середньорічна вартість основних фондів * 100       -
41. Товарооборот на 1 кв. м торговельної площі тис. грн. = Товарооборот у порівняних цінах / Торговельна площа        
42. Прибуток (збиток) на 1 кв. м торговельної площі тис. грн. = Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Торговельна площа)        

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...