Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порівняльна оцінка показників фінансового стану підприємств-конкурентівПоказники Підпри-ємство-конку-рент 1 Підпри-ємство-конку-рент 2 Відхилення, +/-
Підсумок 1 розділу активу балансу      
Підсумок 2 розділу активу балансу      
Підсумок 3 розділу активу балансу      
Підсумок 1 розділу пасиву балансу      
Підсумок 2 розділу пасиву балансу      
Підсумок 3 розділу пасиву балансу      
Підсумок 4 розділу пасиву балансу      
Підсумок 5 розділу пасиву балансу      
Загальна сума запасів (стр. 100:140)      
Товарні запаси (стр. 130:140)      
Найбільш ліквідні активи (стр. 220:240)      
1. Абсолютні показники фінансового стану
Загальна вартість майна(підсумок 1 розділу активу балансу + підсумок 2 розділу активу + підсумок 3 розділу активу)      
Вартість основних фондів (підсумок 1 розділу активу балансу)      
Вартість обігових коштів (підсумок 2 розділу активу балансу)      
Власні кошти підприємства (підсумок 1 розділу пасиву балансу)      
Власні обігові кошти (робочий капітал) (підсумок 1 розділу пасиву балансу + підсумок 2 розділу пасиву + підсумок 3 розділу пасиву - підсумок 1 розділу активу)      
Позикові кошти (підсумок 4 розділу пасиву балансу)      
2. Показники фінансової стійкості
Коефіцієнт автономії ((стр. 380 + стр. 430 пасиву балансу) / підсумок балансу стр. 640) Норма: 0,5<k<0,7      
Коефіцієнт фінансової залежності ((стр. 480 + стр. 620) / стр. 640)      

Продовження додатку П.3

Показники Підпри-ємство-конку-рент 1 Підпри-ємство-конку-рент 2 Відхилення, +/-
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (або "плече фінансового важеля", або коефіцієнт фінансового ризику)(1.6 / 1.4)      
Показник фінансового лівериджу (підсумок 3 розділу пасиву балансу /1.4)      
Коефіцієнт маневреності власних обігових коштів ((1.4-1.2) / 1.3) Норма: 0,5<k<0,7      
Індекс постійного активу (стр. 080 / (стр. 480 + стр. 620))      
3. Показники ліквідності
Коефіцієнт загальної ліквідності (підсумок 2 розділу активу балансу / підсумок 4 розділу пасиву балансу) Норма: 2<k<3      
Коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності((підсумок 2 розділу активу балансу - запаси) / підсумок 4 розділу пасиву балансу) Норма: 0,5<<0,7      
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (кошти / підсумок 4 розділу пасиву балансу) Норма: 0,2<k<0,3      

 Додаток П.4

Оцінка рівня загрози банкрутства підприємства на основі розрахунку коефіцієнту фінансування важколіквідних активів

Показники Значення Вірогідність банкрутства
Середня вартість позаобігових активів (ПА) (підсумок 1 розділу активу балансу)    
Середня сума поточних запасів товарно-матеріальних цінностей (Зт) (стр. 130:140)  
Середня сума власного капіталу (ВК) (підсумок 1 розділу пасиву)  
Середня сума довгострокових банківських кредитів (Бд) (підсумок 3 розділу пасиву)  
Середня сума короткострокових банківських кредитів (Бк) (підсумок 4 розділу пасиву)  
Коефіцієнт фінансування важколіквідних активів  

 

Додаток П.5

Умови визначення рівня загрози банкрутства підприємства на основі розрахунку коефіцієнту фінансування важколіквідних активів

ПА + Зт < ВК Дуже низька
ПА + Зт < ВК + Бд Можлива
ПА + Зт < ВК + Бд + Бк Висока
ПА + Зт >ВК + Бд + Бк Дуже висока

 

 

Додаток П.6

Оцінка ефективності використання основних фондів підприємством

 

Показники Од. виміру Формула розрахунку Базовий рік Звіт-ний рік Відхи-лення, +/- Темп зміни (при-ріст/ спад), %
Фондовіддача гр. од. Товарооборот у порівняних цінах / Середньорічна вартість основних фондів        
Фондоємність гр. од. Середньорічна вартість основних фондів / Товарооборот у порівняних цінах        
Фондоозбро-єність гр. од. Середньорічна вартість основних фондів / Середньооблікова чисельність працівників        
Рентабельність (збитковість) основних фондів % Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Середньорічна вартість основних фондів * 100        
Товарооборот на 1 кв. м торго-вельної площі гр. од. Товарооборот у порівняних цінах / Торговельна площа        
Прибуток (збиток) на 1 кв. м торговельної площі гр. од. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Торговельна площа        
Інтегральний показник ефективності основних фондів k   ÖФондовіддача * Рента-бельність основних фондів        

 

 

Додаток П.7

Оцінка ефективності використання обігових коштів

Підприємством

Показники Од. виміру Формула розрахунку Базовий рік Звіт-ний рік Відхи-лення, +/- Темп зміни (при-ріст / спад), %
Обертальність обігових коштів дні Середня вартість обігових коштів / Одноденний товарооборот (Одноденний товарооборот = Товарооборот у порівняних цінах / 360)        
Швидкість обігу коштів раз Товарооборот у порівняних цінах / Середня вартість обігових коштів        
Ефективність обороту обігових коштів гр. од. Прибуток від операційної діяльності до оподаткування / Швидкість обігу коштів        
Фондоємність обігових коштів гр. од. Середня вартість обігових коштів / Товарооборот у порівняних цінах        
Рентабельність (збитковість) обігових коштів % Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Середня вартість обігових коштів * 100        
Товарооберталь-ність дні Товарні запаси середні / Одноденний товарооборот (Одноденний товарооборот Товарооборот у порівняних цінах / 360)        
Швидкість товарного обігу раз Товарооборот у порівняних цінах / Товарні запаси середні        
Інтегральний показник ефективності обігових коштів k Ö Швидкість обігу коштів * Рентабельність обігових коштів        

 

Додаток П.8

Оцінка ефективності використання трудових ресурсів

Підприємством

Показники Од. виміру Формула розрахунку Базовий рік Звіт-ний рік Відхи-лення, +/- Темп зміни (при-ріст / спад), %
Працеємність товарообороту (рівень витрат праці) гр. од. Фонд оплати праці / Товарооборот у порівняних цінах        
Продуктивність праці гр. од. Товарооборот у порівняних цінах / Середньооблікова чисельність працівників        
Рівень витрат на оплату праці % Фонд оплати праці / Товарооборот у порівняних цінах * 100        
Товарооборот на 1 тис. грн. фонду оплати праці гр. од. Товарооборот у порівняних цінах / Фонд оплати праці        
Прибуток (збиток) на 1 тис. грн. фонду оплати праці гр. од. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Фонд оплати праці        
Валовий дохід на одного працівника гр. од. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) / Середньооблікова чисельність працівників        
Прибуток (збиток) на 1 працівника гр. од. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Середньооблікова чисельність працівників        
Середньомісячна заробітна плата гр. од. Фонд оплати праці / Середньооблікова чисельність працівників / 12 * 1000        
Інтегральний показник ефективності праці k   Ö Продуктивність праці * Прибуток на 1 працівника        

Додаток П.9

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...