Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка ефективності поточних витрат підприємстваПоказники Од. виміру Формула розрахунку Базо-вий рік Звіт-ний рік Відхи-лення, +/- Темп зміни (приріст / спад), %
Витратовіддача гр. од. Товарооборот у порівняних цінах / Витрати разом        
Витратоємність гр. од. Витрати разом / Товарооборот у порівняних цінах        
Рентабельність (збитковість) поточних витрат % Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / Витрати разом * 100        

 

 

Додаток П.10

Оцінка узагальнюючих показників ефективності

Підприємства

Показники Од. виміру Формула розрахунку Базо-вий рік Звіт-ний рік Відхи-лення, +/- Темп зміни (приріст / спад), %
Ресурсовіддача гр. од. Товарооборот у порівняних цінах / Середньорічна вартість основних фондів * Середня вартість обігових коштів * Фонд оплати праці        
Рентабельність/ збитковість господарських ресурсів % Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / (Середньорічна вартість основних фондів + Середня вартість обігових коштів) * 100        
Рентабельність/ збитковість ресурсів % Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) / (Середньорічна вартість основних фондів + Середня вартість обігових коштів + Фонд оплати праці) * 100        
Інтегральний показник ефективності k   Ö Ресурсовіддача * Рентабельність ресурсів        

 

Додаток П.11

Оцінка основних показників рентабельності підприємства *

Показники Од. вимі-ру Формула розрахунку Базо-вий рік Звіт-ний рік Відхи-лення, +/- Темп зміни (при-ріст / спад), %
Рентабельність/збитковість усіх активів за чистим прибутком/збитком % Чистий прибуток (збиток) / Підсумок балансу (стр. 640) * 100        
Коефіцієнт рентабельності/збитковості всіх операцій за чистим прибутком k Чистий прибуток (збиток) / (Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) + Дохід від участі в капіталі + Інші фінансові доходи + Інші доходи + Надзвичайні доходи)        
Чистий прибуток, що припадає на одну акцію тис. грн. Чистий прибуток (збиток) / кількість акцій        
Рентабельність (збитковість) реалізованої продукції за валовим прибутком % Валовий прибуток (збиток) / Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) * 100        
Рентабельність (збитковість) реалізованої продукції за чистим прибутком % Чистий прибуток (збиток) / Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) * 100        
Рівень "тиску" податків k (Податок на додану вартість + Акцизний збір + Інші вирахування з доходу) / Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Показник чистого доходу k Чистий прибуток / Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        

 * Для розрахунку використовуються дані форми №2 "Звіт про фінансові результати"

Додаток П.12

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...