Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка маркетингової активності підприємстваКритерії оцінки Оцінка в балах
1. Чи знає підприємство свої сегменти ринку і вимоги цих сегментів до товарів? Не знає Знає непевно Небагато знає про сегмент Непогане знає Добре знає
2. Чи проводиться на підприємстві вивчення діяльності конкурентів? Ні Ведеться облік конкурентів дійсних і поточних Час від часу здійснюється моніторинг їх діяльності Проводиться неповний аналіз за доступною інформацією Постійно на засадах вторинної інформації
3. Чи знає підприємство побажання споживачів своїх товарів? Не знає Знає непевно Знає побажання Непогано знає побажання Знає
4. Якість товарів підприємства в порівнянні з товарами конкурентів Набагато гірша Гірша Приблизно однакова Краща Набагато краща
5. Ступінь зміни асортименту за останні 2 роки 10% 20% 30% 40% 50%
6. Рівень контролю за якістю товарів Дуже низький Низький Середній Вище середнього Високий
7. Використання знижок з ціни Не викорис-товує Слабо використовує Середнє використовує Значно Сильне
8. Який рівень сервісного супроводу товарів? Дуже низький Низький Середній Вище середнього Сильний
9. Гнучкість цінової політики Відсутня Не завжди гнучка Незначна гнучкість Гнучка Дуже гнучка
10. Витрати на товарорух Дуже значні Значні Середні Нижче середніх Низькі
11. Коли востаннє повідомлялося про діяльність підприємства в місцевих газетах? Ніколи 5 років тому 2 роки тому У минулому році У цьому році
12. Активність рекламної політики Дуже низька Низька Середня Вище середньої Висока
13. Використання прогресивних методів продажу Не викорис-товуються Частка продажів Половина обсягів продажів Більша половина обсягів продажів Використовуються повністю при продажі товарів
14. Коли востаннє оцінювалася ефективність витрат на просування товарів? Ніколи 3 роки тому 2 роки тому У минулому році У поточному році
15. Як організована робота з побажаннями клієнтів? Ніяк Погано Середньо Вище середнього Добре
16. Використання заходів щодо стимулювання збуту Не використо-вуються Один раз на рік Час від часу Використо-вуються не-систематично Постійно
Оцінка маркетингової активності підприємства  

Додаток Р.6

“Профіль маркетингового впливу” на підприємство

№ пп Показники Експертна оцінка, бали
Ступінь досягнення маркетингових цілей *    
Маркетингова безпека (незначний рівень маркетингових ризиків) *    
Ступінь доцільності оргструктури   *  
Рівень комунікаційних зв'язків підприємства *    
Стиль керівництва *    
Рівень рентабельності *    
Частка ринку *    
Широта асортименту   *  
Система контролю якості товарів   *  
Гнучкість цінової політики *    
Ефективність договірної політики   *  
Система організації збуту *    
Рівень сервісу   *  
Система стимулювання покупців *    
Ступінь рекламної активності *    
Дослідження і розробки *    
Стан матеріально-технічної бази   *  
Кваліфікаційний склад кадрів *    
Оцінка товароруху   *  
Ступінь умотивованості кадрів *    
Фінансові можливості підприємства *    
Оргкультура підприємства   *  
Рейтингова оцінка підприємства   *  

 Додаток Р.7

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...