Главная Обратная связь

Дисциплины:


Продовження додатку Р.8  Аспекти оцінки Бали*
 
9. Які зусилля звичайно необхідні для зниження витрат на різні маркетингові заходи? Невеликі чи не приймаються взагалі. Деякі. Значні.  
Стратегічна орієнтація  
10.У якому ступені проводиться маркетингове планування? Не проводиться, чи йому не приділяється досить уваги. Складається щорічний план маркетингу. Складається довгостроковий стратегічний план і щорічні плани маркетингу.  
11. Яке враження робить поточна маркетингова стратегія? Поточна маркетингова стратегія не ясна. Поточна маркетингова стратегія являє собою продовження традиційної стратегії. Поточна маркетингова стратегія ясна, обґрунтована і містить новаторські підходи.  
12.У якому ступені враховуються непередбачені обставини? Керівництво мале задумується про їх чи не враховує їх зовсім. Керівництво задумується про їх, але практично не планує їх заздалегідь. Керівництво визначає важливі обставини і складає плани щодо їх подолання.  
Оперативна ефективність  
13. Чи добре маркетингова стратегія доводиться до працівників і впроваджується? Погано. Непогано. Успішно.  
14. Чи ефективно керівництво розподіляє свої маркетингові ресурси? Ні, ресурси не відповідають тій роботі, для якої призначаються. Частково, маркетингові ресурси адекватні, але використовуються не оптимально. Так, маркетингові ресурси адекватні, і використовуються оптимально.  
15. Чи здатне керівництво швидке відреагувати на різні ситуації? Ні, інформація про збут і ринки не саме свіжа, керівництво реагує повільно. Частково, інформація про збут і ринки свіжа, час реакції по-різному. Так, керівництво користається системою, що забезпечує саму свіжу інформацію і малий час реагування.  
                 

 

* Ефективність маркетингу визначається за наступною шкалою:

0 – 5 балів - маркетингова діяльність підприємства неефективна;

6 – 10 балів - низька ефективність маркетингової діяльності;

11 – 15 балів - середня ефективність маркетингової діяльності;

16 – 20 балів - добра ефективність маркетингової діяльності;

21 – 25 балів - дуже добра ефективність маркетингової діяльності;

26 – 30 балів - відмінна ефективність маркетингової діяльності.

Додаток Р.9

Оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів маркетингового ризику зниження ефективності діяльності торговельного підприємства

 

Ключові фактори ризику Оцінка, у частках одиниці Важли-вість ризику
Вірогідність ризику Небезпека ризику
Зовнішні фактори ризику  
Зниження темпів виробництва 0,1 0,3 0,03
Нестабільність поточної економічної ситуації 0,2 0,7 0,14
Зниження обсягів реалізації товарів 0,3 0,4 0,12
Зростання понаднормативних товарних запасів вітчизняних товарів як наслідок їх низької конкурентоспроможності 0,4 0,3 0,12
Зменшення частки вітчизняних товарів в загальному обсягу товарообігу 0,1 0,2 0,02
Незбалансованість товарної пропозиції з реальною платоспроможністю населення 1,0 0,9 0,9
Зниження витрат населення на товари підприємства 0,8 0,8 0,64
Фіскальний характер податкової політики 0,9 0,6 0,54
Зростання рівня безробіття 0,5 0,1 0,05
Обмеження в області ціноутворення 0,3 0,1 0,03
Обмеження в області патентування 0,2 0,4 0,08
Збільшення мита на товари, що імпортуються 0,4 0,3 0,12
Нестабільність економічного законодавства 0,3 0,5 0,15
Невизначеність політичної ситуації 0,3 0,1 0,03
Слабка інноваційна активність підприємства 0,2 0,6 0,12
Послаблення конкурентних позицій як наслідок неадекватної оцінки цільового ринку і недооцінки конкурентів 0,4 1,0 0,4
Внутрішні фактори ризику  
Низький ступінь маркетингової активності при формуванні асортиментної політики підприємства 0,3 0,7 0,21
Неефективна система стратегічного планування збутової діяльності 0,2 0,6 0,12
Низька ефективність використання торговельних площ 0,7 0,4 0,28
Відсутність програм рекламної діяльності і оцінки її ефективності 0,5 0,5 0,25
Відсутність системи оцінки ефективності заходів щодо СТИЗ 0,4 0,5 0,2
Наявність невикористаних можливостей у рамках "паблік рілейшнз" 0,4 0,2 0,08

 Додаток Р.10

“Профіль маркетингових ризиків” торговельного підприємства

Ключові фактори ризику Ступінь важливості факторів ризику
0,01-0,14 0,15-0,54 0,55-1,00
Зона максимального ризику Зона підвищеного ризику Зона критичного ризику
Зовнішні фактори ризику  
Зниження темпів виробництва    
Нестабільність поточної економічної ситуації      
Зниження обсягів реалізації товарів      
Зростання понаднормативних товарних запасів вітчизняних товарів як наслідок їх низької конкурентоспроможності      
Зменшення частки вітчизняних товарів в загальному обсягу товарообігу    
Незбалансованість товарної пропозиції з реальною платоспроможністю населення    
Зниження витрат населення на товари підприємства      
Фіскальний характер податкової політики    
Зростання рівня безробіття    
Обмеження в області ціноутворення      
Обмеження в області патентування      
Збільшення мита на товари, що імпортуються    
Нестабільність економічного законодавства    
Невизначеність політичної ситуації    
Слабка інноваційна активність підприємства    
Послаблення конкурентних позицій як наслідок неадекватної оцінки цільового ринку і недооцінки конкурентів    
Внутрішні фактори ризику  
Низький ступінь маркетингової активності при формуванні асортиментної політики підприємства    
Неефективна система стратегічного планування збутової діяльності      
Низька ефективність використання торговельних площ    
Відсутність програм рекламної діяльності і оцінки її ефективності   .  
Відсутність системи оцінки ефективності заходів щодо СТИЗ    
Наявність невикористаних можливостей у рамках "паблік рілейшнз"      

 

 

Додаток Р.11

Результати маркетингового аудиту в торговельному підприємстві

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...