Главная Обратная связь

Дисциплины:


У торговельному підприємствіСкладові системи формування асортименту Вага Експертна оцінка, бали Зважена оцінка
1. Визначення поточних перспективних потреб покупців 0,13 0,78
2. Аналіз способів використання товарів і особливостей купівельної поведінки 0,08 0,64
3. Оцінка існуючих товарів-аналогів, що випускаються конкурентами 0,08 0,56
4. Критична оцінка товарів, що випускаються підприємством, з позиції покупця 0,09 0,81
5. Рішення питань про розширення або звуження товарного асортименту 0,11 0,99
6. Розгляд пропозицій про створення нових товарів і удосконалення існуючих 0,12 0,84
7. Проведення тестування товарів 0,09 0,36
8. Розробка спеціальних рекомендацій для торговельних підрозділів 0,09 0,45
9. Оцінка і перегляд всього асортименту 0,10 0,80
10. Розробка заходів для зниження витрат на виробництво, розподіл, збут і обслуговування 0,11 0,66
Мінімальна оцінка – 1,00 Разом: 1,00 Разом: 6,89 Максимальна оцінка – 10,00

 

Додаток Р.13

Ступінь використання маркетингових елементів у товарній політиці торговельного підприємства

Елементи маркетингової діяльності Експертна оцінка, бали*
1. Проведення маркетингових досліджень попиту *    
2. Вивчення потреб і переваг споживачів *    
3. Облік незадоволеного попиту   *  
4. Ступінь зміни асортименту товарів з урахуванням купівельних переваг   *  
5. Формування пропозицій і рекомендацій підприємствам виробникам з вдосконалення асортименту і покращання якості товарів   *  
6. Рівень контролю за якістю товарів   *  
7. Використання торговельної марки   *  
8. Рівень сервісу   *  
РАЗОМ:      

 

* 1 бал - елементи маркетингу практично не використовуються;

2 бала - нерегулярне використання елементів маркетингової діяльності;

3 бала - систематичні використання елементів маркетингу.

 

Додаток Р.14

Процес формування цінової політики у торговельному підприємстві

Основні аспекти процесу формування цінової політики Підхід до ціноутворення
Інформаційне забезпечення процесу ціноутворення Урахування інформації про витрати, обсяги збуту, державну політику
Оцінка факторів ціноутворення Основна увага приділяється аналізу витрат у каналі розподілу, можливостям споживачів
Встановлення цілей цінової політики Визначення цілей ціноутворення на основі попиту, а також економічного положення, що склалося у підприємстві
Оцінка попиту покупців Комплексний аналіз попиту
Аналіз витрат Виступає відправною точкою усіх цінових рішень
Аналіз конкуренції Систематичне та всебічне вивчення товарів і цін конкурентів
Вибір методу ціноутворення Використання методу ціноутворення з орієнтацією на попит і ціни конкурентів
Заходи щодо корегування цін Урахування фактору попиту покупців при розробці заходів щодо корегування цін
Оцінка цінових ризиків Урахування впливу цінових ризиків в процесі формування цінової політики

Додаток Р.15

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...