Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка вирішення керівництвом торговельного підприємства маркетингових завдань ціноутворенняЕлементи ціноутворення Не вико-ристову-ється Викорис-товується частково Використо-вується у повній мірі
1. Розробка системи маркетингової інформації при ціноутворенні *    
2. Аналіз зовнішніх факторів, що впливають на ціноутворення   *  
3. Аналіз внутрішніх факторів, що впливають на ціноутворення     *
4. Встановлення цін на основі маркетингових досліджень   *  
5. Аналіз еластичності попиту *    
6. Об’єктивна оцінка витрат як нижнього порогу ціни     *
7. Моніторинг цін конкурентів   *  
8. Обґрунтований вибір методу ціноутворення   *  
9. Встановлення оптимального рівня цінової надбавки з урахуванням всіх факторів   *  
10. Використання ціннісного підходу до ціноутворення *    
11. Визначення заходів щодо своєчасного корегування цін *    
12. Поширення системи знижок   *  
13. Організація маркетингового контролю за ціноутворенням *    
14. Управління ціновими ризиками *    
15. Своєчасна і об’єктивна оцінка ступеня досягнення цілей ціноутворення.   *  
РАЗОМ

 

Додаток Р.18

Оцінка привабливості цінової політики торговельного підприємства

для споживачів

 

Показники Вага Оцінка в балах Експертна оцінка
1. Рівень цін 0,2 0,8
2. Цінові позиції відносно конкурентів 0,1 0,5
3. Співвідношення “ціна/якість” 0,2 0,8
4. Динаміка зміни цін 0,2 0,8
5. Гнучкість цін 0,1 0,4
6. Політика знижок 0,1 0,3
7. Використання цінових рядів 0,1 0,4
Підсумкова оцінка 1,00 - 4,0

 

 

Додаток Р.19

Шкала оцінки привабливості цінової політики

Торговельного підприємства

Бальна оцінка Значення
1,0-2,3 Низький рівень привабливості
2,4-3,7 Середній рівень привабливості
3,8-5,0 Високий рівень привабливості

 

 

Додаток Р.20

Основні форми продажу, що використовуються

В торговельному підприємстві

Форма продажу Особливості Функції продавця Переваги, недоліки
Індивідуальне обслуговування покупців Покупці знайомляться з асортиментом самі або з допомогою продавця. Продаж здійснюється на його робочому місці Зустріч з покупцями, вияв потреб, надання допомоги в виборі, консультації, надання послуг пов’язаних з продажем, розрахункові операції Індивідуалізується процес продажу, але він найбільш працеємний
Продаж товарів з відкритою викладкою (вільний доступ) Викладка згрупованих товарів за різновидами і цінами в зоні обслуговування продавця. Покупці вільно проводять огляд та відбір товарів при консультації продавця Перевірка якості, консультування покупців, Покупцю надається можливість самостійно ознайомитися і відібрати викладені товари; зберігає час і трудові витрати продавців
Самообслуго-вування Товари представлені індивідуальними зразками на стелажах, до яких забезпечений вільний доступ. Покупець самостійно або за допомогою продавця-консультанта знайомиться з товаром і вибирає необхідний йому Консультування покупця, надання інформації, допомоги при огляді та виборі товарів. Зважання, пакування, продаж за допомогою спеціально зареєстрованих касових апаратів. Організація доставки товарів на домівку покупця Ефективна експлуатація торговельної площі

 Додаток Р.21

Основі форми і методи збуту, що використовуються

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...