Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка системи управління маркетингом торговельного підприємстваАспекти аналізу системи управління маркетингом підприємства Варіанти відповіді (умови оцінки) Експер-тна оцінка
1. Коли підприємство в останній раз проводило маркетингові дослідження? зовсім не проводило 5 років тому 3 роки тому у минулому році постійно проводить  
2. Чи знає підприємство свої сегменти ринку і вимоги ринку до товарів? ні смутно мало непогано дуже добре  
3. Чи знає підприємство бажання споживачів відносно його товарів? ні смутно мало непогано дуже добре  
4. Чи добре підприємство уявляє, яка структура витрат і прибутковість кожного товару? ні смутно мало непогано дуже добре  
5. Якість товару підприємства порівняно до товарів конкурентів, що продаються у однаковому ціновому діапазоні набагато нижче нижче приблизно однакова вище набагато вище  
6. Ступінь зміни (адаптації, модифікації, оновлення) за останні п’ять років, %  
7. Рівень контролю якості за товарами, що надходять у торговельну мережу, у т.ч. за новими товарами дуже низький низький середній високий дуже високий  
8. Яка система контролю якості товарів та послуг використовується в підприємстві? зовсім відсутня нефом-мальна існують деякі елементи контролю вибірко-вий контроль контроль за зразками, стандартами, нормами  

Продовження додатку Р.28

Аспекти аналізу системи управління маркетингом підприємства Варіанти відповіді (умови оцінки) Експер-тна оцінка
9. Яка частка упаковки, що не змінилася за остання п’ять років, %  
10. Як давно використовується торговельна марка підприємства? зовсім не викорис-товується тільки розроб-ляється недавно зареєст-рована декілька років давно  
11. Коли підприємство в останній раз аналізувало форми та методи збуту товарів? зовсім не аналізує 5 років тому 3 роки тому 2 роки тому постійно аналізує  
12. Які форми та методи збуту використовуються в підприємстві? традиційні нові тільки розроб-ляються недодав-но впро-ваджені нові прогре-сивні форми як традицій-ні, так і нові прогре-сивні, постійно переглядаються  
13. Який рівень сервісного обслуговування підприємства? дуже низький низький середній високий дуже високий  
14. Чи впливають зміни цін на рівень продаж? дуже сильно суттєво незначно дуже незначно ні  
15. Чи враховує підприємство еластичність попиту при встановленні ціни? немає спеціаліс-та, який би цим займався ні, керівни-цтво не вважає це за потрібне коефіцієн-ти елас-тичності розрахо-вуються, але не завжди викорис-товуються на деякі товари завжди  
16. Витрати на товарорух дуже значні значні середні невеликі відсутні  
17. Перегляд каналів товароруху не прово-диться прово-диться тільки за необхід-ністю прово-диться раз у 3-4 роки прово-диться щорічно постійний з оцінкою їх ефек-тивності  

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...