Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЭССЕНІ БАЛМЕН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

  25 балл 20 балл 15 балл 10 балл 5 балл 0 балл  
Тапсырманы орындау - тапсырманы тек бөлшектеп орындайды; кейбір жерлерде формат орынсыз болуы мүмкін; -көзқарас білдіреді, бірақ оны дамыту айқын емес және қорытынды жасау да мүмкін емес; - кейбір негізгі тұжырымдамаларды ұсынады, бірақ олар шектеулі және дамуы жеткіліксіз: детальдары сәйкес келмейді; - тапсырмаға тек шағын әдіспен ғана жауап береді немесе жауабы шектеулі; форматы сәйкес келмеуі мүмкін; -көзқарас танытады, бірақ анық емес; -кейбір негізгі тұжырымдамаларды көрсетеді, бірақ оларды анықтау мүмкін емес және олар қайталануы, орынсыз және негізсіз болуы мүмкін -тапсырманың кез-келген бөлігіне сәйкестіксіз тоқталу; - айқын көзқарас білдірмейді; - негізсіз, толық өңделмеген немесе орынсыз тұжырымдамаларды көрсетеді; - тапсырмаға әрең жауап береді; - ойын айта алмайды; - бір-екілі тұжырымдамаларды айтуға тырысады, бірақ оны дамыта өрбіте алмайды -жауабы тапсырмамен мүлдем байланысты емес; - тапсырманы орындамайды; - тапсырманы орындауға ұмтылмайды; - есінде қалған жауапты ғана жазады;  
Логикалылығы және жүйелілігі -жақсы ұйымдастырылған ақпарат береді, бірақ толық прогрессия болмауы мүмкін; -байланыс құралдарын пайдалануды сәйкестендірмейді, дәл емес немесе асырып жүзеге асырады; -сілтемелердің жоқтығынан қайталануы мүмкін; -параграфтарды жаза білмейді немесе параграфтарды ұйымдастыру сәйкес емес болуы мүмкін; -ақпараттар және тұжырымдамалар көрсетеді, бірақ олар когерентті құрылмаған және жауабында анық прогрессия жоқ; -кейбір негізгі байланыс құрылғыларын қолданады, бірақ олар дәл емес немесе қайталануы мүмкін; -параграфтарды жаза алмайды немесе оларды пайдалану шатастырады; -ұжырымдамаларды логикалық жағынан тізбектей ұйымдастыра алмайды; -байланыс құрылғыларының өте шектеулі диапазонын қолданады және ол тұжырымдамалар арасында логикалық қарым-қатынасты көрсетпеуі мүмкін; -ұйымдастыру-шылық ерекшеліктерін бақылау өте аз болуы мүмкін; -хабарлама бере алмайды; - тапсырманы орындамайды; - тапсырманы орындауға ұмтылмайды; - есінде қалған жауапты ғана жазады;  
Сөздік қор -тапсырмаға қажетті аз ғана сөздік қор шектеулі диапазонын қолданады; -дұрыс жазуда немесе сөз құрауда елеулі қателер жіберуі мүмкін, ал ол оқырманға қиыншылық туғызуы мүмкін; - -тек негізгі сөздік қор ғана пайдаланылады және ол қайталануы немесе тапсырмаға сәйкес келмеуі мүмкін; -сөз құрау немесе дұрыс жазуға шектеулі бақылау оқырманға жайсыздық туғызуы мүмкін; - сөз құрау немесе дұрыс жазуға сөздер мен ойлардың тек өте шектеулі диапазоны ғана қолданылуы хабарламаны дұрыс жеткізе алмауға әкеліп соғады; -сөздіктен аса қатты шектелген диапазон ғана қолданылады; - сөз құрау немесе дұрыс жазуға тіпті бақылау жоқ деп айтуға болады; -кейбір бөлектенген сөздерді ғана қолдануы мүмкін; - тапсырманы орындамайды; - тапсырманы орындауға ұмтылмайды; - есінде қалған жауапты ғана жазады;  
Грамматакалық диапазон және дәлдік -тек шектеулі құрылымдық диапазонды қолданады; -құрамды сөйлемдердің жай сөйлемдерге қарағанда дәлдігі төмен; -грамматикалық қателерді жиі жіберуі мүмкін және пунктуация дефектілі болуы мүмкін, жіберілген қателер оқырман үшін қиындық туғызуы мүмкін; -құрмалас сөйлемдерді сирек қолдана отырып тек диапазоны өте шектеулі құрылымдарды қолданады; -кейбір құрылымдар дәл, бірақ қателері басым және пунктуациясында да қателерді кездестіруге болады; -сөйлемдерді дұрыс құруға тырысады, бірақ грамматикасы мен пунктуациясындағы қателер басым болғандықтан мағынасын бұрмалап көрсетеді; -есте қалған сөздерден басқа сөздерді пайдалана отырып сөйлемдер құрай алмайды -сөйлемдер түрлерін мүлдем қолдана алмайды; - тапсырманы орындамайды; - тапсырманы орындауға ұмтылмайды; - есінде қалған жауапты ғана жазады;

 В2 деңгейіндегі эссе критерийлері IELTS Band 7 және одан төмен деңгейлерге сәйкес келеді

 

  25 балл 20 балл 15 балл 10 балл 5 балл 3 балл 1 балл 0 балл
Тапсырманы орындау тапсырманың барлық бөліктерін жолдайды; -айқын көзқарас танытады; -барлық жағынан жауап береді; -басты көзқарасын білдіреді, оны кеңейтеді және қолдайды, бірақ негіздеу жетіспей қалуы мүмкін; -тапсырманың барлық бөліктерін жолдайды -басқаларына қарағанда толық қамтылған; -қорытындысы анық болмаса да немесе қайталанса да сәйкес айқындама көрсетеді; -сәйкес келетін басты көзқарас білдіреді, бірақ кейбіреуі дұрыс дамымаған, анық емес болуы мүмкін; -тапсырманы тек бөлшектеп қана орындайды: формат; -кейбір жерлері орынсыз болуы мүмкін; -айқындама білдіреді, бірақ оны дамыту әрқашан айқын және мүмкін бола бермейді жәнеқорытынды шығару мүмкін емес; -кейбір негізгі ойларді көрсетеді, бірақ олар шектеулі және сәйкестендіріліп дамытылмаған, кейбір бөліктері сәйкес емес; -тапсырмаға тек ең аз әдістермен ғана жауап береді; -жауабы сәйкес келмеуі мүмкін; -айқын емес көзқарас танытады; -кейбір негізгі ойларды көрсетеді, бірақ оларды айқындау қиын және олар орынсыз, негізсіз қайталануы мүмкін; -тапсырманы сәйкес емес көрсетеді -айқын көзқарас көрінбейді; -негізінен жетілмеген немесе орынсыз ойларды көрсетеді; -тапсырмаға әрең дегенде жауап береді, өз ойын жеткізе алмайды; -бір-екілі айларды ұсынуға тырысады, бірақ ешқандай дамыту жоқ;; -жауабы тапсырмамен мүлдем байланысты емес; -тапсырманы орындамайды; -тапсырманы орындауды қолға да алмайды;
-толығымен есіне сақтап қалған жауапты ғ жазады

 

 

Логикалылығы және жүйелілігі -ақпараттар мен ойларды логикалық жағынан дұрыс ұйымдастырады; барлық жерде айқын прогрессия бар; -байланыс құрылғы диапазонын сәйкестендіріп қолданады, кей жерлерде жеткіліксіз мөлшерде, ал кей жерде артығымен болуы мүмкін; -,әрбір параграф көлемінде айқын орталық тақырып ұсынады; -ақпараттар мен ойларды когерентті орналастырады және тұтастай алғанда анық прогрессия байқалады; -байланыс құрылғыларын тиімді пайдаланылады, бірақ сөйлемдер арасында мін табылуы мүмкін; -сілтемелерді әр кезде анық және сәйкестендіріп қолдана білмеуі мүмкін; -параграфтарды енгізу қолданылған, бірақ әр кезде логикалық жағынан дұрыс болмауы мүмкін; -ұйымдастырылған ақпараттар береді, бірақ толық прогрессия болмауы мүмкін; -байланыс құрылғыларын пайдалануды сәйкестендіре алмай, дәл емес, артығымен жасайды; -сілтемелер немесе ауыстырылымдар жоқтығынан қайталануы мүмкін, параграфтарда жаза алмайды немесе параграфтарды ұйымдастыру сәйкес емес болуы мүмкін; -ақпараттар мен ойларды ұсынады, бірақ олар когерентті орналастырылмаған және жауабында анық прогрессия болмауы мүмкін; -кейбір негізгі байланыс құрылғыларын қолданады, бірақ олар дәл болмауы мүмкін немесе қайталанады; - параграфтарда жаза алмайды немесе оларды пайдалану шатасуға әкеліп соғады; -ойларын логикалық жағынан ұйымдастыра алмайды; -байланыс құрылғылары-ның өте шектеулі диапазонын ғана пайдаланады және олар ойлардың арасындағы логикалық қарым-қатынасты көрсетпеуі мүмкін;   ұйымдастырушылық ерекшеліктерге бақылау өте аз -хабарлама жібермейді; - тапсырманы орындамайды - тапсырманы орындауға ұмтылмайды; -есінде қалған жауапты ғана жазады

 

Сөздік қор -сөздіктің қажетті диапазоны пайдаланылады; -сөз тіркестері мен стилін танып білу үшін жалпы сөздік бірліктер қолданылады; -сөз таңдауда, оны сөз құрау үшін жазуда кездейсоқ қателер кетуі мүмкін; -тапсырма үшін сөздіктің сәйкес даипазонын қолданады; -кейбір қателіктері болса да аз таратылған сөздікті қолдануға тырысады; -дұрыс жазуда немесе сөздерді құрауда мардымсыз қателер жасайды, бірақ олар адамдармен сөйлесу үшін кедергі жасамайды; -тапсырма үшін жеткілікті аз сөз қорының шектеулі диапазоны қолданылады; - дұрыс жазуда немесе сөздерді құрауда елеулі қателер жіберуі мүмкін және олар оқырман үшін кейбір қиындықтар туғызуы мүмкін; -тапсырмаға сәйкес келмейтін немесе қайталана беретін тек негізгі сөздік қор қолданылады; -сөз құрау мен дұрыс жазуға шектеулі бақылау, қателер оқырмандарға жайсыз болуы мүмкін; -сөз құрау мен дұрыс жазуға өте шектеулі бақылау арқылы сөздердің тек өте қатты шектеулі диапазоны қолданылуы мүмкін; -қателер хабарламаның мағынасын бұрып жібереді; -сөздіктің шектен тыс шектелген диапазон қолданылады; сөз құрау мен дұрыс жазуға бақылау жоқ. -кейбір бөлектенген сөздер ғана қолданылады; - тапсырманы орындамай-ды - тапсырманы орындауға ұмтылмайды; -есінде қалған жауапты ғана жазады
Грамматакалық диапазон және дәлдік -күрделі құрылымдарды көп қолдану қатесіз сөйлемдер құрауға себебін тигізеді; -грамматика мен пунктуацияны жақсы бақылайды, бірақ бірнеше қателер жіберуі мүмкін; -сөйлемдердің жай және күрделі түрлерінің қиылыстырып қолданады; -грамматика мен пунктуациядан кейбір қателер жасайды, бірақ олар адамдармен қарым-қатынасқа түсуге болмашы кедергі ғана жасайды; -құрылымдардың шектелген диапазоны ғана қолданылады; -жай сөйлемдерге қарағанда құрамды сөйлемдердің дәлдігі төмендеу; -грамматикалық қателерді жиі жібереді; және пунктуациядан ақау кетуі мүмкін, сондықтан оқырмандарға қиындық туғызуы мүмкін -құрмалас сөйлемдерді сирек қолдану арқылы құрылымдардың диапазоны өте шектеулісі қолданылады, кейбір құрылымдар дәл емес, қателер басым, пунктуациядан да жиі қателер кездеседі; -сөйлемдерді түрлендіргісі келеді, бірақ грамматика мен пунктуациядан кездесетін қателер басым және сөйлемнің мағынасын бұрмалайды; -есіне сақтап қалған сөздерден басқа сөйлемдер түрлерін қолдана алмайды; -сөйлем түрлерін мүлдем қолдана алмайды; - тапсырманы орындамай-ды - тапсырманы орындауға ұмтылмайды; -есінде қалған жауапты ғана жазады

 

 


«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»

Пәні және ОПҚ:

Экономика -

Оқыту тілі: қазақ, орыс

Код дисциплин:

Основы экономической теории – (ОЕТ 1111)

 

Методы обучения:Изучение дисциплин модуля включает в себя сочетание активных и неактивных методов обучения: лекции, практические занятий, кейс – стади, работа в группах - команде, презентации, дискуссии, мозговой штурм, лекция-диалог, методы критического мышления, лекция в формате пресс-конференции, использование видеофильмов.

 

 


«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...