Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 5. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НОТАРІУСА. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУСЕМІНАР № 5:

1.Вимоги до посади нотаріуса. Стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

2. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.

3.Порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Підстави його анулювання.

4. Права та обов’язки нотаріуса. Присяга нотаріуса.

5. Питання деонтології та психології в діяльності нотаріальних органів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні цього питання слід звернути увагу на те, що нотаріус України сьогодні є високоосвіченим юристом, який через свою діяльність вимушений професіонально акумулювати в собі знання різних галузей і інститутів права, економіки і державного устрою. Нотаріус повинен бути неупередженим і незалежним, надавати в рівній мірі правову допомогу всім особам, що звернулися до нього. Таким чином, професія нотаріуса в якійсь мірі об'єднує риси самих різних юридичних професій, складаючи в інтегрованому цілому ту специфіку діяльності, яка називається нотаріальною.

Розглядаючи вимоги до посади нотаріуса, необхідно відзначити, що нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, що пройшов стажування протягом 1 року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, що здав кваліфікаційний іспит і одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Слід ознайомитись з питанням стосовно того, що для визначення рівня професійної підготовки осіб, охочих займатися нотаріальною діяльністю, при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату, яка приймає іспити. Також слід звернути увагу на процесуальний порядок видачі та анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. А також чітко визначити права та обов’язки нотаріуса. Слід зазначити, що серед численних актуальних аспектів діяльності нотаріату – важливими є питання деонтології і психології. Вони неодноразово були предметом розгляду міжнародних семінарів, але як сфера відносин, які регулюються деонтологією і психологією, не були предметом детального вивчення в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383

2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 № 296/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws /show/z0282-12/conv/page

3. Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів : наказ Міністерства юстиції України від 18.05.2009 р. № 870/5 // Офіційний вісник України. - 2009. – № 39. – С. 102. – Ст. 1331.4. Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в Україні: наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. - № 3290/5. // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 290. – Ст. 84.

5. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5 // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 270. – Ст. 62.

6. Бесчастний В.М. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів юридичних навчальних закладів. Рекомендовано МОН / За ред. В.М. Бесчастного. — К., 2008. — 494 с.

7. Дякович М.М. Нотаріальне право України: Навч. Посіб. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 686 с.

8. Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы. Выпуск 2. М.: Волтерс Клувер. 2008. – 400 с.

9. Ільєва Н. В. Щодо визначення правового статусу нотаріату в Україні / Н. В. Ільєва // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 152–156 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10invnvu.pdf.

10. Ільєва Н.В. Деякі проблемні аспекти щодо правового статусу нотаріусів / Н .В. Ільєва // Проблеми національної державності : матер. міжнар. наук. конф. пам’яті доктора юридичних наук, професора Стрельцова Л. М. – Одеса : Астропринт, 2010. – С. 96–99.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...