Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема № 9. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИСЕМІНАР № 9:

1. Забезпечення реалізації права спадкування.

2. Прийняття нотаріусами документів, оформлених за кордоном.

3. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав.

4. Міжнародні договори.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід врахувати, що згідно з законодавством України, якщо міжнародним договором встановлено інші правила про нотаріальні дії, ніж ті що містить законодавство України, тоді при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила міжнародного договору. Якщо міжнародний договір відносить до компетенції нотаріусів не передбаченої законодавством України, тоді нотаріуси вчиняють цю дію в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Необхідно знати, що країни світу укладають між собою міжнародні угоди про взаємну правову допомогу, в яких регулюються певні положення, що влаштовують обидві країни. Міжнародні договори, що містять норми, бувають двох видів: двосторонні договори про надання правової допомоги з цивільних, сімейних, кримінальних справ та консульські конвенції. Також слід розглянути питання стосовно забезпечення реалізації права спадкування та забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах іноземних держав.

Було б бажано, щоб студент мав свою аргументовану точку зору стосовно того, що з розвитком міжнародних відносин в Україні виникає дедалі більша потреба в оформленні документів, які повинні діяти за кордоном. Нотаріуси повинні приймати документи, складені відповідно до вимог іноземного права, а також вчиняти посвідчувальні написи за формою, передбаченою іноземним законодавством, якщо це не суперечить законодавству України. При оформленні документів, призначених для дії за кордоном, нотаріуси повинні враховувати деякі особливості їх складання та оформлення. Необхідно вивчити думку вчених, що вивчають дану проблематику.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383

2. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України вiд 22.02.2012 № 296/5 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon2. rada.gov. ua/laws /show/z0282-12/conv/page

3. Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів : наказ Міністерства юстиції України від 18.05.2009 р. № 870/5 // Офіційний вісник України. - 2009. – № 39. – С. 102. – Ст. 1331.

4. Про затвердження Концепції реформування органів нотаріату в Україні: наказ Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. - № 3290/5. // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 290. – Ст. 84.5. Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства: наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 р. № 3253/5 // Офіційний вісник України. - 2011. – № 1. – С. 270. – Ст. 62.

6. Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України ’’Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України’’ від 27 грудня 2004 року № 142/5/310.

7. Наказ Міністерства закордонних справ України «Щодо затвердження Положення про консульський збір України» від 13.12. 2005 року. – № 222.

8. Зайцева Т.И., Медведев И.Г. Нотариальная практика: ответы на вопросы. Выпуск 3. - М. - Инфотропик. – 2011. – 400 с.

9. Ільєва Н. В. Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні: адміністративно-правові засади: дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ільєва Наталія Василівна. - Харків, 2011. - 196 с.

10. Юшкова Е.Ю. Судебная практика по вопросам нотариальной деятельности (2004-2009). М.- Инфотропик. - 2010. – 504 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...