Главная Обратная связь

Дисциплины:


РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

на тему «АНАЛІЗУВАННЯ І ПРОРОБЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Варіант №53

 

 

Виконав: ст. Гр. МЗД-43

Уляницький З.В.

Керувала: ас. Дзюбіна К.О.

 

ЛЬВІВ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Коротка характеристика організації……………………………….....5

Розділ 2. Пророблення базисних та валютно-фінансових умов контракту…..8

Розділ 3. Заповнення конкурентного листа і визначення експортної ціни……..

ВИСНОВОК………………………………………………………………………….

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………

ВСТУП

Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічна діяльність є особливим видом економічної діяльності, тісно пов’язаною з іншими галузями господарської системи країни. Одночасно ЗЕД відіграє важливу роль у всій міжнародній діяльності України.

ЗЕД досить різноманітна, оскільки цій діяльності притаманні різні види і форми і вона здійснюється на декількох рівнях. В основі ЗЕД лежить зовнішня торгівля товарами, послугами, роботами, інформацією та результатами інтелектуальної діяльності. Комерційна діяльність на зовнішньому ринку істотно відрізняється від подібної діяльності всередині країни.

У ЗЕД беруть участь державні органи, великі галузі економіки, безліч окремих економічних суб'єктів, допоміжні організації, а також зарубіжні організації з торговельно-економічних питань, які в сукупності утворюють зовнішньоекономічний комплекс України.

Роль зовнішньоекономічної діяльності в сучасній Україні завжди була і залишається пріоритетним напрямом політики держави, що створює основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного клімату в країні.

З одного боку ЗЕД стала одним з головних джерел доходів державного бюджету, а значить - найважливішим чинником вирішення ключових економічних і соціальних завдань. З іншого боку- вона є явищем новим, а тому знаходиться в стадії становлення, і сама потребує відповідної підтримки і тому ЗЕД природним чином обтяжена численним проблемами. Їх діапазон виявився дуже широким, від недостатнього досвіду суб'єктів ЗЕД та перетворення її самої в основний засіб відтоку капіталу з країни, до необхідності освоєння сучасних форм конкурентної боротьби на зовнішніх ринках і формування відносин з міжнародними економічними організаціями, що відповідають інтересам України.Сьогодні економіка України, в силу її важкого положення досить відкрита для зовнішньої торгівлі. Доля в ВНП коливається в межах 8-10%, а у розвинутих країн - 70-80%. Така ситуація є небезпечною для вітчизняної економіки, оскільки високий рівень її відкритості є наслідком безсистемної торгівлі на фоні глибокої кризи. Будь-яке небажане коливання кон'юнктури світових товарних ринків може привести українських виробників на рівень банкрутства.

Фетр є імпортозалежним товаром. Ця ситуація зберігається принаймі протягом останнього півроку. Експорт фетру з України за третій квартал 2011 року складає становить 7 тис. дол. США, що на 71% менше в порівнянні з попереднім кварталом. В секторі спостерігається падіння попиту на продукцію українських підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Імпорт фетру в Україну за третій квартал 2011 року склав суму 914 тис. дол. США, що на 15% менше в порівнянні з попереднім кварталом. Українська продукція більш конкурентоздатна на внутрішньому ринку.

Метою даної роботи є закріплення на засадах прикладних обґрунтувань теоретичні знання про основи технологій зовнішньоекономічних операцій і міжнародних інформаційних систем, та навички розрахунку і заповнення конкурентного листа

Сутність застосування інформаційних систем в даній роботі полягає в тому, що інформаційна система існує у будь-якій організації, оскільки жодна організація не може обійтися без інформації, а відповідно без процедур її формування, оброки і використання. Мета інформаційних систем – виробництво потрібної для організації інформації, створення інформаційного і технічного середовища для здійснення управління організацією.

 

                 

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ

ІЗОСЕВ, ДОЧП ЗАТ «ІЗОСЕВ-1» займається виробництвом теплоізоляційних волокнистих муллітокрем-неземістих виробів і матеріалів: доломіт обпалений, борошно доломітове, флюс доломіто-феритовий, вата мулліта-кремнеземиста, фетр теплоізоляційний, повсть теплоізоляційний, блоки теплоізоляційні модульні.

За формою власності дане підприємство є закритим акціонерним товариством, являється дочірньою компанією Сіверського (Ямського) доломітового комбінату. За правовим статусом ІЗОСЕВ, ДОЧП ЗАТ «ІЗОСЕВ-1» є спільним підприємством.

Підприємство бере участь у програмі "Енергоефективність" спільно з комітетом "Укренергозбереження", Міністерством палива та енергетики України, Національною енергетичною компанією "Енергоатом". Ведуться роботи по програмі "Кабель-короб". Розробляється програма по сертифікації виробництва ISO 9001.

Більше ніж 150 підприємств України, Росії, Прибалтики, Молдови, Канади використовують їхню продукцію в своєму виробництві. Це - ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського", концерн "Стирол", Новокраматорський машинобудівний завод, "Криворіжсталь" та інші.

Всі розробки та новинки ретельно перевіряються в умовах лабораторій і в практичних умовах у споживачів [7].

Станом на 14.11.2012 року показники соціального-економічного розвитку регіону, де функціонує організація (Донецька область) є такими:

Загальний обсяг промислового виробництва у порівнянних цінах до січня-вересня 2011 року зменшився на 3,8 % (по Україні – на 1,2 %). Реалізовано промислової продукції у діючих цінах на 168,3 млрд. грн., що на 7,2 % або 13 млрд. грн. менше, ніж за січень-вересень 2011 року (по Україні – приріст на 1,9 % і 15,9 млрд. грн. відповідно).

Вугільна промисловість. Обсяг виробництва зріс на 11,1 % (по Україні – на 5,2 %). Видобуток вугілля збільшився на 6,4 % і склав 29,4 млн. т, виробництво готового вугілля – на 11,1 % і склало 23,9 млн. т.

Металургія. Обсяг виробництва зменшився на 13,4 % (по Україні – на 4,5 %). Скоротився випуск чавуну на 9,1 %, сталі – на 15,2 %, готового прокату чорних металів – на 12,6 %, труб з чорних металів – на 20,7 %.

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення. Обсяг виробництва зменшився на 8,5 % (по Україні – на 24,6 %, по виробництву коксу – на 1,8 %). Випуск коксу скоротився на 7,2 % і склав 7,7 млн. т.

Хімічна та нафтохімічна промисловість. Обсяг виробництва зріс на 8,3 % (по Україні – на 9,5 %). Збільшився випуск аміаку синтетичного на 21,5 %, мінеральних добрив – на 13,4%. Скоротилось виробництво кислоти сірчаної на 46,0%, пластмас у первинних формах – на 3,1 %.

Машинобудування. Обсяг виробництва збільшився на 0,2 % (по Україні – зменшення на 4,8 %). Скоротилось виробництво конвеєрів для підземних робіт на 52,1 %, сталеплавильного обладнання – на 38,7 %, пральних машин – на 38,5 %, валків до прокатних станів – на 25,2 %, холодильників-морозильників побутових – на 27,0 %, вагонів вантажних – на 10,5 %, плит кухонних газових – на 3,3 %.

Виробництво та розподіл електроенергії. Обсяг виробництва зріс на 2,5 % (по Україні – на 5,2 %). Вироблено електроенергії 21,3 млрд. кВт. год., що на 2,0 % більше, ніж за січень-вересень 2011 року.

Харчова промисловість. Обсяг виробництва до січня-вересня 2011 року зменшився на 1,5 % (по Україні – приріст на 0,3 %).

Зовнішньоторговельний оборот товарами за січень-вересень 2012 року склав 15056,3 млн. дол. США, порівняно з січнем-вереснем 2011 року зменшення на 7,9 % (по Україні – приріст на 3,4 %), у тому числі експорт –11038,7 млн. дол. США, зменшення – на 14,0 % (по Україні – збільшення на 1,8 %), імпорт – 4017,6 млн. дол. США, збільшення на 14,3 % (по Україні – на 4,7 %). Сальдо зовнішньоторговельного обороту позитивне – 7021,1 млн. дол. США, зменшення – на 24,7 % (по Україні – негативне сальдо 11474,6 млн. дол. США, приріст – на 19,8 %).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника за січень-вересень 2012 року порівняно з січнем-вереснем 2011 року зросла на 14,3 % (по Україні – 15,7 %) і склала 3449 грн. (2975 грн.).

Реальна заробітна плата найманих працівників у січні-вересні 2012 року порівняно з січнем-вереснем 2011 року збільшилась на 12,7 % (по Україні – 14,9 %).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з сумою на початок 2012 року зменшилась на 29,4 млн. грн. (по Україні – на 50,3 млн. грн.), або на 14,7 % (на 5,1%), і станом на 1 жовтня 2012 року склала 170,9 млн. грн. (Україна – 927,0 млн. грн.), в тому числі на економічно активних підприємствах – 68,7 млн. грн. (по Україні – 420,2 млн. грн.), скорочення на 19,2 % (на 3,7 %).

На обліку в державній службі зайнятості протягом січня-жовтня 2012 року перебувало 98,2 тис. громадян (Україна – 1543,5 тис. громадян), не зайнятих трудовою діяльністю, що на 12,5 % менше, ніж у січні-жовтні 2011 року. Працевлаштовано 36,9 тис. незайнятих громадян, або 37,6 % від загальної чисельності незайнятих громадян, що перебували на обліку.

Чисельність незайнятих громадян на кінець жовтня 2012 року склала 27,6 тис. громадян (по Україні – 420,5 тис. гром.), що на 2,9 %, або на 816 чол. менше, ніж на кінець 2011 року (28,4 тис. чол.). Чисельність безробітних порівняно з чисельністю на кінець 2011 року (27,5 тис. чол.) зменшилась на 5,6 % і станом на 01.11.2012 склала 26,0 тис. чол.

За січень-вересень 2012 року в області створено 76,6 тис. нових робочих місць, що складає 106,1 % до завдання на рік (72,2 тис. нових робочих місць) [9].

Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, які регулюють систему експортно-імпортних зв’язків між ними.

Виходячи з економічної доцільності, підприємство планує свою зов­нішньоекономічну діяльність, яка відіграє важливу роль у розвитку економіки будь-якої організації. Вона створює умови для економії витрат в економіці або в окремих її галузях. Плани зовнішньоекономічної діяльності націлюють на встановлення й розвиток взаємовигідних зв'язків з країнами світу. Вони мають всебічно враховувати переваги, які випливають з міжнародного розподілу праці в інтересах розвитку економіки, технічного прогре­су та підвищення рівня життя народу.

Причинами, які спонукали підприємство вийти на зовнішній ринок є: розширення ринку споживачів, збільшення обсягів продажу, залучення іноземних партнерів у діяльність, вихід на міжнародний ринок та запозичення технологій та досвіду.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...