Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 21. Становлення інституту виборів.

2. Поняття виборів та їх соціальна функція.

3. Види виборів.

4. Виборче право і виборча системи.

5. Принципи виборчого права в Україні та закріплення їх в Конституції.

6. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

7. Поняття виборчого процесу.

8. Правова регламентація стадій виборчого процесу.

9. Стадії виборчого процесу та їх характеристика.

10. Поняття та соціальна функція референдумів.

11. Види референдумів.

12. Порядок призначення та проведення референдумів.

13. Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.

14. Процес легітимізації державної влади.

15. Поняття та ознаки органу державної влади.

16. Конституційна система органів державної влади.

17. Принципи організації та діяльності органів державної влади.

18. Місце і роль органів державної податкової служби в системі органів державної влади.

19. Конституційно-правовий статус Верховної Ради, як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

20. Кількісний склад та структура Верховної Ради України.

21. Функції і повноваження Верховної Ради України.

22. Основні форми діяльності Верховної Ради України.

23. Органи та посадові особи Верховної Ради : порядок обрання та повноваження.

24. Порядок формування та повноваження комітетів та комісій ВРУ.

25. Поняття законодавчого процесу.

26. Характеристика стадій законодавчого процесу.

27. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

28. Поняття статусу народного депутата України.

29. Права та обов’язки народного депутата.

30. Право депутатського запиту.

31. Форми діяльності народного депутата. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності.

32. Гарантії діяльності народного депутата. Депутатська недоторканість.

33. Дострокове припинення повноважень народного депутата.

34. Становлення інституту президента в Україні.

36. Конституційний статус Президента України, як глави держави.

37. Порядок обрання та вступу на пост Президента України. Законодавство про вибори Президента України.

38. Функції і повноваження Президента України.

39. Конституційні засади взаємовідносин Президента з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів. Повноваження Президента України в сфері міжнародних відносин.

40. Акти Президента України.

41. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

42. Поняття та зміст виконавчої влади.

43. Система органів виконавчої влади.

44. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів.

45. Місце та роль Кабінету Міністрів в механізмі державної влади.

46. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади : порядок формування та повноваження.47. Система місцевих органів виконавчої влади на місцях.

48. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій.

49. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

50. Конституційні принципи правосуддя в Україні.

51. Система судових органів.

52. КСУ та його місце в системі органів державної влади.

53. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду.

54. Повноваження Конституційного Суду.

55. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

56. Ознаки унітарної держави.

57. Поняття територіального устрою держави.

58. Поняття та система адміністративно-територіального устрою України.

59. Види адміністративно-територіальних одиниць.

60. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

61. Історія становлення місцевого самоврядування в Україні.

62. Поняття місцевого самоврядування.

63. Принципи місцевого самоврядування.

64. Місцеві вибори та місцеві референдуми.

65. Система органів місцевого самоврядування.

66. Територіальна громада, як первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

67. Сільські, селищні та міські ради, як представницькі органи місцевого самоврядування.

68. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад.

69. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів.

70. Теорії місцевого самоврядування.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...