Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

2 семестр
Модуль №1 Максимальна кількість балів
Вид навчальної роботи Максимальна кількість балів  
Робота на семінарських заняттях 31,5 (21х1,5)
Виконання самостійної роботи 6,5 (13х0,5)
Виконання індивідуальної роботи 4 (8х0,5)
Виконання поточних модульних контрольних робіт 8 (2х4)
Усього за модулем №1
Екзамен
Усього за навчальну дисципліну

 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

У балах оцінкам за національною шкалою

 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
Виконання та захист реферату Робота на семінарах, практичних заняттях, експрес-контроль Виконання модульної контрольної роботи Виконання інивідуальних завдань
1,5 1,5 0,5 Відмінно
0,4 Добре
0,5 0,5 0,3 Задовільно
менше 0,5 менше 0,5 менше 2 менше 0,3 Незадовільно

 

 

Розподіл балів за рейтинговою системою

  Загальна кількість балів з курсу =100 балів
ЗМ 1 ЗМ 2   ЗМ 3 ЗМ 4  
Тема Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1 Т 2.2 Т 3.1 Т 3.2 Т 3.3.1 Т 3.3.2 МКР № 1 – 4 бали Т 4.1.1 Т 4.1.2 Т 4.2 Т 5.1 1 Т 5.12 Т 5.2 Т 5.3 Т 5.4 Т 6.1 Т 6.2.1 Т 6.2.2 МКР № 2 – 4 бали Екзамен 50 балів   Підсумкова атестація (50 балів) + екзамен (50 балів) = 100 балів  
Активність на семінарських заняттях 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Виконання самостійної роботи 0,5   0,5 0,5 0,5   0,5   0,5     0,5   0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
Виконання індивідуальної роботи       0,5 0,5   0,5               0,5 0,5 0,5 0,5     0,5

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр»

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

 

 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

 

2 семестр
Модуль №1 Максимальна кількість балів
Вид навчальної роботи Максимальна кількість балів  
Робота на семінарських заняттях 22,5 (15х1,5)
Виконання самостійної роботи 5 (10х0,5)
Виконання індивідуальної роботи 4,5 (9х0,5)
Виконання поточних модульних контрольних робіт 18 (3х6)
Усього за модулем №1
Екзамен
Усього за навчальну дисципліну

 Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

У балах оцінкам за національною шкалою

 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою
Виконання та захист реферату Робота на семінарах, практичних заняттях, експрес-контроль Виконання модульної контрольної роботи Виконння інивідуальних завдань
1,5 1,5 0,5 Відмінно
0,4 Добре
0,5 0,5 0,3 Задовільно
менше 0,5 менше 0,5 менше 2 менше 0,3 Незадовільно

 

Розподіл балів за рейтинговою системою

  Загальна кількість балів з курсу =100 балів
Тема Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1 МКР № 1 – 6 балів Т 3.1 Т 3.2 Т 3.3 Т 4.1. МКР № 2 – 6 балів Т. 5.1. Т 5.2 Т 5.3 Т 5.4 Т 6.1 Т 6.2. МКР № 3 – 6 балів Екзамен 50 балів   Підсумкова атестація (50 балів) + екзамен (50 балів) = 100 балів  
Активність на семінарських заняттях 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Виконання самостійної роботи 0,5   0,5 0,5 0,5   0,5   0,5 0,5 0,5   0,5   0,5
Виконання індивідуальної роботи       0,5 0,5     0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
A 90-100 відмінно
B 80-89 дуже добре 4,5
C 70-79 добре
D 60-69 задовільно 3,5
E 50-59 достатньо
FX 35-49 незадовільно
F 0-34 неприйнятно

 

 

Переведення даних 50-бальної шкали оцінювання в 5-бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку (для навчальної дисципліни, що вивчається протягом двох і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену):

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
A 45-50 відмінно
В 40-44 дуже добре 4,5
C 35-39 добре
D 30-34 задовільно 3,5
E 25-29 достатньо
FX 17-24 незадовільно
F 0-16 неприйнятно

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...