Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1.1. Конституційне право – галузь національного права України. 1. Поняття конституційного права як галузь національного права УкраїниПлан лекції:

1. Поняття конституційного права як галузь національного права України.

2. Предмет конституційно-правового регулювання

3. Метод конституційного права України

4. Джерела конституційного права України

Ключові слова та терміни: поняття конституційного права України; предмет конституційного права; метод конституційного права; джерела конституційного права України.

Мета лекції: розкрити зміст конституційного права України, як галузі права, а саме: дати визначення поняття та предмет конституційно-правового регулювання; визначити систему методів з допомогою яких врегульовуються відносини народовладдя; види джерел конституційного права України.

Конституційне право України є провідною галуззю національного права України, що являє собою сукупність правових норм, за допомогою яких врегульовуються суспільні відносини народовладдя.

Специфічні якісні ознаки, які відрізняють галузь конституційне право від інших галузей системи права України:

- предмет і метод правового регулювання;

- соціальне призначення і роль конституційного права;

- принципи конституційного регулювання;

- наявність конституційної відповідальності;

- завдання і функції конституційного права.

Предметом конституційно-правового регулювання є суспільні відносини, які виникають і діють в процесі здійснення влади народом України.

Предмет конституційного права опосередковує собою чотири групи суспільних відносин:

1. Відносини, які складають основоположні засади народовладдя, народного суверенітету.

2. Відносини, які розкривають побудову, форму держави.

3. Відносини, які визначають основоположні засади функціонування держави.

4. Відносини, що визначають характер зв'язків між державою і конкретною особою.

Метод конституційно-правового регулювання – це сукупність прийомів та способів за допомогою яких упорядковується суспільні відносини, що становлять предмет галузі конституційного права (народовладдя) .

Структурні та функціональні особливості методу конституційного регулювання визначаються характером і специфікою предмета регулювання і характеризується:

- загальним характером;

- максимально високим юридичним рівнем;

- імперативним характером;

- універсальним характером;

- поєднання прямого , безпосереднього регулювання з опосередкованим регулюванням;

- установчим характером;

Вибір методів залежить від того, які відносини регламентуються: загальні чи конкретні?

Для врегулювання суспільних відносин загального характеру, правових станів застосовуються методи загального регламентування, установчі методи, встановлення принципів, цілей, завдань, метод декларацій.

Для врегулювання суспільних відносин конкретного характеру застосовуються методи зобов’язання, дозвілля, заборони, установлення.

Джерела конституційного права України – це чинні нормативно-правові акти, які містять конституційно-правові норми.

За юридичною силою джерела конституційно-права можна поділити на 2 групи:

1. закони та інші акти законодавчої влади

2. підзаконні акти

 

Рекомендована література: [1-2, 5-17, 19]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...