Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1.3 Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність 

План лекції:

1. Поняття та особливості конституційно-правових відносин.

2. Структура та характеристика складових елементів конституційно-правових відносин.

3. Поняття та особливі риси конституційно-правової відповідальності.

4. Види конституційно-правової відповідальності.

Ключові слова та терміни: конституційно-правові відносини; суб’єкт; об’єкт; зміст конституційно-правових відносин; конституційно-правова відповідальність.

Мета лекції: дати характеристику конституційно-правовим відносинам (визначити їх суб’єкти та об’єкти, зміст) та конституційно-правової відповідальності, як особливого виду юридичної відповідальності, за допомогою якої забезпечується реалізація приписів конституційно-правових норм.

 

Конституційно-правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права, учасники яких наділяються взаємними правами і обов’язками згідно з приписами конституційно-правових норм.

Кваліфікуючі ознаки, які дозволяють відрізнити конституційно-правові відносини від інших правовідносин:

1. Це найбільш суттєві суспільні відносини, які займають особливе місце в системі правових відносин.

2. Це вид суспільно-політичних відносин.

3. Мають динамічний характер;

4. Елементи конституційно-правових відносин мають свої особливі ознаки.

5. Багатообразний характер юридичних зв’язків між суб’єктами конституційно-правових відносин.

Конституційно-правові відносини характеризуються внутрішньою взаємоузгодженою структурою складових елементів:

- суб’єктів;

- об’єктів;

- змісту.

Суб’єкти конституційно-правових відносин – це учасники суспільних відносин, наділені конституційною правосуб’єктністю, тобто правоздатністю і дієздатністю, що визначається нормами конституційного права.

Суб’єктами конституційно-правових відносин є:

- народ;

- територіальна громада;

- українська держава;

- органи державної влади;

- політичні партії та громадські організації, та інші.

Об’єкти конституційно-правових відносин – це певні дії, особисті, соціальні або державні блага, які безпосередньо задовольняють інтереси і потреби суб’єктів цих відносин і з приводу яких їх учасники вступають у ці відносини і здійснюють свої суб’єктивні права і обов’язки.

Об’єкти конституційно-правових відносин можуть бути:

- матеріальні;

- нематеріальні.

До матеріальних об’єктів відносяться:

- політичні блага;

- дії уповноваженого суб’єкта;

- речі та інші майнові і духовні блага.

До нематеріальних об’єктів відносяться:

- особисті нематеріальні блага людини і громадянина;

- духовні цінності та певні соціальні властивості і риси об’єднань.Наступною складовою конституційно-правових відносин є зміст.

Зміст може бути:

- юридичний (суб’єктивні права та юридичні обов’язки);

- фактичний ( фактична поведінка суб’єктів).

Конституційно-правова відповідальність – це особливий вид юридичної відповідальності, що має складний політико-правовий характер, за допомогою якої забезпечується реалізація приписів конституційно-правових норм і полягає у примусовому застосуванні санкцій до суб’єктів, винних у порушенні таких норм.

До особливих ознак конституційно-правової відповідальності відносяться:

1. Конституційно-правова відповідальність носить (має) політичний характер.

2. Особливий механізм реалізації конституційно-правової відповідальності.

3. Конституційно-правова відповідальність багатьох випадках не конкретизується.

Конституційно-правова відповідальність буває двох видів:

- ретроспективна, тобто відповідальність за минуле;

- позитивна, тобто відповідальна поведінка особи (органу) до своїх обов’язків.

 

Рекомендована література : [1-2, 5-17, 19]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...