Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 1.4. Конституція – Основний Закон ДержавиПлан лекції:

1. Поняття, ознаки та сутність конституції.

2. Юридичні властивості та функції конституції.

3. Види конституцій.

4. Структура і порядок внесення змін і доповнень до конституції України.

 

Ключові слова та терміни: конституція; юридична конституція; фактична конституція; формальна та матеріальна конституція; писана та неписана конституція; жорстка і гнучка конституція.

 

Мета лекції: розглянути Конституцію України, як Основний Закон держави, що характеризується особливими юридичними властивостями і за допомогою якого народ установлює основні засади й принципи організацій суспільства і держави, визначає механізм здійснення державної влади, закріплює гарантовані державою права і свободи людини і громадянина.

 

В питанні про те, в чому полягає сутність конституції, різні теорії, а саме: теорія суспільного договору, теологічна теорія, теорія, яка заперечує народний характер конституції, теорія природного права, марксистсько-ленінська теорія дотримуються неоднакових висновків.

Конституція держави – нормативно-правовий акт (інколи декілька актів), що характеризується особливими юридичними властивостями і за допомогою якого народ установлює основні засади й принципи організацій суспільства і держави, визначає механізм здійснення державної влади, закріплює гарантовані державою права і свободи людини і громадянина.

Основними рисами конституції є:

- народний характер конституції;

- установчий характер конституції;

- основоположний характер;

- особливі юридичні властивості.

Юридичні властивості виражають правову природу конституції і визначають її місце в системі права та законодавства.

До основних юридичних властивостей конституції можна віднести:

- юридичне верховенство Конституції України;

- Конституція України є базою чинного законодавства;

- особливий порядок прийняття і зміни положень Конституції;

- норми Конституції є нормами прямої дії;

- наявність механізму конституційного контролю і правового захисту.

Функції конституції – це основні напрямки її впливу на суспільні відносини, які обумовлені соціальним призначенням конституції.

Виділяють наступні функції:

- політична;

- економічна;

- ідеологічна;

- юридична.

Термін «конституція» в сучасному його розумінні, наука конституційного права використовує у кількох значеннях:

- фактична – це реально існуючий суспільний устрій;

- юридична – це система правових норм, що регулює особливе коло суспільних відносин, які становлять предмет конституційного права.

В залежності від способу вираження правових норм юридична конституція може бути:- формальною конституцією – становить собою закон (або кілька законів), який приймається в особливому порядку і має вищу юридичну силу.

- матеріальною – становить собою акт або велику кількість прийнятих у різні часи нормативних актів або інших джерел, які визначають засади публічної влади, державного ладу та інші.

В залежності від критеріїв конституції класифікуються:

1. За формою вираження:

- писана;

- неписана.

2. За терміном дії:

- постійні;

- тимчасові.

3. За способом прийняття:

- народні;

- даровані.

4. За способом зміни, внесення поправок:

- жорсткі;

- гнучкі.

5. В залежності від ступеня реальності:

- фіктивні;

- не фіктивні.

6. За формою правління:

- монархічні;

- республіканські.

7. За формою державного устрою:

- федеративні;

- унітарні.

Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року, складається з преамбули, п’ятнадцяти розділів, які містять 161 статтю та перехідні положення.

13 розділ Конституції України передбачає порядок внесення змін до Конституції України.

Рекомендована література: [1-2, 5-17, 19, 26, 39, 43, 44]

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...