Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4.1. Форми безпосередньої демократії в Україні 

План лекції:

1. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя.

2. Поняття та соціальна функція виборів.

3. Види виборів, принципи виборчого права.

4. Види виборчих систем.

5. Виборчий процес в Україні.

6. Поняття та соціальна функція референдумів.

7. Види референдумів.

8. Предмет та порядок проведення всеукраїнського та місцевих референдумів.

Ключові слова та терміни: народовладдя; вибори; референдуми; виборчі системи.

 

Мета лекції: демократичність держави визначається досягнутим рівнем розвитку народовладдя. Згідно Конституції України основними формами народовладдя є вибори та референдуми. Метою заняття є дослідження видів, порядку реалізації даних форм тощо.

Відповідно до Конституції України єдиним джерелом влади є народ, який може реалізувати її як безпосередньо, так і через органи державної влади та місцевого самоврядування.

Основними формами безпосередньої демократії є вибори та референдуми (розділ ІІІ Конституції України).

Виборице передбачена Конституцією та законами України форма прямого народовладдя, яка є волевиявленням народу шляхом таємного голосування щодо формування якісного і кількісного складу представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Вибори проходять на підставі загального, рівного, прямого, таємного, вільного принципів. Вибори являються багатогранним суспільним явищем, тому необхідно розглядати розподіл виборів на види.

Класифікація виборів:

1. За територіальною ознакою (загальнонаціональні, місцеві).

2. За об’єктом (вибори Президента України, Верховної Ради України, депутатів та голів місцевих рад).

3. За часом проведення (чергові, позачергові, повторні).

4. За кількісною ознакою участі виборців (загальні, часткові).

5. За правовими наслідками (дійсні, недійсні).

6. Інші.

Залежно від об’єкту, що обирається, вибори можуть проходити на підставі наступних виборчих систем.

1. Мажоритарна – система, за якою обраним вважається кандидат, який отримав встановлену більшість голосів виборців у виборчому окрузі (наприклад, вибори Президента України), яка, в свою чергу, поділяється на мажоритарну виборчу систему абсолютної чи відносної більшості.

2. Пропорційна – система, за якою депутатські мандати розподіляються пропорційно кількості голосів виборців, зібраних у межах виборчого округу (наприклад, вибори до Верховної Ради України), яка в свою чергу поділяється на пропорційну виборчу систему з жорсткими списками чи преференціями.

Виборчий процес це врегульована законом специфічна діяльність уповноважених органів і громадян по формуванню якісного і кількісного складу органів державної влади і місцевого самоврядування.Стадії виборчого процесу:

1. Призначення або проголошення виборів.

2. Формування виборчих округів.

3. Утворення виборчих дільниць.

4. Формування виборчих комісій.

5. Передвиборча агітація.

6. Голосування.

7. Підрахунок голосів.

8. Встановлення результатів голосування.

9. Оприлюднення результатів виборів.

Однією із форм народовладдя є референдум.

Референдумце спосіб прийняття громадянами шляхом голосування законів України та інших рішень з важливих питань загальнодержавного значення.

Види референдумів:

1. За територіальною ознакою (всеукраїнський, місцевий).

2. За предметом референдуму (конституційний, законодавчий).

3. За обов’язковістю (обов’язковий, факультативний).

4. За моментом проведення (дозаконодавчий, післязаконодавчий).

5. За правовими наслідками (консультативний, постановляючий).

Порядок проведення референдумів визначається Законом України «Про всеукраїнський референдум».

 

Рекомендована література : [1-2, 5-17, 19, 20, 44, 48-51]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...