Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5.3. Виконавча влада в Україні. 1. Поняття та зміст виконавчої владиПлан лекції:

1. Поняття та зміст виконавчої влади.

2. Система органів виконавчої влади.

3. Склад та порядок формування Кабінет Міністрів України.

4. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування та повноваження.

5. Система місцевих органів виконавчої влади.

6. Порядок формування, повноваження місцевих державних адміністрацій та статус їх голів.

Ключові слова та терміни: виконавча влада; органи виконавчої влади; КМУ; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; місцеві органи виконавчої влади; місцеві державні адміністрації та статус їх голів.

Мета лекції: система органів виконавчої влади достатньо широка і складається з трьох рівнів: найвищого органу – Кабінету Міністрів України, центральних органів та місцевих органів виконавчої влади. Метою є дослідити статус, порядок формування, повноваження кожного з органів виконавчої влади.

Відповідно до теорії розвитку влад виконавча влада є однією із самостійних і незалежних публічних влад у державі, що становить сукупність повноважень щодо управління державними справами, включаючи повноваження адміністративної нормотворчості, зовнішньополітичного представництва, здійснення адміністративного контролю, а також систему державних органів, які здійснюють ці повноваження.

Систему виконавчих органів державної влади утворюють:

1. Кабінет Міністрів України – найвищий орган виконавчої влади.

2. Центральні органи виконавчої влади (міністерства, служби, агентства, інспекції та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

3. Місцеві органи виконавчої влади (місцеві державні адміністрації та територіальні органи центральних органів виконавчої влади).

Відповідно до ст.113 Конституції України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри.

Прем’єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України. Інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

Кабінет Міністрів України відповідно до ст.116 Конституції України:

- забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України;

- вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод громадян;

- забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної, податкової політики; здійснює загальнодержавні програми розвитку даних сфер життя;

- здійснює кадрові функції в межах органів виконавчої влади;- здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України та законами України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Діяльність центральних органів виконавчої влади визначається Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р.

До системи органів виконавчої влади із загальною компетенцією належать місцеві державні адміністрації. Згідно зі статтею 118 Конституції України “виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Зокрема, до них належать державні органи виконавчої влади в областях, районах, у районах Автономної Республіки Крим, а також у містах Києві та Севастополі, які наділені правом представляти інтереси держави та приймати від її імені розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Організація, повноваження і порядок діяльності місцевих державних адміністрацій визначаються прийнятим відповідно до Конституції України Законом України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р.

 

Рекомендована література: [1-2, 5-17, 19, 22, 28, 44, 53, 68]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...