Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5.4. Судова влада в Україні. 1. Конституційні принципи правосуддя в УкраїніПлан лекції:

1. Конституційні принципи правосуддя в Україні.

2. Система судових органів.

3. Конституційний Суд України та його місце в системі органів державної влади.

4. Повноваження, порядок формування, склад Конституційного Суду України.

5. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

Ключові слова та терміни: судова влада, правосуддя; принципи правосуддя; система судів в Україні; суди загальної юрисдикції; місцеві суди, вищі спеціалізовані суди, апеляційні суди; Верховний Суд України; апеляція, касація; Конституційний Суд України; конституційне подання; конституційне звернення; повноваження Конституційного Суду України; Вища рада юстиції.

 

Мета лекції: правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Метою заняття є визначення конституційно-правового статусу суддів, судів загальної юрисдикції, Конституційного Суду України, порядку їх формування, функцій та повноважень.

Правосуддя – самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду й вирішення в судових засіданнях в особливій установленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ. Головне призначення судової влади – охорона членів суспільства від будь-якого свавілля – як від свавілля громадян, так і від неправильних дій власне держави, її органів, посадових осіб. Без здійснення такої діяльності держава не може вважатися правовою.

Основним засадам організації і діяльності судової гілки влади в Україні присвячено розділ VIII Конституції України. Основними засадами судочинства є: законність; рівність учасників судового процесу; змагальність сторін; гласність; обов’язковість рішень суду та ін.

Відповідно до ст.124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Виділяють суд конституційної юрисдикції (Конституційний Суд України) та суди загальної юрисдикції.

Систему судів загальної юрисдикції складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) вищі спеціалізовані суди;

4) Верховний Суд України.

Положення щодо судочинства судів загальної юрисдикції визначає Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р.

Конституційний Суд України включається до судової гілки влади, хоча докладно його статус врегульовано окремим, XII розділом Конституції України. Так, Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

До категорії справ, що розглядаються Конституційним Судом України належать:1. Конституційність законів та інших нормативно-правових актів.

2. Відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України.

3. Додержання конституційності процедури імпічменту Президента України.

4. Офіційне тлумачення Конституції України.

Основними формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення. Суб’єктами звернення до Конституційного Суду України по визначеним питанням можуть бути:

- Президент України;

- не менше як 45 народних депутатів;

- КМУ;

- Верховний Суд України;

- фізичні та юридичні особи;

- тощо.

Акти, які приймаються Конституційним Судом України за результатами розгляду справ є: рішення і висновки.

Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України визначаються Законом України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р.

 

Рекомендована література : [1-2, 5-17, 19, 34, 36, 44, 55, 66]

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...